ARCHETYPE *Primary hip arthroplasty(en) (openEHR-EHR-ACTION.procedure-primary_hip_arthroplasty_res.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-ACTION.procedure-primary_hip_arthroplasty_res.v1
Concept*Primary hip arthroplasty(en)
Description*Details of primary hip arthroplasty constrined to align with Slovenian RES register.(en)
UseZa beleženje podrobnosto o izvedeni aktivnosti, ki zadeva posameznega pacienta/subjekt
MisusePodrobnosti o aktivnostih povezani z opisano kativnostjo, kot npr. dajanje zdravil, se zabeleži v arhetipih tipa ACTION
PurposeZa beleženje podrobnosti o izvedeni aktivnosti
References
Copyright© openEHR Foundation
AuthorsIme avtorja: Ian McNicoll
Organizacija: Ocean Informatics, United Kingdom
e-Pošta: ian.mcnicoll@oceaninformatics.com
Datum izvora: 2009-12-03
Other Details LanguageIme avtorja: Ian McNicoll
Organizacija: Ocean Informatics, United Kingdom
e-Pošta: ian.mcnicoll@oceaninformatics.com
Datum izvora: 2009-12-03
OtherDetails Language Independent{MD5-CAM-1.0.1=B3C792D4FF07CD40203D93AB831A2081}
Keywordsaktivnosti, postopek
LifecycleAuthorDraft
Language usedsl
Citeable Identifier1075.67.1351
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=*Details of primary hip arthroplasty constrined to align with Slovenian RES register.(en), archetypeConceptComment=null, otherContributors=Heather Leslie, Ocean Informatics, Australia (Editor)
Ian McNicoll, Ocean Informatics, United Kingdom (Editor), originalLanguage=en, translators=Russian: Art Latyp; Латыпов Артур, RusBITech; РусБИТех, Москва, hmm
Portuguese (Brazil): Thiago F. F. Dias, FMRP-USP
Slovenski: Uroš Rajkovič, Biljana Prinčič, Slovenia
Arabic (Syria): Mona Saleh
, subjectOfData=brez omejitev, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={source=[], state=[], description=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0002.1], code=at0002.1, itemType=ELEMENT, level=2, text=*Current procedure(en), description=*The name of the procedure.(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obvezno, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • *Total standard hip replacement(en) [*Total standard hip replacement.(en)]
 • *Total resurfacing hip replacement(en) [*Total resurfacing hip replacement.(en)]
 • *Partial bipolar hip replacement(en) [*Partial bipolar hip replacement.(en)]
 • *Partial resurfacing hip replacement(en) [*Partial resurfacing hip replacement.(en)]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0014.1], code=at0014.1, itemType=ELEMENT, level=2, text=*Reason for procedure(en), description=*The reason or indication for the procedure.(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Neobvezen, ponavljam, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Izbira:
 •  Šifriran tekst
  • *Primary Osteoarthritis(en) [*ICD codes: M16.0 M16.1(en)]
  • *Dysplasia /dysplasia with dislocation(en) [*ICD Codes M16.2 M16.3(en)]
  • *Post-Traumatic(en) [*(en)]
  • *Aseptic Necrosis of Femoral Head(en) [*(en)]
  • *Post-Perthes (epiphysiolysis)(en) [*Post-Perthes (epiphysiolysis)(en)]
  • *Rheumatoid Arthritis(en) [*ICD codes: M05(en)]
  • *Ankylosing spondyilitis(en) [*ICD codes: M45(en)]
 •  Besedilo
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0051.1], code=at0051.1, itemType=ELEMENT, level=2, text=*Prosthesis fixation(en), description=*Identification of specific method or technique used for procedure.(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • *Cemented(en) [**(en)]
 • *Uncemented(en) [**(en)]
 • *Hybrid (cemented femoral only)(en) [*Hybrid (cemented femoral only)(en)]
 • *Inverse Hybrid (cemented acetabular)(en) [*Inverse Hybrid (cemented acetabular)(en)]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0051.2], code=at0051.2, itemType=ELEMENT, level=2, text=*Approach(en), description=*Identification of specific method or technique used for procedure.(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • *Anterior(en) [*Anterior.(en)]
 • *Anterolateral(en) [*Anterolateral.(en)]
 • *Direct lateral(en) [*Direct lateral.(en)]
 • *Posterolateral(en) [*Posterolateral.(en)]
 • *Minimally Invasive(en) [*Minimally Invasive.(en)]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0049], code=at0049, itemType=ELEMENT, level=2, text=Opis, description=Narrative description about the procedure carried out., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0003], code=at0003, itemType=SLOT, level=2, text=Podrobnosti, description=Podroben opis izvedene aktivnosti, npr. priprave, uporabljena metoda, oprema in naprave, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Neobvezen, ponavljam, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Vključi:
Vsi neizrecno izključeni arhetipi, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0050], code=at0050, itemType=SLOT, level=2, text=Anatomska lokacija, description=Podrobnosti o anatomski lokaciji, vezani na aktivnost, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Vključi:
Vsi neizrecno izključeni arhetipi, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0030], code=at0030, itemType=CLUSTER, level=2, text=Dodatne naloge, description=Podatki o nenačrtovanih aktivnostih, katere je bilo potrebno izvesti med aktivnostjo. Ta arhetip zajema naziv in opis naloge, drugi podatki o nalogi pa naj se zapišejo v povezanih (link) arhetipih tipa INSTRUCTION ali ACTION, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0030]/items[at0052], code=at0052, itemType=ELEMENT, level=3, text=Naloga, description=Naziv dodatne naloge, ki se je izvedla med aktivnostjo, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0030]/items[at0031], code=at0031, itemType=ELEMENT, level=3, text=Opis naloge, description=Opis dodatnih nalog med izvajanjem aktivnosti, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Neobvezen, ponavljam, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0030]/items[at0032], code=at0032, itemType=ELEMENT, level=3, text=Zapis dodanih nalog, description=Povazava na zapis o dodatni nalogi, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Neobvezen, ponavljam, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_EHR_URI, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0048], code=at0048, itemType=ELEMENT, level=2, text=Rezultat, description=Rezultat, sprotno vrednotenje izvedene aktivnosti, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Neopravljeno, description=TRUE (resnično) pomeni, da aktivnost ni bila opravljena s kliničnega vidika, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=Dovoljene vrednosti: {true}, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0018], code=at0018, itemType=ELEMENT, level=2, text=Neuspešni poskusi, description=Število neuspešnih poskusov izvedbe, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ANY, bindings=null, values=null, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0015], code=at0015, itemType=ELEMENT, level=2, text=Nenačrtovan dogodek, description=Nenačrtovan dogodek, npr. neželen dogodek, ki vpliva na aktivnost, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Neobvezen, ponavljam, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0006.1], code=at0006.1, itemType=ELEMENT, level=2, text=*Perioperative complication(en), description=*Details about any complication arising from the procedure.(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Neobvezen, ponavljam, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Izbira:
 •  Šifriran tekst
  • *No(en) [**(en)]
  • *Femur diaphysis fracture(en) [*Femur diaphysis fracture(en)]
  • *Trochanter fracture(en) [*Trochanter fracture(en)]
  • *Acetabulum fracture(en) [*Acetabulum fracture(en)]
  • *Instability(en) [*Instability(en)]
  • *Major bleeding(en) [*Major bleeding(en)]
  • *Nerve injury(en) [*Nerve injury(en)]
  • *Greater possibility of contamination(en) [*Greater possibility of contamination(en)]
 •  Besedilo
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0058], code=at0058, itemType=ELEMENT, level=2, text=*Emergency?(en), description=*Was this procedure performed as an emergency? True if Yes.(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=2, text=Opombe, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=2, text=Multimedija, description=Multimedijske predstavitve, npr. slika, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Neobvezen, ponavljam, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_MULTIMEDIA, bindings=null, values=, extendedValues=null]], content=[], provider=[], ism_transition=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0034]_524_at0034, code=at0034, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Zahteva, sprožena, description=Initiated - začeta, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Trenutno stanje: initial, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0035]_524_at0035, code=at0035, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Zahteva, poslana, description=Sent - poslana v task sezname izvajalcev, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Trenutno stanje: initial, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0038]_527_at0038, code=at0038, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Zahteva, preložena, description=Postoponed - preložena na kasnejši čas, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Trenutno stanje: postponed, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0039]_528_at0039, code=at0039, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Zahteva, preklicana, description=Cancelled - preklicana zahteva, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Trenutno stanje: cancelled, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0036]_529_at0036, code=at0036, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Aktivnost, načrtovana, description=Scheduled - načrtovana v urniku, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Trenutno stanje: scheduled, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0047]_245_at0047, code=at0047, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Se