ARCHETYPE Telesna dejavnost eo (openEHR-EHR-OBSERVATION.telesna_dejavnost_eo.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.telesna_dejavnost_eo.v1
ConceptTelesna dejavnost eo
DescriptionArhetip za zapis gibalne dejavnosti (enote, vadbe, treninga).
UseZapis posamezne gibalne dejavnosti (enote, vadbe, treninga) in zapis količine vadbe v časovnem obdobju.
MisuseNe uporablja se za zapis splošnega statusa gibanja.
PurposeZapis gibalne dejavnosti za potrebe projekta eo.
References
AuthorsIme avtorja:
Other Details LanguageIme avtorja:
OtherDetails Language Independent{MD5-CAM-1.0.1=5ECC08960AD2E305F08D67B29987A123}
Keywords
Lifecycle0
Language usedsl
Citeable Identifier1075.67.1450
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Arhetip za zapis gibalne dejavnosti (enote, vadbe, treninga)., archetypeConceptComment=null, otherContributors=, originalLanguage=sl, translators=, subjectOfData=brez omejitev, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={source=[], state=[], description=[], content=[], provider=[], ism_transition=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=EVENT, level=2, text=Any event, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], details=[], identities=[], contacts=[], activities=[], relationships=[], context=[], capabilities=[], other_participations=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0020], code=at0020, itemType=CLUSTER, level=4, text=Opis ene vadbene enote, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1000, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=0..1000, cardinalityText=Minimum of 0 items, maximum of 1000 items, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0020]/items[at0043], code=at0043, itemType=ELEMENT, level=5, text=Datum vadbe, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1000, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0020]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=5, text=Vrsta vadbe, description=Športna panoga s seznama., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1000, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Aerobika (različne oblike) [Aerobika (različne oblike)]
 • Cooperjev test - 2400 m [Cooperjev test na 2400 m (beleži se čas)]
 • Cooperjev test - 12 min [Cooperjev test 12 minut - beleži se prehojena/pretečena dolžina]
 • Fitnes (delo z utežmi) [Fitnes (delo z utežmi)]
 • Hoja [Hoja]
 • Igre z loparjem (tenis, badminton, squash) [Igre z loparjem (tenis, badminton, squash)]
 • Igre z žogo (nogomet, košarka, odbojka) [Igre z žogo (nogomet, košarka, odbojka)]
 • Kolesarjenje (cestno, gorsko) [Kolesarjenje (cestno, gorsko)]
 • Kolesarjenje (sobno) [Sobno kolo (doma, skupinsko)]
 • Plavanje [Plavanje]
 • Pohodništvo [Pohodništvo]
 • Rolanje [Rolanje]
 • Smučanje [Smučanje]
 • Sproščanje [Sproščanje]
 • Tek [Tek]
 • Tek na smučeh [Tek na smučeh]
 • Test hoje 2 km [Test hoje na 2 kilometra]
 • Vaje za gibljivost [Vaje za gibljivost]
 • Vaje za koordinacijo [Vaje za koordinacijo]
 • Vaje za moč (doma, ne v fitnesu) [Vaje za moč (delo z lastno težo, manjšimi utežmi)]
 • Drugo [Drugo, ni na seznamu]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0020]/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=5, text=Intenzivnost vadbe, description=Opis intenzivnosti vadbe - pet območij (določeno s % FSmax in splošnim opisom)., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1000, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Zelo nizka intenzivnost [Regeneracija (do 60 % FSmax). Med aktivnostjo je mogoč sproščen pogovor.]
2: Nizka intenzivnost [Aerobno I (60 do 70 % FSmax). Med aktivnostjo je mogoč pogovor s krajšimi prekinitvami.]
3: Zmerna intenzivnost [Aerobno II (70 do 80 % FSmax). Med vadbo je pogovor otežen, pogovarja se lahko le v zelo kratkih stavkih.]
4: Visoka intenzivnost [Aerobno in anaerobno (80 do 90 % FSmax). Med vadbo je pogovor otežen, pogovarja se lahko le v zelo kratkih stavkih.]
