ARCHETYPE Hu koraki 02 (openEHR-EHR-EVALUATION.hu_koraki_02.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-EVALUATION.hu_koraki_02.v1
ConceptHu koraki 02
Descriptionunknown
PurposeGradivo in validacija 2. koraka v programu hujšanja (eOskrba).
References
AuthorsIme avtorja:
Other Details LanguageIme avtorja:
OtherDetails Language Independent{MD5-CAM-1.0.1=19C9197DCD7D65C600636D3AF33A7C97}
Keywords
Lifecycle0
Language usedsl
Citeable Identifier1075.67.1397
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=unknown, archetypeConceptComment=null, otherContributors=, originalLanguage=sl, translators=, subjectOfData=brez omejitev, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={source=[], state=[], description=[], content=[], provider=[], ism_transition=[], events=[], details=[], identities=[], contacts=[], activities=[], relationships=[], context=[], capabilities=[], other_participations=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=2, text=questionnaire_wl_02, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0010], code=at0010, itemType=CLUSTER, level=2, text=Vprašanja prehrana, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=0..*, cardinalityText=Minimum of 0 items, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0010]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=3, text=Katera skupina živil je čisto na vrhu piramide in jo moramo uživati čim manj?, description=Katera skupina živil je čisto na vrhu piramide in jo moramo uživati čim manj?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Živila z veliko maščob in sladkorjev Živila z veliko maščob in sladkorjev [Živila z veliko maščob in sladkorjev Živila z veliko maščob in sladkorjev]
1: Zelenjava [Zelenjava]
2: Mleko in mlečni izdelki [Mleko in mlečni izdelki]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0010]/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=3, text=Koliko enot škrobnega (ogljikohidratnega) živila predstavljata 2 kosa kruha (120 g)?, description=Koliko enot škrobnega (ogljikohidratnega) živila predstavljata 2 kosa kruha (120 g)?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: 4 enote [4 enote]
1: 2 enoti [2 enoti]
2: 1 enoto [1 enoto]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0010]/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=3, text=Kakšna je optimalna izguba telesne mase v enem mesecu?, description=Kakšna je optimalna izguba telesne mase v enem mesecu?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: 2 do 2,5 kg [2 do 2,5 kg]
1: Vsaj 5 kg [Vsaj 5 kg]
2: Čim več, tem bolje [Čim več, tem bolje]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0019], code=at0019, itemType=CLUSTER, level=2, text=Vprašanja gibanje, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=0..*, cardinalityText=Minimum of 0 items, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0019]/items[at0029], code=at0029, itemType=ELEMENT, level=3, text=Katera trditev velja za hojo?, description=Katera trditev velja za hojo?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Primerna je zlasti za posameznike z zelo veliko telesno maso [Primerna je zlasti za posameznike z zelo veliko telesno maso]
1: Hoja ni koristna v procesu hujšanja, ker je premalo intenzivna [Hoja ni koristna v procesu hujšanja, ker je premalo intenzivna]
2: Hoja je koristna samo, če hodimo po naravni podlagi [Hoja je koristna samo, če hodimo po naravni podlagi]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0019]/items[at0033], code=at0033, itemType=ELEMENT, level=3, text=Individualni program telesne dejavnosti je pomemben:, description=Individualni program telesne dejavnosti je pomemben:, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Varnost in učinkovitost telesne dejavnosti [Varnost in učinkovitost telesne dejavnosti]
1: Za manjšo motivacijo pri vadbi [Za manjšo motivacijo pri vadbi]
2: Da lahko tekmujemo s prijatelji [Da lahko tekmujemo s prijatelji]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0019]/items[at0034], code=at0034, itemType=ELEMENT, level=3, text=Mavrični program hoje je:, description=Mavrični program hoje je:, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Začetni program hoje, pri katerem se zahtevnost postopno povečuje [Začetni program hoje, pri katerem se zahtevnost postopno povečuje]
1: Program hoje, ki svetuje, da hodimo, ko zunaj opazimo mavrico [Program hoje, ki svetuje, da hodimo, ko zunaj opazimo mavrico]
2: Program hoje, teka in poskokov po barvah mavrice [Program hoje, teka in poskokov po barvah mavrice]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0019]/items[at0035], code=at0035, itemType=ELEMENT, level=3, text=Stopnjo telesne pripravljenosti lahko ocenimo/izmerimo:, description=Stopnjo telesne pripravljenosti lahko ocenimo/izmerimo:, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: S pomočjo preizkusa hoje na 2 km [S pomočjo preizkusa hoje na 2 km]
1: Z merjenjem obsega pasu [Z merjenjem obsega pasu]
