ARCHETYPE Hu koraki 06 (openEHR-EHR-EVALUATION.hu_koraki_06.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-EVALUATION.hu_koraki_06.v1
ConceptHu koraki 06
Descriptionunknown
PurposeKorak 6 - eHujšanje - eOskrba
References
AuthorsIme avtorja:
Other Details LanguageIme avtorja:
OtherDetails Language Independent{MD5-CAM-1.0.1=C108B94305D9B7A52603550448B293A5}
Keywords
Lifecycle0
Language usedsl
Citeable Identifier1075.67.1401
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=unknown, archetypeConceptComment=null, otherContributors=, originalLanguage=sl, translators=, subjectOfData=brez omejitev, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={source=[], state=[], description=[], content=[], provider=[], ism_transition=[], events=[], details=[], identities=[], contacts=[], activities=[], relationships=[], context=[], capabilities=[], other_participations=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=2, text=questionnaire_wl_06, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0004], code=at0004, itemType=CLUSTER, level=2, text=Vprašanja gibanje, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=0..*, cardinalityText=Minimum of 0 items, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0004]/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=3, text=Načelo uravnotežene vadbe vključuje:, description=Načelo uravnotežene vadbe vključuje:, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: 25% vaj za krepitev mišic, 50 % vaj za vzdržljivost in 25% vaj za gibljivost [25% vaj za krepitev mišic, 50 % vaj za vzdržljivost in 25% vaj za gibljivost]
1: Frekvenco, intenzivnost, trajanje in tip/vrsto vadbe [Frekvenco, intenzivnost, trajanje in tip/vrsto vadbe]
2: 60 % vaj za vzdržljivost, 15% vaj za krepitev mišic in 25% vaj za gibljivost [60 % vaj za vzdržljivost, 15% vaj za krepitev mišic in 25% vaj za gibljivost]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0004]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=3, text=Katera trditev velja za hujšanje: , description=Katera trditev velja za hujšanje: , comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Hujšanje samo na račun prehrane vodi v zmanjšanje mišične moči in bazalnega metabolizma [Hujšanje samo na račun prehrane vodi v zmanjšanje mišične moči in bazalnega metabolizma]
1: Aktiven življenjski slog pri hujšanju ni pomemben, ampak je dovolj samo dieta [Aktiven življenjski slog pri hujšanju ni pomemben, ampak je dovolj samo dieta]
2: Z aktivnim življenjskim slogom ne moremo doseči dolgoročnih učinkov v procesu hujšanja in vzdrževanja telesne mase [Z aktivnim življenjskim slogom ne moremo doseči dolgoročnih učinkov v procesu hujšanja in vzdrževanja telesne mase]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0004]/items[at0015], code=at0015, itemType=ELEMENT, level=3, text=Katera trditev drži?, description=Katera trditev drži?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Ne glede na zaviralne dejavnike lahko najdemo ustrezno obliko telesne dejavnosti [Ne glede na zaviralne dejavnike lahko najdemo ustrezno obliko telesne dejavnosti]
1: V višji starosti ni več smiselno pričeti z redno telesno dejvnostjo [V višji starosti ni več smiselno pričeti z redno telesno dejvnostjo]
2: Motivacija ni tako pomembna, če je okolje primerno za telesno dejavnost [Motivacija ni tako pomembna, če je okolje primerno za telesno dejavnost]
3: Telesno dejavnost lahko izvajamo samo v določenem okolju [Telesno dejavnost lahko izvajamo samo v določenem okolju]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0004]/items[at0016], code=at0016, itemType=ELEMENT, level=3, text=Katera trditev drži za uravnoteženo vadbo?, description=Katera trditev drži za uravnoteženo vadbo?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Aerobne vaje izvajamo večino dni v tednu [Aerobne vaje izvajamo večino dni v tednu]
1: Vaje za krepitev mišic je potrebno izvajati vsak dan [Vaje za krepitev mišic je potrebno izvajati vsak dan]
2: Vaje za gibljvost izvajamo po potrebi [Vaje za gibljvost izvajamo po potrebi]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0004]/items[at0017], code=at0017, itemType=ELEMENT, level=3, text=Katera trditev velja za uravnavanje telesne mase?, description=Katera trditev velja za uravnavanje telesne mase?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Mišice porabljajo več energije tudi v mirovanju [Mišice porabljajo več energije tudi v mirovanju]
1: Priporočljivo je izgubiti 30% telesne mase na račun povečanja telesne dejavnosti [Priporočljivo je izgubiti 30% telesne mase na račun povečanja telesne dejavnosti]
