ARCHETYPE Zdravstveni delavec (openEHR-EHR-CLUSTER.individual_professional-mz_referral.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.individual_professional-mz_referral.v0
ConceptZdravstveni delavec
DescriptionPodrobni podatki o zdravstvenem delavcu
UseDa vpiše podatke o zunanjih strokovnjakov, ki jih ni mogoče sklicevati izključno v elektronski zdravstveni zapis. Bi imeli koristi od templating to za specifične primere uporabe, da ne bi bilo treba zgraditi ugnezdena grozdi vsakič.
MisuseSe ne uporablja za identifikacijo posameznikov, ki se lahko sklicujejo izključno iz registrov demografskih podatkov npr. v okviru elektronskega zdravstvenega zapisa, mojster bolnikov indeksi itd.).
PurposeČe želite posneti profesionalne demografije, vključno z imenom (-i), naslov (-i) ali telekomunikacijskimi priključki za osebe, ki ni enoznačno opredeljeno v elektronskih zdravstvenih zapisov.
References
Copyright© openEHR Foundation
AuthorsIme avtorja: Ian McNicoll
Organizacija: Ocean Informatics
e-Pošta: ian.mcnicoll@oceaninformatics.com
Datum izvora: 12/11/2007
Other Details LanguageIme avtorja: Ian McNicoll
Organizacija: Ocean Informatics
e-Pošta: ian.mcnicoll@oceaninformatics.com
Datum izvora: 12/11/2007
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/., custodian_organisation=si.ezdrav, original_namespace=si.ezdrav, original_publisher=si.ezdrav, custodian_namespace=si.ezdrav, MD5-CAM-1.0.1=F5B0DFF346245CF2085F3AC4F0773884, build_uid=301f0de3-7de2-4f93-be65-d73c8ce7f5f7, revision=0.0.1-alpha}
Keywordsoseba, osebni podatki, ime, strokovni
Lifecyclein_development
UID97350e5f-e3f6-4c17-9d92-f69ed2b29194
Language usedsl
Citeable Identifier1075.67.1508
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Podrobni podatki o zdravstvenem delavcu, archetypeConceptComment=null, otherContributors=Heather Leslie, Ocean Informatics, Australia, originalLanguage=en, translators=Slovenski: ?
, subjectOfData=brez omejitev, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={source=[], state=[], description=[], content=[], provider=[], ism_transition=[], events=[], details=[], identities=[], contacts=[], activities=[], relationships=[], context=[], capabilities=[], other_participations=[], data=[], credentials=[], items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0011], code=at0011, itemType=ELEMENT, level=1, text=zdravnik.id, description=Identifikacijska oznaka zdravstvenega delavca, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0015.1], code=at0015.1, itemType=SLOT, level=1, text=zdravnik.ime, description=Ime in priimek zdravstvenega delavca, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Vključi:
openEHR-EHR-CLUSTER.person_name(_ ali
-[a-zA-Z0-9_]+)*.v1
Izključi:
Vsi neizrecno vključeni arhetipi, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=1, text=Strokovni naziv, description=Stopnja zaposlenosti ali položaj zdravstvenega delavca, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=1, text=Specialnost, description=Področje specialnosti zdravstvenega delavca, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0016.1], code=at0016.1, itemType=SLOT, level=1, text=vloga, description=Podatki o vlogi zdravstvenega delavca, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Vključi:
Vsi neizrecno izključeni arhetipi, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0018], code=at0018, itemType=SLOT, level=1, text=Organizacija, description=Podrobnosti o organizaciji v okviru zdravstveni delavec izvaja storitve, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obvezno, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Vključi:
openEHR-EHR-CLUSTER.organisation.v2, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=CLUSTER, level=1, text=Strokovne podrobnosti, description=Strokovne podrobnosti, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=1..3, cardinalityText=Maximum of 3 items, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003]/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=2, text=Čas zdravljenja, description=Informacija o času zdravljenja posameznika, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_INTERVAL, bindings=null, values=
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003]/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=2, text=Tim, description=Tim, kateri posameznik pripada, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003]/items[at0017], code=at0017, itemType=SLOT, level=2, text=Kontaktni podatki, description=Kontaktni podatki, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Vključi:
openEHR-EHR-CLUSTER.telecom_details.v1 in specializacije, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003]/items[at0019], code=at0019, itemType=SLOT, level=2, text=Naslov, description=Podrobnosti o kontaktnem naslovu zdravstvenega delavca, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Vključi:
openEHR-EHR-CLUSTER.address.v1 in specializacije, extendedValues=null]], protocol=[], target=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000.1, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obvezno, cardinalityFormal=4..4, cardinalityText=Minimum of 4 items, maximum of 4 items, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0011], code=at0011, itemType=ELEMENT, level=1, text=zdravnik.id, description=Identifikacijska oznaka zdravstvenega delavca, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0015.1], code=at0015.1, itemType=SLOT, level=1, text=zdravnik.ime, description=Ime in priimek zdravstvenega delavca, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Vključi:
openEHR-EHR-CLUSTER.person_name(_ ali
-[a-zA-Z0-9_]+)*.v1
Izključi:
Vsi neizrecno vključeni arhetipi, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=1, text=Strokovni naziv, description=Stopnja zaposlenosti ali položaj zdravstvenega delavca, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=1, text=Specialnost, description=Področje specialnosti zdravstvenega delavca, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0016.1], code=at0016.1, itemType=SLOT, level=1, text=vloga, description=Podatki o vlogi zdravstvenega delavca, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Vključi:
Vsi neizrecno izključeni arhetipi, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0018], code=at0018, itemType=SLOT, level=1, text=Organizacija, description=Podrobnosti o organizaciji v okviru zdravstveni delavec izvaja storitve, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obvezno, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Vključi:
openEHR-EHR-CLUSTER.organisation.v2, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=CLUSTER, level=1, text=Strokovne podrobnosti, description=Strokovne podrobnosti, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=1..3, cardinalityText=Maximum of 3 items, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003]/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=2, text=Čas zdravljenja, description=Informacija o času zdravljenja posameznika, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_INTERVAL, bindings=null, values=
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003]/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=2, text=Tim, description=Tim, kateri posameznik pripada, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003]/items[at0017], code=at0017, itemType=SLOT, level=2, text=Kontaktni podatki, description=Kontaktni podatki, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Vključi:
openEHR-EHR-CLUSTER.telecom_details.v1 in specializacije, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003]/items[at0019], code=at0019, itemType=SLOT, level=2, text=Naslov, description=Podrobnosti o kontaktnem naslovu zdravstvenega delavca, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Vključi:
openEHR-EHR-CLUSTER.address.v1 in specializacije, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]