ARCHETYPE Vprasalnik TD slog eo hu (openEHR-EHR-OBSERVATION.vprasalnik_td_slog_eo_hu.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.vprasalnik_td_slog_eo_hu.v1
ConceptVprasalnik TD slog eo hu
Descriptionunknown
PurposeOpis življenjskega sloga pri eHujšanju (eOskrba), 3. korak.
References
AuthorsIme avtorja:
Other Details LanguageIme avtorja:
OtherDetails Language Independent{MD5-CAM-1.0.1=C36C33CA647E015AA3296B51873207A3}
Keywords
Lifecycle0
Language usedsl
Citeable Identifier1075.67.1463
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=unknown, archetypeConceptComment=null, otherContributors=, originalLanguage=sl, translators=, subjectOfData=brez omejitev, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={source=[], state=[], description=[], content=[], provider=[], ism_transition=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=EVENT, level=2, text=Any event, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], details=[], identities=[], contacts=[], activities=[], relationships=[], context=[], capabilities=[], other_participations=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Izberite za vaš trenutni življenjski slog najbolj ustrezno trditev, description=Izberite za vaš trenutni življenjski slog najbolj ustrezno trditev, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Sem telesno nedejaven in se ne želim spremeniti. [Sem telesno nedejaven in se ne želim spremeniti.]
 • Sem telesno nedejaven, a premišljujem, ali ne bi morda postal bolj dejaven. [Sem telesno nedejaven, a premišljujem, ali ne bi morda postal bolj dejaven.]
 • Sem telesno nedejaven, a bi želel biti bolj dejaven. [Sem telesno nedejaven, a bi želel biti bolj dejaven.]
 • Poskušam biti zmerno telesno dejaven. [Poskušam biti zmerno telesno dejaven.]
 • Sedaj sem zmerno telesno dejaven, čeprav je včasih težko vztrajati. [Sedaj sem zmerno telesno dejaven, čeprav je včasih težko vztrajati.]
 • Sedaj sem zmerno telesno dejaven, a premišljujem, kaj bi še lahko storil. [Sedaj sem zmerno telesno dejaven, a premišljujem, kaj bi še lahko storil.]
 • Sedaj sem zmerno telesno dejaven, a bi želel biti še bolj. [Sedaj sem zmerno telesno dejaven, a bi želel biti še bolj.]
 • Poskušam biti zelo telesno dejaven. [Poskušam biti zelo telesno dejaven.]
 • Sedaj sem zelo telesno dejaven, čeprav je včasih težko vztrajati. [Sedaj sem zelo telesno dejaven, čeprav je včasih težko vztrajati.]
 • Bil sem zelo telesno dejaven, pa sem malo popustil. [Bil sem zelo telesno dejaven, pa sem malo popustil.]
 • Bil sem zmerno telesno dejaven, pa sem popustil, sedaj pa sem komajda kaj dejaven. [Bil sem zmerno telesno dejaven, pa sem popustil, sedaj pa sem komajda kaj dejaven.]
 • Vedno sem bil zelo telesno dejaven in bom tak tudi ostal. [Vedno sem bil zelo telesno dejaven in bom tak tudi ostal.]
 • Vedno sem bil zmerno telesno dejaven in mi to ustreza. [Vedno sem bil zmerno telesno dejaven in mi to ustreza.]
 • Sem zelo telesno dejaven, rad pa bi več raznolikosti. [Sem zelo telesno dejaven, rad pa bi več raznolikosti.]
 • Sem zelo telesno dejaven, poskušam pa še povečati raznolikost in pogostost dejavnosti. [Sem zelo telesno dejaven, poskušam pa še povečati raznolikost in pogostost dejavnosti.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0020], code=at0020, itemType=ELEMENT, level=4, text=Komentar, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0021], code=at0021, itemType=ELEMENT, level=4, text=Datum, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null]], credentials=[], items=[], protocol=[], target=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obvezno, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=neobvezen, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum of 0 items, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=data, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Izberite za vaš trenutni življenjski slog najbolj ustrezno trditev, description=Izberite za vaš trenutni življenjski slog najbolj ustrezno trditev, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Sem telesno nedejaven in se ne želim spremeniti. [Sem telesno nedejaven in se ne želim spremeniti.]
 • Sem telesno nedejaven, a premišljujem, ali ne bi morda postal bolj dejaven. [Sem telesno nedejaven, a premišljujem, ali ne bi morda postal bolj dejaven.]
 • Sem telesno nedejaven, a bi želel biti bolj dejaven. [Sem telesno nedejaven, a bi želel biti bolj dejaven.]
 • Poskušam biti zmerno telesno dejaven. [Poskušam biti zmerno telesno dejaven.]
 • Sedaj sem zmerno telesno dejaven, čeprav je včasih težko vztrajati. [Sedaj sem zmerno telesno dejaven, čeprav je včasih težko vztrajati.]
 • Sedaj sem zmerno telesno dejaven, a premišljujem, kaj bi še lahko storil. [Sedaj sem zmerno telesno dejaven, a premišljujem, kaj bi še lahko storil.]
 • Sedaj sem zmerno telesno dejaven, a bi želel biti še bolj. [Sedaj sem zmerno telesno dejaven, a bi želel biti še bolj.]
 • Poskušam biti zelo telesno dejaven. [Poskušam biti zelo telesno dejaven.]
 • Sedaj sem zelo telesno dejaven, čeprav je včasih težko vztrajati. [Sedaj sem zelo telesno dejaven, čeprav je včasih težko vztrajati.]
 • Bil sem zelo telesno dejaven, pa sem malo popustil. [Bil sem zelo telesno dejaven, pa sem malo popustil.]
 • Bil sem zmerno telesno dejaven, pa sem popustil, sedaj pa sem komajda kaj dejaven. [Bil sem zmerno telesno dejaven, pa sem popustil, sedaj pa sem komajda kaj dejaven.]
 • Vedno sem bil zelo telesno dejaven in bom tak tudi ostal. [Vedno sem bil zelo telesno dejaven in bom tak tudi ostal.]
 • Vedno sem bil zmerno telesno dejaven in mi to ustreza. [Vedno sem bil zmerno telesno dejaven in mi to ustreza.]
 • Sem zelo telesno dejaven, rad pa bi več raznolikosti. [Sem zelo telesno dejaven, rad pa bi več raznolikosti.]
 • Sem zelo telesno dejaven, poskušam pa še povečati raznolikost in pogostost dejavnosti. [Sem zelo telesno dejaven, poskušam pa še povečati raznolikost in pogostost dejavnosti.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0020], code=at0020, itemType=ELEMENT, level=4, text=Komentar, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0021], code=at0021, itemType=ELEMENT, level=4, text=Datum, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]