5: Zelo visoka intenzivnost [Pretežno anaerobno (90 do 100 % FSmax). Med vadbo pogovor praktično ni mogoč.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0020]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=5, text=Trajanje vadbe (minute), description=Zapis trajanja vadbe (v minutah)., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1000, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TIME, bindings=null, values=Okviren čas z minutami, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0020]/items[at0018], code=at0018, itemType=ELEMENT, level=5, text=Komentar, description=Komentar k zapisu vadbe., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..985, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0023], code=at0023, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kolikokrat na teden ste bili v zadnjih 14 dnevih gibalno aktivni (30 min zmerne ali visoke intenzivnosti)?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: 0 - nikoli [0 - nikoli]
1: 1 [1 x na teden]
2: 2 [2 x na teden]
3: 3 [3 x na teden]
4: 4 [4 x na teden]
5: 5 [5 x na teden]
6: 6 [6 x na teden]
7: 7 - vsak dan [Vsak dan]
, extendedValues=null]], credentials=[], items=[], protocol=[], target=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obvezno, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=neobvezen, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum of 0 items, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=data, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0020], code=at0020, itemType=CLUSTER, level=4, text=Opis ene vadbene enote, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1000, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=0..1000, cardinalityText=Minimum of 0 items, maximum of 1000 items, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0020]/items[at0043], code=at0043, itemType=ELEMENT, level=5, text=Datum vadbe, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1000, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0020]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=5, text=Vrsta vadbe, description=Športna panoga s seznama., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1000, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Aerobika (različne oblike) [Aerobika (različne oblike)]
 • Cooperjev test - 2400 m [Cooperjev test na 2400 m (beleži se čas)]
 • Cooperjev test - 12 min [Cooperjev test 12 minut - beleži se prehojena/pretečena dolžina]
 • Fitnes (delo z utežmi) [Fitnes (delo z utežmi)]
 • Hoja [Hoja]
 • Igre z loparjem (tenis, badminton, squash) [Igre z loparjem (tenis, badminton, squash)]
 • Igre z žogo (nogomet, košarka, odbojka) [Igre z žogo (nogomet, košarka, odbojka)]
 • Kolesarjenje (cestno, gorsko) [Kolesarjenje (cestno, gorsko)]
 • Kolesarjenje (sobno) [Sobno kolo (doma, skupinsko)]
 • Plavanje [Plavanje]
 • Pohodništvo [Pohodništvo]
 • Rolanje [Rolanje]
 • Smučanje [Smučanje]
 • Sproščanje [Sproščanje]
 • Tek [Tek]
 • Tek na smučeh [Tek na smučeh]
 • Test hoje 2 km [Test hoje na 2 kilometra]
 • Vaje za gibljivost [Vaje za gibljivost]
 • Vaje za koordinacijo [Vaje za koordinacijo]
 • Vaje za moč (doma, ne v fitnesu) [Vaje za moč (delo z lastno težo, manjšimi utežmi)]
 • Drugo [Drugo, ni na seznamu]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0020]/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=5, text=Intenzivnost vadbe, description=Opis intenzivnosti vadbe - pet območij (določeno s % FSmax in splošnim opisom)., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1000, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Zelo nizka intenzivnost [Regeneracija (do 60 % FSmax). Med aktivnostjo je mogoč sproščen pogovor.]
2: Nizka intenzivnost [Aerobno I (60 do 70 % FSmax). Med aktivnostjo je mogoč pogovor s krajšimi prekinitvami.]
3: Zmerna intenzivnost [Aerobno II (70 do 80 % FSmax). Med vadbo je pogovor otežen, pogovarja se lahko le v zelo kratkih stavkih.]
4: Visoka intenzivnost [Aerobno in anaerobno (80 do 90 % FSmax). Med vadbo je pogovor otežen, pogovarja se lahko le v zelo kratkih stavkih.]
5: Zelo visoka intenzivnost [Pretežno anaerobno (90 do 100 % FSmax). Med vadbo pogovor praktično ni mogoč.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0020]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=5, text=Trajanje vadbe (minute), description=Zapis trajanja vadbe (v minutah)., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1000, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TIME, bindings=null, values=Okviren čas z minutami, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0020]/items[at0018], code=at0018, itemType=ELEMENT, level=5, text=Komentar, description=Komentar k zapisu vadbe., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..985, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0023], code=at0023, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kolikokrat na teden ste bili v zadnjih 14 dnevih gibalno aktivni (30 min zmerne ali visoke intenzivnosti)?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: 0 - nikoli [0 - nikoli]
1: 1 [1 x na teden]
2: 2 [2 x na teden]
3: 3 [3 x na teden]
4: 4 [4 x na teden]
5: 5 [5 x na teden]
6: 6 [6 x na teden]
7: 7 - vsak dan [Vsak dan]
, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]