ARCHETYPE Vprasalnik TD raven td (openEHR-EHR-OBSERVATION.vprasalnik_td_raven_td.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.vprasalnik_td_raven_td.v1
ConceptVprasalnik TD raven td
Descriptionunknown
PurposeZapis ravni telesne dejavnosti - eHujšanje - eOskrba (1. korak)
References
AuthorsIme avtorja:
Other Details LanguageIme avtorja:
OtherDetails Language Independent{MD5-CAM-1.0.1=C32EF185562A9C7A1122AED90CA92849}
Keywords
Lifecycle0
Language usedsl
Citeable Identifier1075.67.1462
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=unknown, archetypeConceptComment=null, otherContributors=, originalLanguage=sl, translators=, subjectOfData=brez omejitev, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={source=[], state=[], description=[], content=[], provider=[], ism_transition=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=EVENT, level=2, text=Any event, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], details=[], identities=[], contacts=[], activities=[], relationships=[], context=[], capabilities=[], other_participations=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=4, text=Vaš odnos do telesne dejavnosti, description=Prosimo da označite trditev, ki najbolje opisuje vaš odnos do telesne dejavnosti., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Trenutno nisem posebno telesno dejaven in tudi ne nameravam postati bolj telesno dejaven v naslednjih dveh mesecih/ trenutno nimam dovolj časa. [Trenutno nisem posebno telesno dejaven in tudi ne nameravam postati bolj telesno dejaven v naslednjih dveh mesecih/ trenutno nimam dovolj časa.]
 • Trenutno nisem najbolj telesno dejaven, vendar nameravam v naslednjih dveh mesecih svojo telesno dejav- nost povečati. [Trenutno nisem najbolj telesno dejaven, vendar nameravam v naslednjih dveh mesecih svojo telesno dejav- nost povečati.]
 • Količina moje telesne dejavnosti se spreminja: včasih sem aktiven, včasih pa ne. [Količina moje telesne dejavnosti se spreminja: včasih sem aktiven, včasih pa ne.]
 • Trenutno sem telesno dejaven večino dni v tednu, vendar to traja šele zadnja dva meseca. [Trenutno sem telesno dejaven večino dni v tednu, vendar to traja šele zadnja dva meseca.]
 • Večino dni v tednu sem telesno dejaven in to traja že več kot dva meseca. [Večino dni v tednu sem telesno dejaven in to traja že več kot dva meseca.]
 • Pred letom sem bil telesno dejaven večino dni v tednu, v zadnjih dveh mesecih pa se je moja telesna dejavnost zmanjšala. [Pred letom sem bil telesno dejaven večino dni v tednu, v zadnjih dveh mesecih pa se je moja telesna dejavnost zmanjšala.]
, extendedValues=null]], credentials=[], items=[], protocol=[], target=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obvezno, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=neobvezen, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum of 0 items, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=data, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=4, text=Vaš odnos do telesne dejavnosti, description=Prosimo da označite trditev, ki najbolje opisuje vaš odnos do telesne dejavnosti., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Trenutno nisem posebno telesno dejaven in tudi ne nameravam postati bolj telesno dejaven v naslednjih dveh mesecih/ trenutno nimam dovolj časa. [Trenutno nisem posebno telesno dejaven in tudi ne nameravam postati bolj telesno dejaven v naslednjih dveh mesecih/ trenutno nimam dovolj časa.]
 • Trenutno nisem najbolj telesno dejaven, vendar nameravam v naslednjih dveh mesecih svojo telesno dejav- nost povečati. [Trenutno nisem najbolj telesno dejaven, vendar nameravam v naslednjih dveh mesecih svojo telesno dejav- nost povečati.]
 • Količina moje telesne dejavnosti se spreminja: včasih sem aktiven, včasih pa ne. [Količina moje telesne dejavnosti se spreminja: včasih sem aktiven, včasih pa ne.]
 • Trenutno sem telesno dejaven večino dni v tednu, vendar to traja šele zadnja dva meseca. [Trenutno sem telesno dejaven večino dni v tednu, vendar to traja šele zadnja dva meseca.]
 • Večino dni v tednu sem telesno dejaven in to traja že več kot dva meseca. [Večino dni v tednu sem telesno dejaven in to traja že več kot dva meseca.]
 • Pred letom sem bil telesno dejaven večino dni v tednu, v zadnjih dveh mesecih pa se je moja telesna dejavnost zmanjšala. [Pred letom sem bil telesno dejaven večino dni v tednu, v zadnjih dveh mesecih pa se je moja telesna dejavnost zmanjšala.]
, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]