ARCHETYPE Telesna dejavnost eo pp (openEHR-EHR-EVALUATION.telesna_dejavnost_eo_pp.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-EVALUATION.telesna_dejavnost_eo_pp.v1
ConceptTelesna dejavnost eo pp
Descriptionunknown
UseUporablja se za zapis telesne dejavnosti (stanja) posameznika.
MisuseNe uporablja se za zapis posamezne vadbene enote.
PurposeZapis pogostosti izvajanje telesne dejavnosti za opis osnovnega gibalnega stanja posameznika.
References
AuthorsIme avtorja:
Other Details LanguageIme avtorja:
OtherDetails Language Independent{MD5-CAM-1.0.1=3A363A9A2907BD04441EECBDD0BE3959}
Keywords
Lifecycle0
Language usedsl
Citeable Identifier1075.67.1420
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=unknown, archetypeConceptComment=null, otherContributors=, originalLanguage=sl, translators=, subjectOfData=brez omejitev, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={source=[], state=[], description=[], content=[], provider=[], ism_transition=[], events=[], details=[], identities=[], contacts=[], activities=[], relationships=[], context=[], capabilities=[], other_participations=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=2, text=Visoko intenzivna vadba, description=Kolikokrat se v običajnem tednu (med delovnim časom, na poti v službo ali po opravkih in nazaj, doma ter v prostem času skupaj) ukvarjate z intenzivno telesno dejavnostjo najmanj 25 minut vsakokrat do take mere, da se zadihate in oznojite (npr. tek, squash, hitro plavanje, hoja po stopnicah, aerobika, tenis, nogomet, hitro kolesarjenje, kolesarjenje po hribovitem terenu, dvigovanje/ prenašanje težkih bremen, lopatanje in druga težka fizična dela (npr. gozdarska, cestna, gradbena, kmečka))?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • 0 [0]
 • 1 [1]
 • 2 [2]
 • 3 [3]
 • 4 [4]
 • 5 [5]
 • 6 [6]
 • 7 [7]
 • 7+ [več kot 7x teden]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=2, text=Zmerno intenzivna vadba, description=Kolikokrat se v običajnem tednu (med delovnim časom, na poti v službo ali po opravkih in nazaj, doma ter v prostem času skupaj) ukvarjate z zmerno telesno dejavnostjo najmanj 30 minut vsakokrat do take mere, da nekoliko pospešeno dihate in se ogrejete (lahko upoštevate tudi 3x po vsaj 10 minut naenkrat ali 2x po 15 minut, če je bilo to v istem dnevu) (npr. hitra hoja, lahkotno kolesarjenje po ravnem terenu, ples, počasno plavanje, golf, lahkoten tenis, badmington, dvigovanje/ prenašanje srednje težkih bremen, težja industrijska ali gospodinjska opravila (npr. ribanje tal, intenzivno sesanje tal, pomivanje oken))?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • 0 [0]
 • 1 [1]
 • 2 [2]
 • 3 [3]
 • 4 [4]
 • 5 [5]
 • 6 [6]
 • 7 [7]
 • 7+ [več kot 7x teden]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0022], code=at0022, itemType=ELEMENT, level=2, text=Število doseženih točk, description=Število doseženih točk., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0024], code=at0024, itemType=ELEMENT, level=2, text=Ogroženost, description=Opis stopnje ogroženosti, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Ni ogrožen [Posameznik predvidoma ni ogrožen]
 • Srednje visoka ogroženost [Posameznik je zmerno ogrožen, potrebni so ukrepi.]
 • Visoka ogroženost [Posameznik je zelo ogrožen, nujni so ukrepi.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0023], code=at0023, itemType=ELEMENT, level=2, text=Komentar, description=Komentar, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], credentials=[], items=[], protocol=[], target=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001], code=at0001, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obvezno, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=neobvezen, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum of 0 items, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=data, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=2, text=Visoko intenzivna vadba, description=Kolikokrat se v običajnem tednu (med delovnim časom, na poti v službo ali po opravkih in nazaj, doma ter v prostem času skupaj) ukvarjate z intenzivno telesno dejavnostjo najmanj 25 minut vsakokrat do take mere, da se zadihate in oznojite (npr. tek, squash, hitro plavanje, hoja po stopnicah, aerobika, tenis, nogomet, hitro kolesarjenje, kolesarjenje po hribovitem terenu, dvigovanje/ prenašanje težkih bremen, lopatanje in druga težka fizična dela (npr. gozdarska, cestna, gradbena, kmečka))?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • 0 [0]
 • 1 [1]
 • 2 [2]
 • 3 [3]
 • 4 [4]
 • 5 [5]
 • 6 [6]
 • 7 [7]
 • 7+ [več kot 7x teden]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=2, text=Zmerno intenzivna vadba, description=Kolikokrat se v običajnem tednu (med delovnim časom, na poti v službo ali po opravkih in nazaj, doma ter v prostem času skupaj) ukvarjate z zmerno telesno dejavnostjo najmanj 30 minut vsakokrat do take mere, da nekoliko pospešeno dihate in se ogrejete (lahko upoštevate tudi 3x po vsaj 10 minut naenkrat ali 2x po 15 minut, če je bilo to v istem dnevu) (npr. hitra hoja, lahkotno kolesarjenje po ravnem terenu, ples, počasno plavanje, golf, lahkoten tenis, badmington, dvigovanje/ prenašanje srednje težkih bremen, težja industrijska ali gospodinjska opravila (npr. ribanje tal, intenzivno sesanje tal, pomivanje oken))?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • 0 [0]
 • 1 [1]
 • 2 [2]
 • 3 [3]
 • 4 [4]
 • 5 [5]
 • 6 [6]
 • 7 [7]
 • 7+ [več kot 7x teden]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0022], code=at0022, itemType=ELEMENT, level=2, text=Število doseženih točk, description=Število doseženih točk., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0024], code=at0024, itemType=ELEMENT, level=2, text=Ogroženost, description=Opis stopnje ogroženosti, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Ni ogrožen [Posameznik predvidoma ni ogrožen]
 • Srednje visoka ogroženost [Posameznik je zmerno ogrožen, potrebni so ukrepi.]
 • Visoka ogroženost [Posameznik je zelo ogrožen, nujni so ukrepi.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0023], code=at0023, itemType=ELEMENT, level=2, text=Komentar, description=Komentar, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]