ARCHETYPE Pregled kože (openEHR-EHR-OBSERVATION.exam-skin_zn.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.exam-skin_zn.v1
ConceptPregled kože
DescriptionPregled kože
UseZgrajen kot konteiner za zbiranje opazovanj iz povezanh klastrov vključujoč pregled, otip, osluškovanje in njihove specializacije.
PurposeZa zapisovanje ugotovitev fizičnega pregleda kože - ZN dokumentacija
References
AuthorsIme avtorja: Heather Leslie
Organizacija: Ocean Informatics
Datum izvora: 10/11/2007
Other Details LanguageIme avtorja: Heather Leslie
Organizacija: Ocean Informatics
Datum izvora: 10/11/2007
OtherDetails Language Independent{references=, MD5-CAM-1.0.1=41A2E8A4F4969DEFDC557C36327E8325}
Keywordsfizični pregled, rana, koža
LifecycleAuthorDraft
Language usedsl
Citeable Identifier1075.67.1316
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Pregled kože, archetypeConceptComment=null, otherContributors=Ian McNicoll, Ocean Informatics, UK, originalLanguage=en, translators=Slovenski: mag. Biljana Prinčič, Marand d.o.o., Ljubljana, Slovenia, biljana.princic@marand.si
, subjectOfData=brez omejitev, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={source=[], state=[], description=[], content=[], provider=[], ism_transition=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=EVENT, level=2, text=*Any event(en), description=*@ internal @(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], details=[], identities=[], contacts=[], activities=[], relationships=[], context=[], capabilities=[], other_participations=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004.1], code=at0004.1, itemType=ELEMENT, level=4, text=Opombe, description=Opombe, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0.7], code=at0.7, itemType=ELEMENT, level=4, text=Status, description=Status, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Da [Da]
  • Ne [Ne]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0.6], code=at0.6, itemType=ELEMENT, level=4, text=Začetek, description=Okvirni začetek spremembe, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0.10], code=at0.10, itemType=ELEMENT, level=4, text=Tip spremembe, description=Tip spremembe na koži, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Rana [Rana]
  • Spremembe na koži [Spremembe na koži]
  • Stalna znamenja [Stalna znamenja]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0005], code=at0005, itemType=SLOT, level=4, text=Podrobnosti pregleda, description=Podrobnosti pregleda, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Neobvezen, ponavljam, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Vključi:
Vsi neizrecno izključeni arhetipi, extendedValues=null]], credentials=[], items=[], protocol=[], target=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obvezno, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=neobvezen, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum of 0 items, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=data, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004.1], code=at0004.1, itemType=ELEMENT, level=4, text=Opombe, description=Opombe, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0.7], code=at0.7, itemType=ELEMENT, level=4, text=Status, description=Status, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Da [Da]
  • Ne [Ne]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0.6], code=at0.6, itemType=ELEMENT, level=4, text=Začetek, description=Okvirni začetek spremembe, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0.10], code=at0.10, itemType=ELEMENT, level=4, text=Tip spremembe, description=Tip spremembe na koži, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Rana [Rana]
  • Spremembe na koži [Spremembe na koži]
  • Stalna znamenja [Stalna znamenja]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0005], code=at0005, itemType=SLOT, level=4, text=Podrobnosti pregleda, description=Podrobnosti pregleda, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Neobvezen, ponavljam, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Vključi:
Vsi neizrecno izključeni arhetipi, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]