TEMPLATE VprasalnikEoHuZnanjeTD (VprasalnikEoHuZnanjeTD)

TEMPLATE IDVprasalnikEoHuZnanjeTD
ConceptVprasalnikEoHuZnanjeTD
DescriptionNot Specified
PurposeNot Specified
References
OtherDetails Language Independent{MetaDataSet:Sample Set =Template metadata sample set}
Language usedsl
Citeable Identifier1075.91.16
AllOperationalTemplate [rootArchetypeId=openEHR-EHR-OBSERVATION.vprasalnik_td_znanje_eo_hu.v1, otherContributors=null, tshis=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.vprasalnik_td_znanje_eo_hu.v1], code=at0000, itemType=OBSERVATION, level=0, text=Vprasalnik TD znanje eo hu, description=unknown, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=OBSERVATION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.vprasalnik_td_znanje_eo_hu.v1]/data[at0001], code=at0001, itemType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, level=1, text=Data, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.vprasalnik_td_znanje_eo_hu.v1]/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=EVENT, level=2, text=Any event, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.vprasalnik_td_znanje_eo_hu.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, level=3, text=Data, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.vprasalnik_td_znanje_eo_hu.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=CLUSTER, level=4, text=Vprašanja, description=Vprašanja o preizkusu znanja na področju telesne dejavnosti., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.vprasalnik_td_znanje_eo_hu.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=5, text=Ali se strinjate, da redno gibanje koristi vašemu zdravju?, description=Ali se strinjate, da redno gibanje koristi vašemu zdravju?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Da 
 • Ne 
 • Ne vem 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.vprasalnik_td_znanje_eo_hu.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004]/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=5, text=Ali poznate razliko med izrazoma telesna dejavnost in telesna vadba?, description=Ali poznate razliko med izrazoma telesna dejavnost in telesna vadba?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Da 
 • Ne 
 • Ne vem 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.vprasalnik_td_znanje_eo_hu.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004]/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=5, text=Ali poznate pomen izraza »aktiven življenjski slog«?, description=Ali poznate pomen izraza »aktiven življenjski slog«?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Da 
 • Ne 
 • Ne vem 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.vprasalnik_td_znanje_eo_hu.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004]/items[at0011], code=at0011, itemType=ELEMENT, level=5, text=Ali je pol ure zmerno hitrega gibanja vsaj 5-krat tedensko dovolj za krepitev zdravja?, description=Ali je pol ure zmerno hitrega gibanja vsaj 5-krat tedensko dovolj za krepitev zdravja?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Da 
 • Ne 
 • Ne vem 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.vprasalnik_td_znanje_eo_hu.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004]/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=5, text=Ali zmerna telesna dejavnost pomeni takšen telesni napor, pri katerem se ogrejemo in začnemo nekoliko pospešeno dihati?, description=Ali zmerna telesna dejavnost pomeni takšen telesni napor, pri katerem se ogrejemo in začnemo nekoliko pospešeno dihati?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Da 
 • Ne 
 • Ne vem 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.vprasalnik_td_znanje_eo_hu.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004]/items[at0020], code=at0020, itemType=ELEMENT, level=5, text=Ali intenzivna telesna dejavnost pomeni takšen telesni napor, pri katerem se zadihamo in spotimo?, description=Ali intenzivna telesna dejavnost pomeni takšen telesni napor, pri katerem se zadihamo in spotimo?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Da 
 • Ne 
 • Ne vem 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.vprasalnik_td_znanje_eo_hu.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004]/items[at0021], code=at0021, itemType=ELEMENT, level=5, text=Ali se moramo pred bolj intenzivno telesno dejavnostjo vedno postopno ogreti in po njej ohladiti?, description=Ali se moramo pred bolj intenzivno telesno dejavnostjo vedno postopno ogreti in po njej ohladiti?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Da 
 • Ne 
 • Ne vem 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.vprasalnik_td_znanje_eo_hu.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004]/items[at0017], code=at0017, itemType=ELEMENT, level=5, text=Ali s preizkusom hoje na 2 kilometra ocenjujemo telesno zmogljivost posameznika?, description=Ali s preizkusom hoje na 2 kilometra ocenjujemo telesno zmogljivost posameznika?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Da 
 • Ne 
 • Ne vem 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.vprasalnik_td_znanje_eo_hu.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004]/items[at0019], code=at0019, itemType=ELEMENT, level=5, text=Ali veste kakšno gibanje je primerno za vas glede pogostosti, intenzivnosti, trajanja in tipa (vrste) telesne dejavnosti ali telesne vadbe?, description=Ali veste kakšno gibanje je primerno za vas glede pogostosti, intenzivnosti, trajanja in tipa (vrste) telesne dejavnosti ali telesne vadbe?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Da 
 • Ne 
 • Ne vem 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.vprasalnik_td_znanje_eo_hu.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004]/items[at0018], code=at0018, itemType=ELEMENT, level=5, text=Ali uravnoteženo vadbo sestavlja: 50% vaj za vzdržljivost, 25% vaj za moč in 25% vaj za gibljivost?, description=Ali uravnoteženo vadbo sestavlja: 50% vaj za vzdržljivost, 25% vaj za moč in 25% vaj za gibljivost?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Da 
 • Ne 
 • Ne vem 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.vprasalnik_td_znanje_eo_hu.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004]/items[at0016], code=at0016, itemType=ELEMENT, level=5, text=Ali redna aerobna vadba varuje srce, ožilje in dihala pred mnogimi obolenji, če jo izvajamo v ustreznem ciljnem območju srčnega utripa?, description=Ali redna aerobna vadba varuje srce, ožilje in dihala pred mnogimi obolenji, če jo izvajamo v ustreznem ciljnem območju srčnega utripa?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Da 
 • Ne 
 • Ne vem 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.vprasalnik_td_znanje_eo_hu.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004]/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=5, text=Ali krepimo mišice in kosti, če izvajamo vaje za krepitev mišic 2 do 3-krat tedensko od 20 do 30 minut?, description=Ali krepimo mišice in kosti, če izvajamo vaje za krepitev mišic 2 do 3-krat tedensko od 20 do 30 minut?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Da 
 • Ne 
 • Ne vem 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.vprasalnik_td_znanje_eo_hu.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004]/items[at0015], code=at0015, itemType=ELEMENT, level=5, text=Ali veste, kdaj moramo izvajati vaje za raztezanje mišic, s katerimi ohranjamo in izboljšujemo gibljivost mišic in sklepov?, description=Ali veste, kdaj moramo izvajati vaje za raztezanje mišic, s katerimi ohranjamo in izboljšujemo gibljivost mišic in sklepov?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Da 
 • Ne 
 • Ne vem 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.vprasalnik_td_znanje_eo_hu.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004]/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=5, text=Ali poznate previdnostne ukrepe za varno telesno vadbo?, description=Ali poznate previdnostne ukrepe za varno telesno vadbo?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Da 
 • Ne 
 • Ne vem 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.vprasalnik_td_znanje_eo_hu.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004]/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=5, text=Ali veste kateri so znaki pretirane vadbe?, description=Ali veste kateri so znaki pretirane vadbe?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Da 
 • Ne 
 • Ne vem 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.vprasalnik_td_znanje_eo_hu.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=4, text=Komentar, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.vprasalnik_td_znanje_eo_hu.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=4, text=Datum, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null]], templateType=normal]