ARCHETYPE Ocena ZN napadov in krčev (openEHR-EHR-OBSERVATION.spasms_seizures_zn_v1_adl.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.spasms_seizures_zn_v1_adl.v1
ConceptOcena ZN napadov in krčev
DescriptionPodatki o napadih, krčih in podobnih stanj pacienta
UseZa zapisovanje podatkov opazovanega napada ali krča pri pacientu, ki ima težave nevrološke narave
MisuseZa opisovanje psihičnega stanja pacienta ali opisovanje napadov pacienta na ljudi in objekte
PurposeZa opazovanje napadov, krčev ali podobnih stanj pacienta
References
Copyright*(en)
AuthorsIme avtorja: mag. Biljana Princic
Organizacija: Marand d.o.o., Ljubljana, Slovenia
e-Pošta: biljana.princic@marand.si
Datum izvora: 22.8.2011
Other Details LanguageIme avtorja: mag. Biljana Princic
Organizacija: Marand d.o.o., Ljubljana, Slovenia
e-Pošta: biljana.princic@marand.si
Datum izvora: 22.8.2011
OtherDetails Language Independent{MD5-CAM-1.0.1=E58BA17C84E4A0616821AB9AF4FB1BFD}
Keywordsnapadi, napad, nevro napadi, epi napadi, krči
Lifecycle0
Language usedsl
Citeable Identifier1075.67.1339
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Podatki o napadih, krčih in podobnih stanj pacienta, archetypeConceptComment=null, otherContributors=Ian McNicoll, Ocean Informatics, UK, originalLanguage=en, translators=Slovenski: mag.Biljana Prinčič, Marand d.o.o., Ljubljana, Slovenija, Biljana Prinčič
, subjectOfData=brez omejitev, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={source=[], state=[], description=[], content=[], provider=[], ism_transition=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0122], code=at0122, itemType=POINT_EVENT, level=2, text=Napad/krč, description=Podatki o enem napadu lai krču pri pacientu, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Neobvezen, ponavljam, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=POINT_EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], details=[], identities=[], contacts=[], activities=[], relationships=[], context=[], capabilities=[], other_participations=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0122]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Opis posameznega napada, description=Opis posameznega napada, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0122]/data[at0003]/items[at0151], code=at0151, itemType=ELEMENT, level=4, text=Prisotni, description=Presence of observed seizure, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0122]/data[at0003]/items[at0142], code=at0142, itemType=ELEMENT, level=4, text=Datum in čas dogodka, description=Datum in čas dogodka, ko se je zgodil napad ali krč, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0122]/data[at0003]/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=4, text=Lokacija dogodka, description=Fizična lokacija dogodka (dom, trgovina, na poti,....), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0122]/data[at0003]/items[at0022], code=at0022, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kdaj je prišlo do napada, description=Stanje pacienta v času, ko je prišlo do napada /krča, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Izbira:
 •  Šifriran tekst
  • Med spanjem [Do napada je prišlo med spanjem]
  • Ob prebujanju [Do napada je prišlo ob prebujanju]
  • V budnosti [Do napada je prišlo v budnosti]
  • Med aktivnostjo [Do napada je prišlo med aktivnostjo]
 •  Besedilo
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0122]/data[at0003]/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=4, text=Možni sprožilni dejavniki, description=Možni sprožilni dejavniki za napad ali krč, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0122]/data[at0003]/items[at0017], code=at0017, itemType=ELEMENT, level=4, text=Prisotne ponovitve, description=Ali so napadi/krči bili ponavljajoči?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0122]/data[at0003]/items[at0020], code=at0020, itemType=ELEMENT, level=4, text=Število ponovitev, description=Kolikokrat se je napad ali krč ponovil, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=1

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0122]/data[at0003]/items[at0021], code=at0021, itemType=ELEMENT, level=4, text=Trajanje posamezne ponovitve, description=Čas trajanja posamezne ponovitve, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=>=0 sekunde
