ARCHETYPE ACT vprašalnik (openEHR-EHR-OBSERVATION.asthma_control_test_questionary.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.asthma_control_test_questionary.v1
ConceptACT vprašalnik
DescriptionVprašalnik za spremljanje urejenosti astme
UseVprašalnik za ugotavljanje urejenosti astme.
PurposeUgotavljanje urejenosti astme.
References
AuthorsIme avtorja:
Other Details LanguageIme avtorja:
OtherDetails Language Independent{MD5-CAM-1.0.1=9392FF50171D2F8541459D1A6C716B39}
Keywordsastma, act
Lifecycle0
Language usedsl
Citeable Identifier1075.67.1348
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Vprašalnik za spremljanje urejenosti astme, archetypeConceptComment=null, otherContributors=, originalLanguage=sl, translators=, subjectOfData=brez omejitev, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={source=[], state=[], description=[], content=[], provider=[], ism_transition=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=EVENT, level=2, text=Any event, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], details=[], identities=[], contacts=[], activities=[], relationships=[], context=[], capabilities=[], other_participations=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0065], code=at0065, itemType=CLUSTER, level=4, text=Vprašanja, description=Pet vprašanj ACT vprašalnika., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obvezno, cardinalityFormal=5..5, cardinalityText=Minimum of 5 items, maximum of 5 items, razvrščen, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0065]/items[at0034], code=at0034, itemType=ELEMENT, level=5, text=Koliko časa vam je v zadnjih 4. tednih astma onemogočala, da bi v službi, šoli, univerzi ali doma izvajali svoje običajne aktivnosti?, description=Koliko časa vam je v zadnjih 4. tednih astma onemogočala, da bi v službi, šoli, univerzi ali doma izvajali svoje običajne aktivnosti?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obvezno, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Več časa [*]
2: Večino časa [*]
3: Nekaj časa [*]
4: Malo časa [*]
5: Nič časa [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0065]/items[at0035], code=at0035, itemType=ELEMENT, level=5, text=Kolikokrat ste v zadnjih 4. Tednih imeli kratko sapo?, description=Kolikokrat ste v zadnjih 4. Tednih imeli kratko sapo?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obvezno, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Več kot enkrat na dan [*]
2: Enkrat na dan [*]
3: 3 do 6 krat na teden [*]
4: Enkrat do dvakrat na teden [*]
5: Nikoli [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0065]/items[at0036], code=at0036, itemType=ELEMENT, level=5, text=Kolikokrat v zadnjih 4. tednih so vas ponoči ali zgodaj zjutraj zbudili simptomi astme (piskanje, kašelj, dušenje, stiskanje ali bolečine v prsih)?, description=Kolikokrat v zadnjih 4. tednih so vas ponoči ali zgodaj zjutraj zbudili simptomi astme (piskanje, kašelj, dušenje, stiskanje ali bolečine v prsih)?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obvezno, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: 4 ali več noči na teden [*]
2: 2 do 3 noči na teden [*]
3: Enkrat na teden [*]
4: Enkrat ali dvakrat [*]
5: Nikoli [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0065]/items[at0037], code=at0037, itemType=ELEMENT, level=5, text=Kolikokrat ste v zadnjih 4. tednih uporabili olaševalec v pršilu ali inhalaciji (kot so Ventolin®, Berotec® in Berodual®)??, description=Kolikokrat ste v zadnjih 4. tednih uporabili olaševalec v pršilu ali inhalaciji (kot so Ventolin®, Berotec® in Berodual®)?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obvezno, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: 3 ali večkrat na teden [*]
2: 1 ali 2 krat na teden [*]
3: 2 ali 3 krat na teden [*]
4: 1 krat na teden ali manj [*]
5: Nikoli [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0065]/items[at0038], code=at0038, itemType=ELEMENT, level=5, text=Kako bi ocenili vaš nadzor nad astmo v zadnjih 4. tednih?, description=Kako bi ocenili vaš nadzor nad astmo v zadnjih 4. tednih?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obvezno, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Sploh nisem imel nadzora [*]
2: Slab nadzor [*]
3: Dokaj dober nadzor [*]
4: Dober nadzor [*]
5: Popoln nadzor [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0066], code=at0066, itemType=ELEMENT, level=4, text=Število točk, description=Doseženo število točk pri ACT vprašalniku., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obvezno, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <=25

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0073], code=at0073, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kriterij urejenosti astme, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obvezno, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: False [Astma je neurejena]
2: False [Astma je neurejena]
3: False [Astma je neurejena]
4: False [Astma je neurejena]
5: False [Astma je neurejena]
6: False [Astma je neurejena]
7: False [Astma je neurejena]
8: False [Astma je neurejena]
9: False [Astma je neurejena]
10: False [Astma je neurejena]
11: False [Astma je neurejena]
12: False [Astma je neurejena]
13: False [Astma je neurejena]
14: False [Astma je neurejena]
15: False [Astma je neurejena]
16: False [Astma je neurejena]
17: False [Astma je neurejena]
18: False [Astma je neurejena]
