ARCHETYPE Zahteva za napotitev, Slovenia (openEHR-EHR-INSTRUCTION.request-referral-mz_referral.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-INSTRUCTION.request-referral-mz_referral.v0
ConceptZahteva za napotitev, Slovenia
DescriptionZahteva za opravljanje določene storitve pri drugem ponudniku ali organizacije zdravstvenega varstva Slovenia.
UseUporabite sporočiti podatke o zahtevi za opravljanje določene storitve, ki jo drugemu ponudniku ali organizacije zdravstvenega varstva. Ta zahteva se običajno podprta z dodatnimi informacijami, ki zagotavljajo klinično kontekst o bolniku z uporabo drugih arhetipov.
PurposePosredujejo podrobnosti o zahtevi za napotitev k drugemu izvajalcu zdravstvenega varstva ali organizacija za opravljanje določene storitve.
References
Copyright© openEHR Foundation
AuthorsIme avtorja: Dr Ian McNicoll
Organizacija: Ocean Informatics, United Kingdom
e-Pošta: ian.mcnicoll@oceaninformatics.com
Datum izvora: 23/10/2013
Other Details LanguageIme avtorja: Dr Ian McNicoll
Organizacija: Ocean Informatics, United Kingdom
e-Pošta: ian.mcnicoll@oceaninformatics.com
Datum izvora: 23/10/2013
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/., custodian_organisation=si.ezdrav, original_namespace=si.ezdrav, original_publisher=si.ezdrav, custodian_namespace=si.ezdrav, MD5-CAM-1.0.1=5E79382A9D6A7E6980E8E197F0C5EBD5, build_uid=252f02d4-cca5-4ffa-beff-645f3c2f84ed, revision=0.0.1-alpha}
Keywordszahteva, napotiti, naročiti, storitev, zagotavljati
Lifecyclein_development
UID7650fd75-dd45-49ce-817f-9cf44d06c10a
Language usedsl
Citeable Identifier1075.67.1517
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Zahteva za opravljanje določene storitve pri drugem ponudniku ali organizacije zdravstvenega varstva Slovenia., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Heather Leslie, Ocean Informatics, Australia, originalLanguage=en, translators=Slovenski: ?
, subjectOfData=brez omejitev, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={source=[], state=[], description=[], content=[], provider=[], ism_transition=[], events=[], details=[], identities=[], contacts=[], activities=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001], code=at0001, itemType=ACTIVITY, level=1, text=Zahteva, description=Trenutna aktivnost, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obvezno, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ACTIVITY, bindings=null, values=null, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001]/description[at0009]/items[at0121.0.1], code=at0121.0.1, itemType=ELEMENT, level=2, text=napotnica.storitev.vrsta, description=Predvidena storitev je storitev, na katero je pacient napoten in je označena na napotnici. V skladu z naborom možnosti v šifrantu VZS se vpiše šifra predvidene storitve., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obvezno, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=Omejitev:
Storitve
[V skladu z naborom možnosti v šifrantu se vpiše šifra predvidene storitve.]

Povezovanje omejitev:
[VZD]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001]/description[at0009]/items[at0.0.1], code=at0.0.1, itemType=ELEMENT, level=2, text=napotnica.storitev.stran, description=Stran predvidene storitve. Stran izvedbe predvidene storitve natančneje opredeli, na kateri strani oz. kateremu od parnih organov se storitev izvede (npr. le na enem npr. desnem ali obeh kolkih). , comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • 0 [Neznano, nepomembno]
 • 1 [Leva]
 • 2 [Desna]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001]/description[at0009]/items[at0.0.0.2], code=at0.0.0.2, itemType=CLUSTER, level=2, text=napotnica.pooblastila, description=obseg pooblastil, ki opredeljuje ali je na osnovi napotnice zdravnik - izvajalec zdravstvene storitve na katero je oseba napotena, pridobil pooblastilo za nadalnje napotovanje ali za druge namene, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001]/description[at0009]/items[at0.0.0.2]/items[at0.0.0.5], code=at0.0.0.5, itemType=ELEMENT, level=3, text=napotnica.pooblastila.pregled, description=Pregled in mnenje, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001]/description[at0009]/items[at0.0.0.2]/items[at0.0.0.4], code=at0.0.0.4, itemType=ELEMENT, level=3, text=napotnica.pooblastila.osnovnaBolezen, description=Zdravljenje osnovne bolezni / poškodbe in njenih posledic, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001]/description[at0009]/items[at0.0.0.2]/items[at0.0.0.3], code=at0.0.0.3, itemType=ELEMENT, level=3, text=napotnica.pooblastila.napotitev, description=Pregled in mnenje, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001]/description[at0009]/items[at0062.0.1], code=at0062.0.1, itemType=ELEMENT, level=2, text=napotnica.razlog, description=Razlog obravnave, povzeto po ZZZS, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obvezno, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • 1 [Bolezen.]
 • 2 [Poškodba izven dela.]
 • 3 [Poklicna bolezen.]
 • 4 [Poškodba pri delu.]
 • 5 [Poškodba izven dela po tretji osebi.]