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0122]/data[at0003]/items[at0148], code=at0148, itemType=ELEMENT, level=4, text=Prisotne serije, description=Ali so prisotne serije napadov?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0122]/data[at0003]/items[at0149], code=at0149, itemType=ELEMENT, level=4, text=Število serij, description=Števileo serij, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0122]/data[at0003]/items[at0150], code=at0150, itemType=ELEMENT, level=4, text=Interval serije, description=Interval časa v katerem so se pjavljale serije, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Lastnost: Time
Enote: >=0.0 min, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0122]/data[at0003]/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=4, text=Pacient je bil nameščen v stabilen bočni položaj, description=Ali je pacient bil nameščen v stabilen bočni položaj?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0122]/data[at0003]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=4, text=Prisotnost člana negovalnega tima ob začetku napada, description=Ali so bili prisotni člani negovalnega tima ob začetku napada?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0122]/data[at0003]/items[at0028], code=at0028, itemType=ELEMENT, level=4, text=Opis začetka in zaporedja kliničnih znakov med napadom, description=Opis začetka in zaporedja kliničnih znakov med napadom, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0122]/data[at0003]/items[at0029], code=at0029, itemType=ELEMENT, level=4, text=Stanje pacienta ob napadu, description=Stanje pacienta med napadom, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Neobvezen, ponavljam, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Izbira:
 •  Šifriran tekst
  • Bil nezavesten [Med napadom je pacient bil brez zavesti]
  • Se odzival na zvočne dražljaje [Med napadom se pacient odziva na zvočne dražljaje]
  • Smiselno odgovarjal na vprašanja [Med napadom je pacient smiselno odgovarjal na vprašanja]
  • Se je pomokril [Med napadom se je pacient pomokril]
  • Imel peno na ustih [Med napadom se je pacient imel peno na ustih]
  • Nekontrolirano opletal z jezikom [Med napadom je pacient nekontrolirano mahal z jezikom]
  • Poškodoval [Med napadom se je pacient poškodoval]
  • Se je ugriznil v jezik [Pacient se je med napadom ugriznil v jezik]
 •  Besedilo
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0122]/data[at0003]/items[at0030], code=at0030, itemType=ELEMENT, level=4, text=Po napadu, description=Stanje pacienta po napadu, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Odziven [Po napadu je pacient bil odziven]
 • Neodziven [Po napadu je pacient bil neodziven]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0122]/data[at0003]/items[at0040], code=at0040, itemType=ELEMENT, level=4, text=Neodziven , description=Koliko časa je pacient bil neodziven v minutah, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0122]/data[at0003]/items[at0041], code=at0041, itemType=ELEMENT, level=4, text=Video, description=Video posnetek poteka napada ali krča, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_MULTIMEDIA, bindings=null, values=video/BT656, video/CelB, video/H261, video/H263, video/H263-1998, video/H263-2000, video/quicktime, image/cgm, image/gif, image/png, image/tiff, image/jpeg, audio/DVI4, audio/G722, audio/G723, audio/G726-16, audio/G726-24, audio/G726-32, audio/G726-40, audio/G728, audio/L8, audio/L16, audio/LPC, audio/G729, audio/G729D, audio/G729E, audio/mpeg, audio/mpeg4-generic, audio/L20, audio/L24, audio/telephone-event, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0122]/data[at0003]/items[at0048], code=at0048, itemType=ELEMENT, level=4, text=Dodatni komentar, description=Dodatni komentar dogodka, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0122]/data[at0003]/items[at0043], code=at0043, itemType=CLUSTER, level=4, text=Vzorec napada, description=Opis vzorca posameznega napada, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0122]/data[at0003]/items[at0043]/items[at0044], code=at0044, itemType=ELEMENT, level=5, text=Prikriti, description=Prikriti vzorec napada, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Neobvezen, ponavljam, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Premikanje oči [Nenormalno premikanje oči]
 • Mežikanje [Mežikanje]
 • Nenadoma se zastrmi [Nenadoma se zastrmi]
 • Nenadna ohlapnost [Nenadna ohlapnost]