izvaja, description=Aktinost je v teku, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Trenutno stanje: active, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0040]_530_at0040, code=at0040, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Zahteva, na čakanju, description=Suspend - zahteva trenutno miruje, lahko jo nadaljujemo v prihodnosti, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Trenutno stanje: suspended, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0041]_531_at0041, code=at0041, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Zahteva, takojšnja zaustavitev, description=Aborted - nepreklicno ustavljena zahteva, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Trenutno stanje: aborted, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0043]_532_at0043, code=at0043, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Zahteva, izvedena, description=Completed, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Trenutno stanje: completed, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0044]_532_at0044, code=at0044, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Poročilo pripravljeno, description=Written - kreirano, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Trenutno stanje: completed, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0045]_532_at0045, code=at0045, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Poročilo potrjeno, description=Attested - primerno za distribucijo, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Trenutno stanje: completed, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0046]_532_at0046, code=at0046, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Poročilo poslano, description=Sent - distribuirano prejemnikom, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Trenutno stanje: completed, extendedValues=null]], events=[], details=[], identities=[], contacts=[], activities=[], relationships=[], context=[], capabilities=[], other_participations=[], data=[], credentials=[], items=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0053]/items[at0054], code=at0054, itemType=ELEMENT, level=2, text=ID naročila - naročnik, description=Interni ID naročila, kot ga določi naročnik, npr. številka napotnice, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0053]/items[at0055], code=at0055, itemType=SLOT, level=2, text=Naročnik, description=Kdo je naročil aktivnost, posameznik ali organizacija, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Vključi:
Vsi neizrecno izključeni arhetipi, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0053]/items[at0056], code=at0056, itemType=ELEMENT, level=2, text=ID naročila - prejemnik, description=Interni ID naročila, kot ga določi prejemnik, npr. zap.št.pošte, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0053]/items[at0057], code=at0057, itemType=SLOT, level=2, text=Prejemnik, description=Prejemnik naročila za izvedbo aktivnosti, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Vključi:
Vsi neizrecno izključeni arhetipi, extendedValues=null]], target=[]}, topLevelItems={description=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/description[at0001], code=at0001, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obvezno, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=neobvezen, subCardinalityFormal=1..*, subCardinalityText=, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0053], code=at0053, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obvezno, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=neobvezen, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum of 0 items, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], ism_transition=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/ism_transition[at0034], code=at0034, itemType=ISM_TRANSITION, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=neobvezen, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0053]/items[at0054], code=at0054, itemType=ELEMENT, level=2, text=ID naročila - naročnik, description=Interni ID naročila, kot ga določi naročnik, npr. številka napotnice, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0053]/items[at0055], code=at0055, itemType=SLOT, level=2, text=Naročnik, description=Kdo je naročil aktivnost, posameznik ali organizacija, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Vključi:
Vsi neizrecno izključeni arhetipi, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0053]/items[at0056], code=at0056, itemType=ELEMENT, level=2, text=ID naročila - prejemnik, description=Interni ID naročila, kot ga določi prejemnik, npr. zap.št.pošte, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0053]/items[at0057], code=at0057, itemType=SLOT, level=2, text=Prejemnik, description=Prejemnik naročila za izvedbo aktivnosti, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Vključi:
Vsi neizrecno izključeni arhetipi, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]