ARCHETYPE Srčni utrip (openEHR-EHR-OBSERVATION.heart_rate-pulse-zn.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.heart_rate-pulse-zn.v1
ConceptSrčni utrip
DescriptionSrčni utrip
PurposeUporablja se za opazovanje srčnega utripa pri pacientu.
References
AuthorsIme avtorja: Sam Heard
Organizacija: Ocean Informatics
e-Pošta: sam.heard@oceaninformatics.com
Datum izvora: 26/03/2006
Other Details LanguageIme avtorja: Sam Heard
Organizacija: Ocean Informatics
e-Pošta: sam.heard@oceaninformatics.com
Datum izvora: 26/03/2006
OtherDetails Language Independent{MD5-CAM-1.0.1=A00691A190F37F6C80067152FA440C8D}
KeywordsPulz, Srčni utrip
LifecycleInitial
Language usedsl
Citeable Identifier1075.67.1322
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Srčni utrip, archetypeConceptComment=null, otherContributors=, originalLanguage=en, translators=German: Jasmin Buck, Sebastian Garde, University of Heidelberg, Central Queensland University
Slovenski: Biljana Prinčič, Uroš Rajkovič, Marand; University of Maribor, FOV Kranj, biljana.princic@marand.si; uros.rajkovic@fov.uni-mb.si
, subjectOfData=brez omejitev, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={source=[], state=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0002]/events[at0003]/state[at0012]/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=4, text=Položaj pacienta, description=Položaj pacienta pri merjenju srčnega utripa, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Leži [Pacient leži]
 • Sedi [Pacient sedi]
 • Kot 45% [Pacient leži pod kotom 45%]
 • Stoji [Stoji]

Domnevana vrednost: Sedi, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0002]/events[at0003]/state[at0012]/items[at1018], code=at1018, itemType=ELEMENT, level=4, text=Opombe, description=Dodatni komentariji in opombe glede počutja pacienta v času meritve srčnega utripa, npr. bolečina, vročina..., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0002]/events[at0003]/state[at0012]/items[at1017], code=at1017, itemType=SLOT, level=4, text=Napor, description=Podatki o naporu pacienta v času merjenja srčnega utripa, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Neobvezen, ponavljam, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Vključi:
openEHR-EHR-CLUSTER.level_of_exertion.v1 in specializacije, extendedValues=null]], description=[], content=[], provider=[], ism_transition=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0002]/events[at0003], code=at0003, itemType=EVENT, level=2, text=*Any event(en), description=*Default unspecified event.(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Neobvezen, ponavljam, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], details=[], identities=[], contacts=[], activities=[], relationships=[], context=[], capabilities=[], other_participations=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0002]/events[at0003]/data[at0001]/items[at1005.1], code=at1005.1, itemType=ELEMENT, level=4, text=Prisoten, description=Srčni utrip je prisoten (označi z "true", je utrip >0), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0002]/events[at0003]/data[at0001]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Utrip, description=Število srčnih utripovna minuto, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Lastnost: Frequency
Enote: >=0.0 /min
Omeji število decimalk: 0, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0002]/events[at0003]/data[at0001]/items[at0.42], code=at0.42, itemType=ELEMENT, level=4, text=Opis srčnega utripa, description=Opis srčnega utripa, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Normalen [Normalen srčni utrip]
 • Tahikardia [Pojav, pri katerem število impulzov iz preddvorov presega 100 na minuto]
 • Bradikardia [Manjše zvišanje frekvence pulza kot bi bilo pričakovano pri zvišani telesni temperaturi]
 • Trahi-bradi sindrom [Mešano tahikardia in bradikardia]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0002]/events[at0003]/data[at0001]/items[at0.11], code=at0.11, itemType=ELEMENT, level=4, text=Ne izvedeni srčni utripi na minuto, description=Število ne izvedenih srčnih utripov na minuto, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0002]/events[at0003]/data[at0001]/items[at0.36], code=at0.36, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kakovost, description=Obseg srčnega utripa, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Močen [Obširen/Poln]
 • Normalen [Normalen]
 • Šibek [Ozek/Majhen]
 • Polovičen [Polovičen]
 • Četrtinski [Četrtinski]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0002]/events[at0003]/data[at0001]/items[at0.27], code=at0.27, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kakovost, description=Kakovost srčnega utripa na otip, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Izbira:
 •  Šifriran tekst
  • Močan [Močan]
  • Šibak [Šibak]
  • Normalen [Normalen]
  • Počasi dvigajoč [Počasi dvigajoč]
  • Razbijajoč [Razbijajoč]
  • Počasi padajoč [Počasi padajoč]
  • Usihajoč [Usihajoč]
  • Paradoksalen [Paradoksalen]
 •  Besedilo
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0002]/events[at0003]/data[at0001]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=4, text=Ritem, description=Opazovani ritem utripov srca, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Enakomeren [Srčni ritem je enakomeren]
 • Neenakomeren [Srčni utrip je ne enakomeren]
 • Redno nereden [Srčni utrip je redno ne-enakomeren]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0002]/events[at0003]/data[at0001]/items[at0.24], code=at0.24, itemType=CLUSTER, level=4, text=Primanjkljaj utripa, description=Razlika med utripoma izmerjenima na srčnem apex-u in periferno , comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0002]/events[at0003]/data[at0001]/items[at0.24]/items[at0.13], code=at0.13, itemType=ELEMENT, level=5, text=Razlika, description=Razlika v srčnih utripih????, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0002]/events[at0003]/data[at0001]/items[at0.24]/items[at0.25], code=at0.25, itemType=ELEMENT, level=5, text=Mesto, description=Mesto na telesu kjer je bil izmerjeno pomanjkanje utripa, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..2, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Ulnarna arterija [Ulnarna arterija]