 • Nenadna otrdelost [Nenadna otrdelost]
 • Sesanje [Sesanje]
 • Ponavljajoči se gibi z ustnicam in jezikom [Ponavljajoč ise gibi z ustnicam in jezikom]
 • Iztekanje sline [Iztekanje sline]
 • Pediliranje [Pediliranje]
 • Kolesarjenje [Kolesarjenje]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0122]/data[at0003]/items[at0043]/items[at0045], code=at0045, itemType=ELEMENT, level=5, text=Klonični, description=Klonični vzorec napada, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Neobvezen, ponavljam, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Leva roka [Leva roka]
 • Leva noga [Leva noga]
 • Desna noga [Desna noga]
 • Desna roka [Desna roka]
 • Obe roki [Obe roki]
 • Obe nogi [Obe nogi]
 • Roka in noga [Roka in noga]
 • Obe roki in obe nogi [*The clonic movements of both arms and both legs in period of spasm/seizure(en)]
 • Leva stran telesa [Leva stran telesa]
 • Desna stran telesa [Desna stran telesa]
 • Celotno telo [Celotno telo]
 • Noga ali roka [Noga ali roka]
 • Več udov [Več udov]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0122]/data[at0003]/items[at0043]/items[at0046], code=at0046, itemType=ELEMENT, level=5, text=Tonični, description=Tonični vzorec napada, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Neobvezen, ponavljam, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Trup ali/in vrat [Trup ali/in vrat]
 • Leva roka [Leva roka]
 • Desna roka [Desna roka]
 • Desna noga [Desna noga]
 • Leva noga [Leva noga]
 • Fleksija rok z ekstenzijo nog [Tonična fleksija rok z ekstenzijo nog]
 • Ekstenzija rok in nog [Ekstenzija rok in nog]
 • Horizontalni premik oči [Horizontalni premik oči]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0122]/data[at0003]/items[at0043]/items[at0047], code=at0047, itemType=ELEMENT, level=5, text=Mioklonični, description=Mioklonični vzorec napada, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Zgibki rok [Zgibki rok]
 • Trzljaji nog [Trzljaji nog]
 • Trzljaji različnih delov telesa [Trzljaji različnih delov telesa]
 • Spremembe obraznih mišic [Spremembe obraznih mišic]
 • Konvulzivni trzljaji udov [Konvulzivni trzljaji udov]
 • Negativni mioklonus [Negativni mioklonus]
 • Infantilni spazmi [Infantilni spazmi]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0122]/data[at0003]/items[at0043]/items[at0089], code=at0089, itemType=ELEMENT, level=5, text=Prevladujoči, description=Prevladujoči vzorec napada, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Neobvezen, ponavljam, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Tremor [Tremor]
 • Zgibki [Zgibki]
 • Spazem [Spazem]
 • Afektni napadi [Afektni napadi]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0122]/data[at0003]/items[at0043]/items[at0126], code=at0126, itemType=ELEMENT, level=5, text=Fokalni, description=Fokalni vzorec napada, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Neobvezen, ponavljam, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Preprosti [Preprosti]
 • Kompleksni [Kompleksni]
 • Sekundarno generalizirani [Sekundarno generalizirani]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0122]/data[at0003]/items[at0043]/items[at0127], code=at0127, itemType=ELEMENT, level=5, text=Generalizirani, description=Generalizirani vzorec napada, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Neobvezen, ponavljam, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Mioklonični [Mioklonični]
 • Klonični [Klonični]
 • Tonični [Tonični]
 • Tonično-klonični [Tonično-klonični]
 • Atonični [Atonični]
 • Absence [Absence]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0122]/data[at0003]/items[at0043]/items[at0128], code=at0128, itemType=ELEMENT, level=5, text=Nepredvidljivi, description=Nepredvidljivi vzorec napada, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0122]/data[at0003]/items[at0043]/items[at0129], code=at0129, itemType=ELEMENT, level=5, text=Status epilepticus, description=Status epilepticus napada, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Neobvezen, ponavljam, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Konvulzivni [Konvulzivni]
 • Nekonvulzivni [Nekonvulzivni]
 • Preprosti parcialni [Preprosti parcialni (absence in kompleksni parcialni)]