19: False [Astma je neurejena]
20: True [Astma je urejena]
21: True [Astma je urejena]
22: True [Astma je urejena]
23: True [Astma je urejena]
24: True [Astma je urejena]
25: True [Astma je urejena]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0064], code=at0064, itemType=ELEMENT, level=4, text=Komentar, description=Komentar rezultatov testa, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], credentials=[], items=[], protocol=[], target=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obvezno, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=neobvezen, subCardinalityFormal=3..5, subCardinalityText=Minimum of 3 items, maximum of 5 items, razvrščen, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=data, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0065], code=at0065, itemType=CLUSTER, level=4, text=Vprašanja, description=Pet vprašanj ACT vprašalnika., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obvezno, cardinalityFormal=5..5, cardinalityText=Minimum of 5 items, maximum of 5 items, razvrščen, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0065]/items[at0034], code=at0034, itemType=ELEMENT, level=5, text=Koliko časa vam je v zadnjih 4. tednih astma onemogočala, da bi v službi, šoli, univerzi ali doma izvajali svoje običajne aktivnosti?, description=Koliko časa vam je v zadnjih 4. tednih astma onemogočala, da bi v službi, šoli, univerzi ali doma izvajali svoje običajne aktivnosti?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obvezno, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Več časa [*]
2: Večino časa [*]
3: Nekaj časa [*]
4: Malo časa [*]
5: Nič časa [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0065]/items[at0035], code=at0035, itemType=ELEMENT, level=5, text=Kolikokrat ste v zadnjih 4. Tednih imeli kratko sapo?, description=Kolikokrat ste v zadnjih 4. Tednih imeli kratko sapo?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obvezno, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Več kot enkrat na dan [*]
2: Enkrat na dan [*]
3: 3 do 6 krat na teden [*]
4: Enkrat do dvakrat na teden [*]
5: Nikoli [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0065]/items[at0036], code=at0036, itemType=ELEMENT, level=5, text=Kolikokrat v zadnjih 4. tednih so vas ponoči ali zgodaj zjutraj zbudili simptomi astme (piskanje, kašelj, dušenje, stiskanje ali bolečine v prsih)?, description=Kolikokrat v zadnjih 4. tednih so vas ponoči ali zgodaj zjutraj zbudili simptomi astme (piskanje, kašelj, dušenje, stiskanje ali bolečine v prsih)?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obvezno, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: 4 ali več noči na teden [*]
2: 2 do 3 noči na teden [*]
3: Enkrat na teden [*]
4: Enkrat ali dvakrat [*]
5: Nikoli [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0065]/items[at0037], code=at0037, itemType=ELEMENT, level=5, text=Kolikokrat ste v zadnjih 4. tednih uporabili olaševalec v pršilu ali inhalaciji (kot so Ventolin®, Berotec® in Berodual®)??, description=Kolikokrat ste v zadnjih 4. tednih uporabili olaševalec v pršilu ali inhalaciji (kot so Ventolin®, Berotec® in Berodual®)?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obvezno, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: 3 ali večkrat na teden [*]
2: 1 ali 2 krat na teden [*]
3: 2 ali 3 krat na teden [*]
4: 1 krat na teden ali manj [*]
5: Nikoli [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0065]/items[at0038], code=at0038, itemType=ELEMENT, level=5, text=Kako bi ocenili vaš nadzor nad astmo v zadnjih 4. tednih?, description=Kako bi ocenili vaš nadzor nad astmo v zadnjih 4. tednih?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obvezno, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Sploh nisem imel nadzora [*]
2: Slab nadzor [*]
3: Dokaj dober nadzor [*]
4: Dober nadzor [*]
5: Popoln nadzor [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0066], code=at0066, itemType=ELEMENT, level=4, text=Število točk, description=Doseženo število točk pri ACT vprašalniku., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obvezno, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <=25

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0073], code=at0073, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kriterij urejenosti astme, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obvezno, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: False [Astma je neurejena]
2: False [Astma je neurejena]
3: False [Astma je neurejena]
4: False [Astma je neurejena]
5: False [Astma je neurejena]
6: False [Astma je neurejena]
7: False [Astma je neurejena]
8: False [Astma je neurejena]
9: False [Astma je neurejena]
10: False [Astma je neurejena]
11: False [Astma je neurejena]
12: False [Astma je neurejena]
13: False [Astma je neurejena]
14: False [Astma je neurejena]
15: False [Astma je neurejena]
16: False [Astma je neurejena]
17: False [Astma je neurejena]
18: False [Astma je neurejena]
19: False [Astma je neurejena]
20: True [Astma je urejena]
21: True [Astma je urejena]
22: True [Astma je urejena]
23: True [Astma je urejena]
24: True [Astma je urejena]
25: True [Astma je urejena]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0064], code=at0064, itemType=ELEMENT, level=4, text=Komentar, description=Komentar rezultatov testa, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]