 • Brahialna arterija [Brahialna arterija]
 • Posterior Pedis [Arterija pedis posterior ]
 • Tibialis Posterior [Arterija tibialis posterior]
 • Radialna arterija [Radialna arterija]
 • Srčni apex [Utrip srčnega apex-a ]
 • Karotidna arterija [Karotidna arterija v vratu]
 • Femoralna arterija [Femoralna arterija]
 • Poplitealena arterija [Poplitealena srterija]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0002]/events[at0003]/data[at0001]/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=4, text=Opombe, description=Dodatne opombe glede srčnega utripa, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], credentials=[], items=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0010]/items[at1019], code=at1019, itemType=ELEMENT, level=2, text=Metoda, description=Vir podatkov in metoda za merjenje srčnega utripa, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Osluškovanje [Osluškovanje srčnega utripa]
 • Naprava [Merjenje srčnega utripa in aktivnosti srca z elektronsko napravo, ponavadi je to elektrokardiograf]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0010]/items[at1014], code=at1014, itemType=ELEMENT, level=2, text=Opis, description=Opis načina meritve in naprave, ki je uporabljena pri merjenju srčnega utripa, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0010]/items[at1013], code=at1013, itemType=SLOT, level=2, text=Naprava, description=Podatki o napravi, ki je uporabljena za merjenje srčnega utripa, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Vključi:
openEHR-EHR-CLUSTER.device.v1 in specializacije
Izključi:
Vsi neizrecno vključeni arhetipi, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0010]/items[at0.2], code=at0.2, itemType=ELEMENT, level=2, text=Lokacija , description=Stran telesa na kateri je merjen srčni utrip, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Leva roka [Left arm]
 • Desna roka [*]
 • Levo zapestje [Left wirst]
 • Desno zapestje [Right wirst]
 • Levo stegno [Left thigh]
 • Desno stegno [*]
 • Levi gleženj [Left ankle]
 • Desni gleženj [Right ankle]
 • Prsti na roki [Fingers]
 • Prsti na nogi [Toes]
 • Radialna arterija [Radialna arterija]
 • Srčni apex [Utrip srčnega apex-a ]
 • Karotidna arterija [Karotidna arterija v vratu]
 • Femoralna arterija [Femoralna arterija]
 • Ulnarna arterija [Ulnarna arterija]
 • Brahialna arterija [Brahialna arterija]
 • Poplitealena arterija [Poplitealena srterija]
 • Posterior Pedis [Arterija pedis posterior ]
 • Tibialis Posterior [Arterija tibialis posterior]
 • Temporalno [Temporalno]
 • Levo uho [*]
 • Desno uho [*]
 • Dimlje [*]
, extendedValues=null]], target=[]}, topLevelItems={state=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0002]/events[at0003]/state[at0012], code=at0012, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obvezno, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=neobvezen, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum of 0 items, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0002]/events[at0003]/data[at0001], code=at0001, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obvezno, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=neobvezen, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum of 0 items, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0010], code=at0010, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obvezno, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=neobvezen, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum of 0 items, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0010]/items[at1019], code=at1019, itemType=ELEMENT, level=2, text=Metoda, description=Vir podatkov in metoda za merjenje srčnega utripa, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Osluškovanje [Osluškovanje srčnega utripa]
 • Naprava [Merjenje srčnega utripa in aktivnosti srca z elektronsko napravo, ponavadi je to elektrokardiograf]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0010]/items[at1014], code=at1014, itemType=ELEMENT, level=2, text=Opis, description=Opis načina meritve in naprave, ki je uporabljena pri merjenju srčnega utripa, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0010]/items[at1013], code=at1013, itemType=SLOT, level=2, text=Naprava, description=Podatki o napravi, ki je uporabljena za merjenje srčnega utripa, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Vključi:
openEHR-EHR-CLUSTER.device.v1 in specializacije
Izključi:
Vsi neizrecno vključeni arhetipi, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0010]/items[at0.2], code=at0.2, itemType=ELEMENT, level=2, text=Lokacija , description=Stran telesa na kateri je merjen srčni utrip, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Leva roka [Left arm]
 • Desna roka [*]
 • Levo zapestje [Left wirst]
 • Desno zapestje [Right wirst]
 • Levo stegno [Left thigh]
 • Desno stegno [*]
 • Levi gleženj [Left ankle]
 • Desni gleženj [Right ankle]
 • Prsti na roki [Fingers]
 • Prsti na nogi [Toes]
 • Radialna arterija [Radialna arterija]
 • Srčni apex [Utrip srčnega apex-a ]
 • Karotidna arterija [Karotidna arterija v vratu]
 • Femoralna arterija [Femoralna arterija]
 • Ulnarna arterija [Ulnarna arterija]
 • Brahialna arterija [Brahialna arterija]
 • Poplitealena arterija [Poplitealena srterija]
 • Posterior Pedis [Arterija pedis posterior ]
 • Tibialis Posterior [Arterija tibialis posterior]
 • Temporalno [Temporalno]
 • Levo uho [*]
 • Desno uho [*]
 • Dimlje [*]
, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]