 • Prikriti [Prikriti]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0122]/data[at0003]/items[at0104], code=at0104, itemType=ELEMENT, level=4, text=Občutki pacienta pred napadom, description=Občutki pacienta pred napadom, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0122]/data[at0003]/items[at0088], code=at0088, itemType=ELEMENT, level=4, text=Napad ustavi, description=Možni dejavniki, ki vplivajo na zaustavitev napad, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Neobvezen, ponavljam, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0122]/data[at0003]/items[at0097], code=at0097, itemType=CLUSTER, level=4, text=Opažene značilnosti napada, description=Opažene značilnosti napada v primeru, ko pacient ne more ali ne govori, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0122]/data[at0003]/items[at0097]/items[at0098], code=at0098, itemType=ELEMENT, level=5, text=Spanje, description=Opis poteka spanja pacienta, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Neobvezen, ponavljam, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Zaspan [Zaspan]
 • Daljša obdobja spanja [Daljša obdobja spanja]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0122]/data[at0003]/items[at0097]/items[at0099], code=at0099, itemType=ELEMENT, level=5, text=Umirjanje, description=Opis načina umirjanja pacienta, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Neobvezen, ponavljam, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Daljša obdobja joka [Daljša obdobja joka]
 • V naročju se pomiri [V naročju se pomiri]
 • Težko se pomiri [Težko se pomiri]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0122]/data[at0003]/items[at0097]/items[at0100], code=at0100, itemType=ELEMENT, level=5, text=Hranjenje, description=Opis stanja pacienta med hranjenjem , comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Neobvezen, ponavljam, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Sesa in požira [Sesa in požira]
 • Med hranjenjem poliva [Med hranjenjem poliva]
 • Med hranjenjem se utruja [Med hranjenjem se utruja]
 • Po hranjenju poliva [Po hranjenju poliva]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0122]/data[at0003]/items[at0097]/items[at0101], code=at0101, itemType=ELEMENT, level=5, text=Mišični tonus, description=Opis mišičnega tonusa pacienta, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Povišan [Povišan]
 • Normalen [Normalen]
 • Ohlapen [Ohlapen]
 • Opistotonus [Opistotonus]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0122]/data[at0003]/items[at0097]/items[at0102], code=at0102, itemType=ELEMENT, level=5, text=Odziv, description=Opis odziva pacienta, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Neobvezen, ponavljam, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Vzpostavi očesni stik [Vzpostavi očesni stik]
 • Se odzove na glas in se pomiri [Se odzove na glas in se pomiri]
 • Pretirano reagira na dražljaje [Pretirano reagira na dražljaje]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0122]/data[at0003]/items[at0097]/items[at0121], code=at0121, itemType=ELEMENT, level=5, text=Komentar opozaovalca, description=Dodatni komentar opazovalca napada, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], credentials=[], items=[], protocol=[], target=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0122]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obvezno, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=neobvezen, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum of 0 items, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=data, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0122]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Opis posameznega napada, description=Opis posameznega napada, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0122]/data[at0003]/items[at0151], code=at0151, itemType=ELEMENT, level=4, text=Prisotni, description=Presence of observed seizure, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0122]/data[at0003]/items[at0142], code=at0142, itemType=ELEMENT, level=4, text=Datum in čas dogodka, description=Datum in čas dogodka, ko se je zgodil napad ali krč, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0122]/data[at0003]/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=4, text=Lokacija dogodka, description=Fizična lokacija dogodka (dom, trgovina, na poti,....), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0122]/data[at0003]/items[at0022], code=at0022, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kdaj je prišlo do napada, description=Stanje pacienta v času, ko je prišlo do napada /krča, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Izbira:
 •  Šifriran tekst
  • Med spanjem [Do napada je prišlo med spanjem]
  • Ob prebujanju [Do napada je prišlo ob prebujanju]
  • V budnosti [Do napada je prišlo v budnosti]
  • Med aktivnostjo [Do napada je prišlo med aktivnostjo]
 •  Besedilo
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0122]/data[at0003]/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=4, text=Možni sprožilni dejavniki, description=Možni sprožilni dejavniki za napad ali krč, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0122]/data[at0003]/items[at0017], code=at0017, itemType=ELEMENT, level=4, text=Prisotne ponovitve, description=Ali so napadi/krči bili ponavljajoči?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0122]/data[at0003]/items[at0020], code=at0020, itemType=ELEMENT, level=4, text=Število ponovitev, description=Kolikokrat se je napad ali krč ponovil, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=1

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0122]/data[at0003]/items[at0021], code=at0021, itemType=ELEMENT, level=4, text=Trajanje posamezne ponovitve, description=Čas trajanja posamezne ponovitve, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=>=0 sekunde
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0122]/data[at0003]/items[at0148], code=at0148, itemType=ELEMENT, level=4, text=Prisotne serije, description=Ali so prisotne serije napadov?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0122]/data[at0003]/items[at0149], code=at0149, itemType=ELEMENT, level=4, text=Število serij, description=Števileo serij, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0122]/data[at0003]/items[at0150], code=at0150, itemType=ELEMENT, level=4, text=Interval serije, description=Interval časa v katerem so se pjavljale serije, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Lastnost: Time
Enote: >=0.0 min, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0122]/data[at0003]/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=4, text=Pacient je bil nameščen v stabilen bočni položaj, description=Ali je pacient bil nameščen v stabilen bočni položaj?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0122]/data[at0003]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=4, text=Prisotnost člana negovalnega tima ob začetku napada, description=Ali so bili prisotni člani negovalnega tima ob začetku napada?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0122]/data[at0003]/items[at0028], code=at0028, itemType=ELEMENT, level=4, text=Opis začetka in zaporedja kliničnih znakov med napadom, description=Opis začetka in zaporedja kliničnih znakov med napadom, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0122]/data[at0003]/items[at0029], code=at0029, itemType=ELEMENT, level=4, text=Stanje pacienta ob napadu, description=Stanje pacienta med napadom, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Neobvezen, ponavljam, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Izbira:
 •  Šifriran tekst
  • Bil nezavesten [Med napadom je pacient bil brez zavesti]
  • Se odzival na zvočne dražljaje [Med napadom se pacient odziva na zvočne dražljaje]
  • Smiselno odgovarjal na vprašanja [Med napadom je pacient smiselno odgovarjal na vprašanja]
  • Se je pomokril [Med napadom se je pacient pomokril]
  • Imel peno na ustih [Med napadom se je pacient imel peno na ustih]
  • Nekontrolirano opletal z jezikom [Med napadom je pacient nekontrolirano mahal z jezikom]
  • Poškodoval [Med napadom se je pacient poškodoval]
  • Se je ugriznil v jezik [Pacient se je med napadom ugriznil v jezik]
 •  Besedilo
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0122]/data[at0003]/items[at0030], code=at0030, itemType=ELEMENT, level=4, text=Po napadu, description=Stanje pacienta po napadu, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Odziven [Po napadu je pacient bil odziven]