 • 7 [Transplantacija.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001]/description[at0009]/items[at0068.0.1], code=at0068.0.1, itemType=ELEMENT, level=2, text=napotnica.nujnost, description=Stopnja nujnosti., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obvezno, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • 1 [Nujno]
 • 2 [Hitro]
 • 3 [Redno]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001]/description[at0009]/items[at0.0.46], code=at0.0.46, itemType=CLUSTER, level=2, text=napotnica.prednost, description=Prednostni kriteriji napotovanja, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001]/description[at0009]/items[at0.0.46]/items[at0.0.47], code=at0.0.47, itemType=ELEMENT, level=3, text=napotnica.prednost.nosecnost, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001]/description[at0009]/items[at0.0.46]/items[at0.0.48], code=at0.0.48, itemType=ELEMENT, level=3, text=napotnica.prednost.dojenje, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001]/description[at0009]/items[at0.0.46]/items[at0.0.49], code=at0.0.49, itemType=ELEMENT, level=3, text=napotnica.prednost.preprecitev, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001]/description[at0009]/items[at0.0.46]/items[at0.0.50], code=at0.0.50, itemType=ELEMENT, level=3, text=napotnica.prednost.nezmoznost, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001]/description[at0009]/items[at0.0.0.42], code=at0.0.0.42, itemType=CLUSTER, level=2, text=*referral_validity(en), description=**(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obvezno, cardinalityFormal=1..2, cardinalityText=Maximum of 2 items, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001]/description[at0009]/items[at0.0.0.42]/items[at0.0.0.44], code=at0.0.0.44, itemType=ELEMENT, level=3, text=*referral_validity_id(en), description=**(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obvezno, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • 1 [Enkratno]
 • 2 [Za obdobje]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001]/description[at0009]/items[at0.0.0.42]/items[at0.0.0.43], code=at0.0.0.43, itemType=ELEMENT, level=3, text=napotnica.casVeljavnosti, description=Št. mesecev veljavnosti napotnice, če je napotnica.veljavnost = »za obdobje«, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001]/description[at0009]/items[at0.0.0.48], code=at0.0.0.48, itemType=CLUSTER, level=2, text=kontakt, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..*, occurencesText=Obvezno, ponavljam, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001]/description[at0009]/items[at0.0.0.48]/items[at0.0.0.50], code=at0.0.0.50, itemType=SLOT, level=3, text=kontakt.ime, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Neobvezen, ponavljam, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Vključi:
Vsi neizrecno izključeni arhetipi, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001]/description[at0009]/items[at0.0.0.48]/items[at0.0.0.52], code=at0.0.0.52, itemType=ELEMENT, level=3, text=kontakt.vloga, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • 1 [Pacient sam]
 • 2 [Zakoniti zastopnik]
 • 3 [Pooblaščena oseba]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001]/description[at0009]/items[at0.0.0.48]/items[at0.0.0.51], code=at0.0.0.51, itemType=SLOT, level=3, text=kontakt.tel, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Neobvezen, ponavljam, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Vključi:
Vsi neizrecno izključeni arhetipi, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001]/description[at0009]/items[at0.0.0.48]/items[at0.0.0.49], code=at0.0.0.49, itemType=SLOT, level=3, text=kontakt.naslov, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Neobvezen, ponavljam, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Vključi:
Vsi neizrecno izključeni arhetipi, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001]/description[at0009]/items[at0.0.0.56], code=at0.0.0.56, itemType=CLUSTER, level=2, text=*administrative_data(en), description=**(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001]/description[at0009]/items[at0.0.0.56]/items[at0.0.0.71], code=at0.0.0.71, itemType=CLUSTER, level=3, text=napotnica.razlog, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001]/description[at0009]/items[at0.0.0.56]/items[at0.0.0.71]/items[at0.0.0.72], code=at0.0.0.72, itemType=ELEMENT, level=4, text=napotnica.razlog.šifra zavarovalca, description=Registrska številko zavezanca za prispevek (delodajalec) pri katerem je nastala poškodba, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001]/description[at0009]/items[at0.0.0.56]/items[at0.0.0.71]/items[at0.0.0.73], code=at0.0.0.73, itemType=ELEMENT, level=4, text=napotnica.razlog.datum, description=Datum nastanka poškodbe oziroma datum priznanja poklicne bolezni.(sl, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001]/description[at0009]/items[at0.0.51], code=at0.0.51, itemType=ELEMENT, level=2, text=*reason_for_cancellation_description(en), description=**(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001]/description[at0009]/items[at0.0.52], code=at0.0.52, itemType=ELEMENT, level=2, text=*reason_for_cancellation_code(en), description=**(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • *1(en) [*Napačen vnos(en)]
 • *2(en) [*Storitev opravljena kot nujna(en)]
 • *3(en) [*Pacient opravil storitev pri zasebniku(en)]
 • *4(en) [*Pacient opravil storitev v tujini(en)]
 • *5(en) [*Pacient odpovedal storitev na lastno željo(en)]
 • *6(en) [*Storitev za pacienta ni več potrebna(en)]
 • *7(en) [*Smrt pacienta(en)]
 • *8(en) [*Ostalo(en)]
, extendedValues=null]], relationships=[], context=[], capabilities=[], other_participations=[], data=[], credentials=[], items=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0008]/items[at0141.0.1], code=at0141.0.1, itemType=SLOT, level=2, text=napotovalec, description=Podatki o organizaciji, ki napotuje pacienta, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obvezno, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Vključi:
Vsi neizrecno izključeni arhetipi, extendedValues=null]], target=[]}, topLevelItems={activities=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/activities[at0001], code=at0001, itemType=ACTIVITY, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=0..*, cardinalityText=Minimum of 0 items, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ACTIVITY, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0008], code=at0008, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obvezno, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=neobvezen, subCardinalityFormal=1..*, subCardinalityText=, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0008]/items[at0141.0.1], code=at0141.0.1, itemType=SLOT, level=2, text=napotovalec, description=Podatki o organizaciji, ki napotuje pacienta, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obvezno, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Vključi:
Vsi neizrecno izključeni arhetipi, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]