ARCHETYPE Kajenje eo pp (openEHR-EHR-EVALUATION.kajenje_eo_pp.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-EVALUATION.kajenje_eo_pp.v1
ConceptKajenje eo pp
Descriptionunknown
UseArhetip se uporablja za zapis kadilskega statusa in kratek pregled zgodovine uživanja tobaka. Uporablja se kot del širšega (osnovega) vprašalnika za preventivo in presejanje.
PurposeZapis kadilskega statusa posameznika.
References
AuthorsIme avtorja:
Other Details LanguageIme avtorja:
OtherDetails Language Independent{references=, MD5-CAM-1.0.1=43F801B6E16750B7D524ADE52F9E1746}
Keywords
Lifecycle0
Language usedsl
Citeable Identifier1075.67.1414
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=unknown, archetypeConceptComment=null, otherContributors=, originalLanguage=sl, translators=, subjectOfData=brez omejitev, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={source=[], state=[], description=[], content=[], provider=[], ism_transition=[], events=[], details=[], identities=[], contacts=[], activities=[], relationships=[], context=[], capabilities=[], other_participations=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kadilski status, description=Opis kadilskega statusa., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Neobvezen, ponavljam, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Redni [Oseba redno kadi.]
 • Občasni [Občasno kajenje (manj kot 1 cigareto na dan)]
 • Pasivni [Oseba je pasivni kadilec.]
 • Pasivni v nosečnosti matere [*]
 • Pasivni v otroštvu [*]
 • Abstinent [Oseba je v preteklosti kadila, a je uspešno prenehala.]
 • Nekadilec [Oseba ni nikoli kadila]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0008], code=at0008, itemType=CLUSTER, level=2, text=Povzetek uživanja tobaka, description=Povzetek podrobnosti o uživanju tobaka., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=0..*, cardinalityText=Minimum of 0 items, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0008]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=3, text=Dnevno število cigaret, description=Število cigaret, ki jih pokadi posameznik. Velja tudi za posameznike, ki so prenehali s kajenjem., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <=100

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0008]/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=3, text=Datum začetka uživanja, description=Datum začetka uživanja., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0008]/items[at0011], code=at0011, itemType=ELEMENT, level=3, text=Starost ob začetku uživanja, description=Starost ob začetku uživanja., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=Dovoljene vrednosti: leta, meseci

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0016], code=at0016, itemType=CLUSTER, level=2, text=Poskusi prenehanja, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Neobvezen, ponavljam, cardinalityFormal=0..*, cardinalityText=Minimum of 0 items, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0016]/items[at0017], code=at0017, itemType=ELEMENT, level=3, text=Poskus prenehanja, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Poskusil, uspešno [*]
 • Poskusil, neuspešno [*]
 • Nikoli poskusil prenehati [*]
 • Želi pomoč [Oseba bi rada prenehala s kajenjem in si pri tem želi pomoči.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0016]/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=3, text=Datum prenehanju, description=Datum prenehanju., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0016]/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=3, text=Starost ob prenehanju, description=Starost posameznika ob prenehanju uživanja tobaka., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=Dovoljene vrednosti: leta, meseci

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0016]/items[at0014], code=at0014, itemType=SLOT, level=3, text=Poskusi prenehanja kajenja, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Neobvezen, ponavljam, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Vključi:
openEHR-EHR-CLUSTER.cessation_attempts.v1 in specializacije, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0022], code=at0022, itemType=ELEMENT, level=2, text=Stopnja ogroženosti, description=Ocena stopnje ogroženosti., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Ni ogrožen [Posameznik predvidoma ni ogrožen]
 • Srednje visoka ogroženost [Posameznik je zmerno ogrožen, potrebni so ukrepi.]
 • Visoka ogroženost [Posameznik je zelo ogrožen, nujni so ukrepi.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=2, text=Komentar, description=Komentar o uživanju tobaka., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], credentials=[], items=[], protocol=[], target=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001], code=at0001, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obvezno, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=neobvezen, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum of 0 items, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=data, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kadilski status, description=Opis kadilskega statusa., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Neobvezen, ponavljam, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Redni [Oseba redno kadi.]
 • Občasni [Občasno kajenje (manj kot 1 cigareto na dan)]
 • Pasivni [Oseba je pasivni kadilec.]
 • Pasivni v nosečnosti matere [*]
 • Pasivni v otroštvu [*]
 • Abstinent [Oseba je v preteklosti kadila, a je uspešno prenehala.]
 • Nekadilec [Oseba ni nikoli kadila]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0008], code=at0008, itemType=CLUSTER, level=2, text=Povzetek uživanja tobaka, description=Povzetek podrobnosti o uživanju tobaka., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=0..*, cardinalityText=Minimum of 0 items, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0008]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=3, text=Dnevno število cigaret, description=Število cigaret, ki jih pokadi posameznik. Velja tudi za posameznike, ki so prenehali s kajenjem., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <=100

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0008]/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=3, text=Datum začetka uživanja, description=Datum začetka uživanja., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0008]/items[at0011], code=at0011, itemType=ELEMENT, level=3, text=Starost ob začetku uživanja, description=Starost ob začetku uživanja., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=Dovoljene vrednosti: leta, meseci

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0016], code=at0016, itemType=CLUSTER, level=2, text=Poskusi prenehanja, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Neobvezen, ponavljam, cardinalityFormal=0..*, cardinalityText=Minimum of 0 items, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0016]/items[at0017], code=at0017, itemType=ELEMENT, level=3, text=Poskus prenehanja, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Poskusil, uspešno [*]
 • Poskusil, neuspešno [*]
 • Nikoli poskusil prenehati [*]
 • Želi pomoč [Oseba bi rada prenehala s kajenjem in si pri tem želi pomoči.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0016]/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=3, text=Datum prenehanju, description=Datum prenehanju., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0016]/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=3, text=Starost ob prenehanju, description=Starost posameznika ob prenehanju uživanja tobaka., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=Dovoljene vrednosti: leta, meseci

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0016]/items[at0014], code=at0014, itemType=SLOT, level=3, text=Poskusi prenehanja kajenja, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Neobvezen, ponavljam, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Vključi:
openEHR-EHR-CLUSTER.cessation_attempts.v1 in specializacije, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0022], code=at0022, itemType=ELEMENT, level=2, text=Stopnja ogroženosti, description=Ocena stopnje ogroženosti., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Ni ogrožen [Posameznik predvidoma ni ogrožen]
 • Srednje visoka ogroženost [Posameznik je zmerno ogrožen, potrebni so ukrepi.]
 • Visoka ogroženost [Posameznik je zelo ogrožen, nujni so ukrepi.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=2, text=Komentar, description=Komentar o uživanju tobaka., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]