 • Neodziven [Po napadu je pacient bil neodziven]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0122]/data[at0003]/items[at0040], code=at0040, itemType=ELEMENT, level=4, text=Neodziven , description=Koliko časa je pacient bil neodziven v minutah, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0122]/data[at0003]/items[at0041], code=at0041, itemType=ELEMENT, level=4, text=Video, description=Video posnetek poteka napada ali krča, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_MULTIMEDIA, bindings=null, values=video/BT656, video/CelB, video/H261, video/H263, video/H263-1998, video/H263-2000, video/quicktime, image/cgm, image/gif, image/png, image/tiff, image/jpeg, audio/DVI4, audio/G722, audio/G723, audio/G726-16, audio/G726-24, audio/G726-32, audio/G726-40, audio/G728, audio/L8, audio/L16, audio/LPC, audio/G729, audio/G729D, audio/G729E, audio/mpeg, audio/mpeg4-generic, audio/L20, audio/L24, audio/telephone-event, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0122]/data[at0003]/items[at0048], code=at0048, itemType=ELEMENT, level=4, text=Dodatni komentar, description=Dodatni komentar dogodka, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0122]/data[at0003]/items[at0043], code=at0043, itemType=CLUSTER, level=4, text=Vzorec napada, description=Opis vzorca posameznega napada, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0122]/data[at0003]/items[at0043]/items[at0044], code=at0044, itemType=ELEMENT, level=5, text=Prikriti, description=Prikriti vzorec napada, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Neobvezen, ponavljam, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Premikanje oči [Nenormalno premikanje oči]
 • Mežikanje [Mežikanje]
 • Nenadoma se zastrmi [Nenadoma se zastrmi]
 • Nenadna ohlapnost [Nenadna ohlapnost]
 • Nenadna otrdelost [Nenadna otrdelost]
 • Sesanje [Sesanje]
 • Ponavljajoči se gibi z ustnicam in jezikom [Ponavljajoč ise gibi z ustnicam in jezikom]
 • Iztekanje sline [Iztekanje sline]
 • Pediliranje [Pediliranje]
 • Kolesarjenje [Kolesarjenje]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0122]/data[at0003]/items[at0043]/items[at0045], code=at0045, itemType=ELEMENT, level=5, text=Klonični, description=Klonični vzorec napada, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Neobvezen, ponavljam, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Leva roka [Leva roka]
 • Leva noga [Leva noga]
 • Desna noga [Desna noga]
 • Desna roka [Desna roka]
 • Obe roki [Obe roki]
 • Obe nogi [Obe nogi]
 • Roka in noga [Roka in noga]
 • Obe roki in obe nogi [*The clonic movements of both arms and both legs in period of spasm/seizure(en)]
 • Leva stran telesa [Leva stran telesa]
 • Desna stran telesa [Desna stran telesa]
 • Celotno telo [Celotno telo]
 • Noga ali roka [Noga ali roka]
 • Več udov [Več udov]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0122]/data[at0003]/items[at0043]/items[at0046], code=at0046, itemType=ELEMENT, level=5, text=Tonični, description=Tonični vzorec napada, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Neobvezen, ponavljam, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Trup ali/in vrat [Trup ali/in vrat]
 • Leva roka [Leva roka]
 • Desna roka [Desna roka]
 • Desna noga [Desna noga]
 • Leva noga [Leva noga]
 • Fleksija rok z ekstenzijo nog [Tonična fleksija rok z ekstenzijo nog]
 • Ekstenzija rok in nog [Ekstenzija rok in nog]
 • Horizontalni premik oči [Horizontalni premik oči]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0122]/data[at0003]/items[at0043]/items[at0047], code=at0047, itemType=ELEMENT, level=5, text=Mioklonični, description=Mioklonični vzorec napada, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Zgibki rok [Zgibki rok]
 • Trzljaji nog [Trzljaji nog]
 • Trzljaji različnih delov telesa [Trzljaji različnih delov telesa]
 • Spremembe obraznih mišic [Spremembe obraznih mišic]
 • Konvulzivni trzljaji udov [Konvulzivni trzljaji udov]
 • Negativni mioklonus [Negativni mioklonus]
 • Infantilni spazmi [Infantilni spazmi]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0122]/data[at0003]/items[at0043]/items[at0089], code=at0089, itemType=ELEMENT, level=5, text=Prevladujoči, description=Prevladujoči vzorec napada, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Neobvezen, ponavljam, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Tremor [Tremor]
 • Zgibki [Zgibki]
 • Spazem [Spazem]
 • Afektni napadi [Afektni napadi]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0122]/data[at0003]/items[at0043]/items[at0126], code=at0126, itemType=ELEMENT, level=5, text=Fokalni, description=Fokalni vzorec napada, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Neobvezen, ponavljam, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Preprosti [Preprosti]
 • Kompleksni [Kompleksni]
