ARCHETYPE Morsejina lestvica padcev (openEHR-EHR-OBSERVATION.morse_score_zn_v1.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.morse_score_zn_v1.v1
ConceptMorsejina lestvica padcev
DescriptionOcenjevalna lestvica tveganja za padce pri pacientu
UseZa vsako kategorijo znortraj lestvice je možna izbira samo ene vrednosti.
MisuseLestvica Morse se uporablja v procesu zdravstvene nege in se njena vsebina nespreminja.
PurposeZa beleženje posameznih elementov in splošne ocene po lestvici Morse, za ocenjevanje tveganja za padce pri pacientu.
References
AuthorsIme avtorja: mag. Biljana Prinčič
Organizacija: Marand
e-Pošta: biljana.princic@marand.si
Other Details LanguageIme avtorja: mag. Biljana Prinčič
Organizacija: Marand
e-Pošta: biljana.princic@marand.si
OtherDetails Language Independent{MD5-CAM-1.0.1=7E7DDA21D5BB98D5AD3D75D717A41CF3}
Keywordspadci, Morse, tveganje
Lifecycle0
Language usedsl
Citeable Identifier1075.67.1327
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Ocenjevalna lestvica tveganja za padce pri pacientu, archetypeConceptComment=null, otherContributors=Anita Štih, diplomirana medicinska sestra, Pediatrična klinika Ljubljana
Marinka Purkart, glavna sestra, diplomirana medicinska sestra, Pediatrična klinika Ljubljana, originalLanguage=sl, translators=English: ?
, subjectOfData=brez omejitev, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={source=[], state=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/state[at0028]/items[at0031], code=at0031, itemType=ELEMENT, level=4, text=Dodatne karakteristike, description=Dodatne karakteristike, ki lahko vplivajo na končno oceno., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Neobvezen, ponavljam, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], description=[], content=[], provider=[], ism_transition=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=EVENT, level=2, text=Any event, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], details=[], identities=[], contacts=[], activities=[], relationships=[], context=[], capabilities=[], other_participations=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Padec v zadnjih treh mesecih, description=Ocena glede padcev pacienta v zadnjih treh mesecih, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • 25 (Da) [Pacient je imel padec v zadnjih treh mesecih]
 • 0 (Ne) [Pacient ni imel padca v zadnjih treh mesecih]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=4, text=Spremljajoče medicinske diagnoze, description=Če pacient ima več kot eno medicinsko diagnozo takoj dobi 15 točk. Če ima samo eno je to 0 točk. , comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • 15 (Pacient ima vsaj še eno spremljajočo diagnozo) [Pacient ima vsaj še eno spremljajočo diagnozo]
 • 0 (Pacient nima spremljajoče diagnoze) [Pacient nima spremljajoče diagnoze]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=4, text=Pripomočki/pomoč pri gibanju, description=Oceni se tveganje glede na uporabo pripomočkov ali pomoči pri gibanju., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • 0 (Brez pomoči ali stalno leži na postelji) [Brez pomoči ali stalno leži na postelji]
 • 15 (Uporaba palice, bergel, hodulje) [Pacient uporablja bergle, palico ali hoduljo]
 • 30 (Odvisni od pomoči osebja, oprijemanje pohištva, sten) [Pacient je odvisen od osebja, oprijema pohištvo ali stene]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=4, text=Žilni ali drugi venski pristop, description=Oceni se tveganje glede na žilni ali venski pristop, ki ga pacient ima., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • 20 (Da) [Pacient je priključen na naprave, ki ga lahko ovirajo pri gibanju]
 • 0 (Ne) [Pacient ni priključen na naprave, ki ga lahko ovirajo pri gibanju]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=4, text=Hoja, description=Oceni se tveganje glede na tip hoje pacienta, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • 0 (Normalna) [Pacient hodi z dvignjeno glavo, zravnano in roke so ob telesu, hodi normalno.]
 • 15 (Slabotna) [Pacient hodi sključeno z drsajočimi koraki, hodi slabotno.]
 • 20 (Motena) [Pacient hodi sključeno, se težko dviguje s stola, hodi oprijemajoči se za predmete, hodi moteno.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0021], code=at0021, itemType=ELEMENT, level=4, text=Duševno stanje, description=Oceni se tveganje za pacienta glede na njegovo duševno stanje., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • 0 (Orientiran) [Pacient je orientiran v času in prostoru]
 • 15 (Precenjuje zmožnosti, pozablja omejitve, zmeden) [Pacient precenjuje svoje zmožnosti ali/ in pozablja omejitve ali/in je zmeden.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0024], code=at0024, itemType=ELEMENT, level=4, text=Ocena po Morsejevi lestvici za padce, description=Končna ocena po Morsejevi lestvici za padce, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • 0 - 24 (nizka ogroženost, med 0 in 24 točk) [(Nnizka ogroženost , < 24 točk))]
 • 25 - 50 (zmerna ogroženost, med 25 in 50 točk) [zmerna ogroženost (od 25 – 50 točk),]
 • 51 (visoka ogroženost, >51 točk) [51 (visoka ogroženost)]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0033], code=at0033, itemType=ELEMENT, level=4, text=Število točk, description=Število točk po lestvici Morse, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0032], code=at0032, itemType=ELEMENT, level=4, text=Opombe, description=Dodatne opombe, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], credentials=[], items=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0029]/items[at0030], code=at0030, itemType=ELEMENT, level=2, text=Verzija ocene, description=Verzija ocene., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], target=[]}, topLevelItems={state=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/state[at0028], code=at0028, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obvezno, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=neobvezen, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum of 0 items, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obvezno, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=neobvezen, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum of 0 items, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0029], code=at0029, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obvezno, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=neobvezen, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum of 0 items, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0029]/items[at0030], code=at0030, itemType=ELEMENT, level=2, text=Verzija ocene, description=Verzija ocene., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]