2: Trajanje sedečega časa ni pomembno, če smo telesno dejavni vsaj pol ure dnevno [Trajanje sedečega časa ni pomembno, če smo telesno dejavni vsaj pol ure dnevno]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=2, text=Komentar, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], credentials=[], items=[], protocol=[], target=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001], code=at0001, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obvezno, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=neobvezen, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum of 0 items, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=data, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=2, text=questionnaire_wl_06, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0004], code=at0004, itemType=CLUSTER, level=2, text=Vprašanja gibanje, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=0..*, cardinalityText=Minimum of 0 items, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0004]/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=3, text=Načelo uravnotežene vadbe vključuje:, description=Načelo uravnotežene vadbe vključuje:, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: 25% vaj za krepitev mišic, 50 % vaj za vzdržljivost in 25% vaj za gibljivost [25% vaj za krepitev mišic, 50 % vaj za vzdržljivost in 25% vaj za gibljivost]
1: Frekvenco, intenzivnost, trajanje in tip/vrsto vadbe [Frekvenco, intenzivnost, trajanje in tip/vrsto vadbe]
2: 60 % vaj za vzdržljivost, 15% vaj za krepitev mišic in 25% vaj za gibljivost [60 % vaj za vzdržljivost, 15% vaj za krepitev mišic in 25% vaj za gibljivost]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0004]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=3, text=Katera trditev velja za hujšanje: , description=Katera trditev velja za hujšanje: , comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Hujšanje samo na račun prehrane vodi v zmanjšanje mišične moči in bazalnega metabolizma [Hujšanje samo na račun prehrane vodi v zmanjšanje mišične moči in bazalnega metabolizma]
1: Aktiven življenjski slog pri hujšanju ni pomemben, ampak je dovolj samo dieta [Aktiven življenjski slog pri hujšanju ni pomemben, ampak je dovolj samo dieta]
2: Z aktivnim življenjskim slogom ne moremo doseči dolgoročnih učinkov v procesu hujšanja in vzdrževanja telesne mase [Z aktivnim življenjskim slogom ne moremo doseči dolgoročnih učinkov v procesu hujšanja in vzdrževanja telesne mase]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0004]/items[at0015], code=at0015, itemType=ELEMENT, level=3, text=Katera trditev drži?, description=Katera trditev drži?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Ne glede na zaviralne dejavnike lahko najdemo ustrezno obliko telesne dejavnosti [Ne glede na zaviralne dejavnike lahko najdemo ustrezno obliko telesne dejavnosti]
1: V višji starosti ni več smiselno pričeti z redno telesno dejvnostjo [V višji starosti ni več smiselno pričeti z redno telesno dejvnostjo]
2: Motivacija ni tako pomembna, če je okolje primerno za telesno dejavnost [Motivacija ni tako pomembna, če je okolje primerno za telesno dejavnost]
3: Telesno dejavnost lahko izvajamo samo v določenem okolju [Telesno dejavnost lahko izvajamo samo v določenem okolju]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0004]/items[at0016], code=at0016, itemType=ELEMENT, level=3, text=Katera trditev drži za uravnoteženo vadbo?, description=Katera trditev drži za uravnoteženo vadbo?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Aerobne vaje izvajamo večino dni v tednu [Aerobne vaje izvajamo večino dni v tednu]
1: Vaje za krepitev mišic je potrebno izvajati vsak dan [Vaje za krepitev mišic je potrebno izvajati vsak dan]
2: Vaje za gibljvost izvajamo po potrebi [Vaje za gibljvost izvajamo po potrebi]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0004]/items[at0017], code=at0017, itemType=ELEMENT, level=3, text=Katera trditev velja za uravnavanje telesne mase?, description=Katera trditev velja za uravnavanje telesne mase?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Mišice porabljajo več energije tudi v mirovanju [Mišice porabljajo več energije tudi v mirovanju]
1: Priporočljivo je izgubiti 30% telesne mase na račun povečanja telesne dejavnosti [Priporočljivo je izgubiti 30% telesne mase na račun povečanja telesne dejavnosti]
2: Trajanje sedečega časa ni pomembno, če smo telesno dejavni vsaj pol ure dnevno [Trajanje sedečega časa ni pomembno, če smo telesno dejavni vsaj pol ure dnevno]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=2, text=Komentar, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]