2: Z vodenjem dnevnika telesne dejavnosti [Z vodenjem dnevnika telesne dejavnosti]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0018], code=at0018, itemType=ELEMENT, level=2, text=Komentar, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], credentials=[], items=[], protocol=[], target=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001], code=at0001, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obvezno, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=neobvezen, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum of 0 items, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=data, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=2, text=questionnaire_wl_02, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0010], code=at0010, itemType=CLUSTER, level=2, text=Vprašanja prehrana, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=0..*, cardinalityText=Minimum of 0 items, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0010]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=3, text=Katera skupina živil je čisto na vrhu piramide in jo moramo uživati čim manj?, description=Katera skupina živil je čisto na vrhu piramide in jo moramo uživati čim manj?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Živila z veliko maščob in sladkorjev Živila z veliko maščob in sladkorjev [Živila z veliko maščob in sladkorjev Živila z veliko maščob in sladkorjev]
1: Zelenjava [Zelenjava]
2: Mleko in mlečni izdelki [Mleko in mlečni izdelki]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0010]/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=3, text=Koliko enot škrobnega (ogljikohidratnega) živila predstavljata 2 kosa kruha (120 g)?, description=Koliko enot škrobnega (ogljikohidratnega) živila predstavljata 2 kosa kruha (120 g)?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: 4 enote [4 enote]
1: 2 enoti [2 enoti]
2: 1 enoto [1 enoto]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0010]/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=3, text=Kakšna je optimalna izguba telesne mase v enem mesecu?, description=Kakšna je optimalna izguba telesne mase v enem mesecu?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: 2 do 2,5 kg [2 do 2,5 kg]
1: Vsaj 5 kg [Vsaj 5 kg]
2: Čim več, tem bolje [Čim več, tem bolje]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0019], code=at0019, itemType=CLUSTER, level=2, text=Vprašanja gibanje, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=0..*, cardinalityText=Minimum of 0 items, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0019]/items[at0029], code=at0029, itemType=ELEMENT, level=3, text=Katera trditev velja za hojo?, description=Katera trditev velja za hojo?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Primerna je zlasti za posameznike z zelo veliko telesno maso [Primerna je zlasti za posameznike z zelo veliko telesno maso]
1: Hoja ni koristna v procesu hujšanja, ker je premalo intenzivna [Hoja ni koristna v procesu hujšanja, ker je premalo intenzivna]
2: Hoja je koristna samo, če hodimo po naravni podlagi [Hoja je koristna samo, če hodimo po naravni podlagi]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0019]/items[at0033], code=at0033, itemType=ELEMENT, level=3, text=Individualni program telesne dejavnosti je pomemben:, description=Individualni program telesne dejavnosti je pomemben:, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Varnost in učinkovitost telesne dejavnosti [Varnost in učinkovitost telesne dejavnosti]
1: Za manjšo motivacijo pri vadbi [Za manjšo motivacijo pri vadbi]
2: Da lahko tekmujemo s prijatelji [Da lahko tekmujemo s prijatelji]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0019]/items[at0034], code=at0034, itemType=ELEMENT, level=3, text=Mavrični program hoje je:, description=Mavrični program hoje je:, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Začetni program hoje, pri katerem se zahtevnost postopno povečuje [Začetni program hoje, pri katerem se zahtevnost postopno povečuje]
1: Program hoje, ki svetuje, da hodimo, ko zunaj opazimo mavrico [Program hoje, ki svetuje, da hodimo, ko zunaj opazimo mavrico]
2: Program hoje, teka in poskokov po barvah mavrice [Program hoje, teka in poskokov po barvah mavrice]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0019]/items[at0035], code=at0035, itemType=ELEMENT, level=3, text=Stopnjo telesne pripravljenosti lahko ocenimo/izmerimo:, description=Stopnjo telesne pripravljenosti lahko ocenimo/izmerimo:, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: S pomočjo preizkusa hoje na 2 km [S pomočjo preizkusa hoje na 2 km]
1: Z merjenjem obsega pasu [Z merjenjem obsega pasu]
2: Z vodenjem dnevnika telesne dejavnosti [Z vodenjem dnevnika telesne dejavnosti]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0018], code=at0018, itemType=ELEMENT, level=2, text=Komentar, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]