TEMPLATE VprasalnikEoHuAnamnezaTD (VprasalnikEoHuAnamnezaTD)

TEMPLATE IDVprasalnikEoHuAnamnezaTD
ConceptVprasalnikEoHuAnamnezaTD
DescriptionNot Specified
PurposeNot Specified
References
OtherDetails Language Independent{MetaDataSet:Sample Set =Template metadata sample set}
Language usedsl
Citeable Identifier1075.91.9
AllOperationalTemplate [rootArchetypeId=openEHR-EHR-OBSERVATION.vprasalnik_td_sportna_anamneza_eo_hu.v1, otherContributors=null, tshis=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.vprasalnik_td_sportna_anamneza_eo_hu.v1], code=at0000, itemType=OBSERVATION, level=0, text=Vprasalnik TD sportna anamneza eo hu, description=unknown, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=OBSERVATION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.vprasalnik_td_sportna_anamneza_eo_hu.v1]/data[at0001], code=at0001, itemType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, level=1, text=Data, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.vprasalnik_td_sportna_anamneza_eo_hu.v1]/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=EVENT, level=2, text=Any event, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.vprasalnik_td_sportna_anamneza_eo_hu.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, level=3, text=Data, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.vprasalnik_td_sportna_anamneza_eo_hu.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=CLUSTER, level=4, text=Vprašanja, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.vprasalnik_td_sportna_anamneza_eo_hu.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=5, text=Poklic in delo, ki ga opravljate, description=Poklic in delo, ki ga opravljate, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.vprasalnik_td_sportna_anamneza_eo_hu.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004]/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=5, text=Vaši hobiji, description=Vaši hobiji, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.vprasalnik_td_sportna_anamneza_eo_hu.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004]/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=5, text=Vaše športno-rekreativne dejavnosti, description=Vaše športno-rekreativne dejavnosti, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.vprasalnik_td_sportna_anamneza_eo_hu.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004]/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=5, text=Zdravstveno stanje, description=Zdravstveno stanje, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.vprasalnik_td_sportna_anamneza_eo_hu.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004]/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=5, text=Vas Vaše zdravstveno stanje s čimerkoli omejuje pri gibanju in izvajanju športnih dejavnosti?, description=Vas Vaše zdravstveno stanje s čimerkoli omejuje pri gibanju in izvajanju športnih dejavnosti?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.vprasalnik_td_sportna_anamneza_eo_hu.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004]/items[at0020], code=at0020, itemType=ELEMENT, level=5, text=Ali vam je zdravnik zaradi zdravja svetoval, da se ukvarjate s telesno dejavnostjo?, description=Ali vam je zdravnik zaradi zdravja svetoval, da se ukvarjate s telesno dejavnostjo?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.vprasalnik_td_sportna_anamneza_eo_hu.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004]/items[at0019], code=at0019, itemType=ELEMENT, level=5, text=Če da, katere športno-rekreativne dejavnosti vam je svetoval?, description=Če da, katere športno-rekreativne dejavnosti vam je svetoval?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.vprasalnik_td_sportna_anamneza_eo_hu.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004]/items[at0018], code=at0018, itemType=ELEMENT, level=5, text=Katere telesne dejavnosti so vam blizu in katere športe obvladate?, description=Katere telesne dejavnosti so vam blizu in katere športe obvladate?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.vprasalnik_td_sportna_anamneza_eo_hu.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004]/items[at0017], code=at0017, itemType=ELEMENT, level=5, text=S katerimi športi in telesnimi dejavnostmi ste se doslej ukvarjali?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.vprasalnik_td_sportna_anamneza_eo_hu.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004]/items[at0015], code=at0015, itemType=ELEMENT, level=5, text=Kolikokrat ste vadili na teden/mesec in koliko časa?, description=Kolikokrat ste vadili na teden/mesec in koliko časa?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.vprasalnik_td_sportna_anamneza_eo_hu.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004]/items[at0016], code=at0016, itemType=ELEMENT, level=5, text=S katerimi oblikami gibanja in športi se trenutno ukvarjate?, description=S katerimi oblikami gibanja in športi se trenutno ukvarjate?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.vprasalnik_td_sportna_anamneza_eo_hu.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004]/items[at0011], code=at0011, itemType=ELEMENT, level=5, text=Kolikokrat na teden/mesec in koliko časa?, description=Kolikokrat na teden/mesec in koliko časa?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.vprasalnik_td_sportna_anamneza_eo_hu.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004]/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=5, text=S katerimi telesnimi dejavnostmi (vključno s hojo) in športi bi se želeli ukvarjati?, description=S katerimi telesnimi dejavnostmi (vključno s hojo) in športi bi se želeli ukvarjati?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.vprasalnik_td_sportna_anamneza_eo_hu.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004]/items[at0024], code=at0024, itemType=ELEMENT, level=5, text=Imate dovolj prostega časa za šport?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.vprasalnik_td_sportna_anamneza_eo_hu.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004]/items[at0025], code=at0025, itemType=ELEMENT, level=5, text=Imate dovolj denarja za športne potrebe?, description=Imate dovolj denarja za športne potrebe?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.vprasalnik_td_sportna_anamneza_eo_hu.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004]/items[at0026], code=at0026, itemType=ELEMENT, level=5, text=Imate ustrezno športno ponudbo v svojem okolju (npr. programe, objekte, opremo)?, description=Imate ustrezno športno ponudbo v svojem okolju (npr. programe, objekte, opremo)?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.vprasalnik_td_sportna_anamneza_eo_hu.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004]/items[at0023], code=at0023, itemType=ELEMENT, level=5, text=Zakaj se ukvarjate s športno-rekreativnimi dejavnostmi?, description=Zakaj se ukvarjate s športno-rekreativnimi dejavnostmi?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.vprasalnik_td_sportna_anamneza_eo_hu.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004]/items[at0027], code=at0027, itemType=ELEMENT, level=5, text=Menite, da imate možnosti za vsakodnevno športno-rekreativno razvedrilo (npr. sprehajanje, kolesarjenje, vrtnarjenje)?, description=Menite, da imate možnosti za vsakodnevno športno-rekreativno razvedrilo (npr. sprehajanje, kolesarjenje, vrtnarjenje)?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.vprasalnik_td_sportna_anamneza_eo_hu.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004]/items[at0028], code=at0028, itemType=ELEMENT, level=5, text=Vaš odnos do telesne dejavnosti, description=Vaš odnos do telesne dejavnosti, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Trenutno nisem posebno telesno dejaven in tudi ne nameravam postati bolj telesno dejaven v naslednjih dveh mesecih/ trenutno nimam dovolj časa. 
  • Trenutno nisem najbolj telesno dejaven, vendar nameravam v naslednjih dveh mesecih svojo telesno dejavnost povečati. 
  • Količina moje telesne dejavnosti se spreminja: včasih sem aktiven, včasih pa ne. 
  • Trenutno sem telesno dejaven večino dni v tednu, vendar to traja šele zadnja dva meseca. 
  • Večino dni v tednu sem telesno dejaven in to traja že več kot dva meseca. 
  • Pred letom sem bil telesno dejaven večino dni v tednu, v zadnjih dveh mesecih pa se je moja telesna dejavnost zmanjšala. 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.vprasalnik_td_sportna_anamneza_eo_hu.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=4, text=Komentar, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.vprasalnik_td_sportna_anamneza_eo_hu.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=4, text=Datum, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null]], templateType=normal]