 • Sekundarno generalizirani [Sekundarno generalizirani]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0122]/data[at0003]/items[at0043]/items[at0127], code=at0127, itemType=ELEMENT, level=5, text=Generalizirani, description=Generalizirani vzorec napada, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Neobvezen, ponavljam, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Mioklonični [Mioklonični]
 • Klonični [Klonični]
 • Tonični [Tonični]
 • Tonično-klonični [Tonično-klonični]
 • Atonični [Atonični]
 • Absence [Absence]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0122]/data[at0003]/items[at0043]/items[at0128], code=at0128, itemType=ELEMENT, level=5, text=Nepredvidljivi, description=Nepredvidljivi vzorec napada, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0122]/data[at0003]/items[at0043]/items[at0129], code=at0129, itemType=ELEMENT, level=5, text=Status epilepticus, description=Status epilepticus napada, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Neobvezen, ponavljam, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Konvulzivni [Konvulzivni]
 • Nekonvulzivni [Nekonvulzivni]
 • Preprosti parcialni [Preprosti parcialni (absence in kompleksni parcialni)]
 • Prikriti [Prikriti]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0122]/data[at0003]/items[at0104], code=at0104, itemType=ELEMENT, level=4, text=Občutki pacienta pred napadom, description=Občutki pacienta pred napadom, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0122]/data[at0003]/items[at0088], code=at0088, itemType=ELEMENT, level=4, text=Napad ustavi, description=Možni dejavniki, ki vplivajo na zaustavitev napad, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Neobvezen, ponavljam, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0122]/data[at0003]/items[at0097], code=at0097, itemType=CLUSTER, level=4, text=Opažene značilnosti napada, description=Opažene značilnosti napada v primeru, ko pacient ne more ali ne govori, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0122]/data[at0003]/items[at0097]/items[at0098], code=at0098, itemType=ELEMENT, level=5, text=Spanje, description=Opis poteka spanja pacienta, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Neobvezen, ponavljam, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Zaspan [Zaspan]
 • Daljša obdobja spanja [Daljša obdobja spanja]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0122]/data[at0003]/items[at0097]/items[at0099], code=at0099, itemType=ELEMENT, level=5, text=Umirjanje, description=Opis načina umirjanja pacienta, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Neobvezen, ponavljam, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Daljša obdobja joka [Daljša obdobja joka]
 • V naročju se pomiri [V naročju se pomiri]
 • Težko se pomiri [Težko se pomiri]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0122]/data[at0003]/items[at0097]/items[at0100], code=at0100, itemType=ELEMENT, level=5, text=Hranjenje, description=Opis stanja pacienta med hranjenjem , comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Neobvezen, ponavljam, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Sesa in požira [Sesa in požira]
 • Med hranjenjem poliva [Med hranjenjem poliva]
 • Med hranjenjem se utruja [Med hranjenjem se utruja]
 • Po hranjenju poliva [Po hranjenju poliva]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0122]/data[at0003]/items[at0097]/items[at0101], code=at0101, itemType=ELEMENT, level=5, text=Mišični tonus, description=Opis mišičnega tonusa pacienta, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Povišan [Povišan]
 • Normalen [Normalen]
 • Ohlapen [Ohlapen]
 • Opistotonus [Opistotonus]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0122]/data[at0003]/items[at0097]/items[at0102], code=at0102, itemType=ELEMENT, level=5, text=Odziv, description=Opis odziva pacienta, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Neobvezen, ponavljam, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Vzpostavi očesni stik [Vzpostavi očesni stik]
 • Se odzove na glas in se pomiri [Se odzove na glas in se pomiri]
 • Pretirano reagira na dražljaje [Pretirano reagira na dražljaje]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0122]/data[at0003]/items[at0097]/items[at0121], code=at0121, itemType=ELEMENT, level=5, text=Komentar opozaovalca, description=Dodatni komentar opazovalca napada, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]