ARCHETYPE Ocena kašljanja (openEHR-EHR-OBSERVATION.cough_zn.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.cough_zn.v1
ConceptOcena kašljanja
DescriptionOcena kašlja za potrebe zdravstvene nege
UseOcena kašljanja
MisuseZa oceno sputuma, ki ga pacient izloči pri kašljanju. Za beleženje krvavitev iz nosu.
PurposeOcena kašljanja za potrebno ocene stanja pacienta v okviru zdravstvene nege
References
AuthorsIme avtorja: Dr Ian McNicoll
Organizacija: Ocean Informatics
e-Pošta: ian.mcnicoll@oceaninformatics .com
Datum izvora: 26/09/2010
Other Details LanguageIme avtorja: Dr Ian McNicoll
Organizacija: Ocean Informatics
e-Pošta: ian.mcnicoll@oceaninformatics .com
Datum izvora: 26/09/2010
OtherDetails Language Independent{MD5-CAM-1.0.1=C02CB2947BB42843083515CD51574672}
KeywordsKašelj, Kašljanje, Izkašljevanje
Lifecycle0
Language usedsl
Citeable Identifier1075.67.1315
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Ocena kašlja za potrebe zdravstvene nege, archetypeConceptComment=null, otherContributors=, originalLanguage=en, translators=Slovenski: Uroš Rajkovič, Biljana Prinčič, University of Maribor, Slovenia, Marand d.o.o., Slovenia, uros.rajkovic@fov.uni-mb.si, biljana.princic@marand.si
, subjectOfData=brez omejitev, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={source=[], state=[], description=[], content=[], provider=[], ism_transition=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=EVENT, level=2, text=*Any event(en), description=**(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], details=[], identities=[], contacts=[], activities=[], relationships=[], context=[], capabilities=[], other_participations=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Oblika, description=Oblika, vrsta, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Neobvezen, ponavljam, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Produktiven [Kašelj j eproduktiven]
 • Pena na ustih [Ob kašlju s epojavi pena n austih]
 • Lajajoč [Kašelj je lajajoč]
 • V napadih [Kašelj je v napadih]
 • Suh [Kašelj je suh in dražeč]
 • Sočen [Kašelj je sočen]
 • Dražeč [Dražeč]
 • Žgečkljiv [Žgečkljiv]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=4, text=Trajanje, description=Trajanje kašlja, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=Dovoljene vrednosti: minute
0 minute..1000 minute
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=4, text=Količina, description=Kolikokrat je pacient zakašljal v časovnem intervalu opredeljenem v polju Trajanje, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <=100

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=4, text=Prisotne kvavitve iz nosu, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Da [*]
 • Ne [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0019], code=at0019, itemType=ELEMENT, level=4, text=Bruhanje ob kašlju, description=Podatek o tem ali pacient bruha, ko kašlja., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Da [Ob kašlju je prisotno bruhanje]
 • Ne [Ob kašljanju bruhanje ni prisotno]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0010], code=at0010, itemType=SLOT, level=4, text=Sputum, description=Podatki o sputumu, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Vključi:
openEHR-EHR-CLUSTER.bodily_substance-sputum.v1 in specializacije, extendedValues=null]], credentials=[], items=[], protocol=[], target=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obvezno, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=neobvezen, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum of 0 items, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=data, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Oblika, description=Oblika, vrsta, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Neobvezen, ponavljam, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Produktiven [Kašelj j eproduktiven]
 • Pena na ustih [Ob kašlju s epojavi pena n austih]
 • Lajajoč [Kašelj je lajajoč]
 • V napadih [Kašelj je v napadih]
 • Suh [Kašelj je suh in dražeč]
 • Sočen [Kašelj je sočen]
 • Dražeč [Dražeč]
 • Žgečkljiv [Žgečkljiv]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=4, text=Trajanje, description=Trajanje kašlja, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=Dovoljene vrednosti: minute
0 minute..1000 minute
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=4, text=Količina, description=Kolikokrat je pacient zakašljal v časovnem intervalu opredeljenem v polju Trajanje, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <=100

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=4, text=Prisotne kvavitve iz nosu, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Da [*]
 • Ne [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0019], code=at0019, itemType=ELEMENT, level=4, text=Bruhanje ob kašlju, description=Podatek o tem ali pacient bruha, ko kašlja., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Da [Ob kašlju je prisotno bruhanje]
 • Ne [Ob kašljanju bruhanje ni prisotno]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0010], code=at0010, itemType=SLOT, level=4, text=Sputum, description=Podatki o sputumu, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Vključi:
openEHR-EHR-CLUSTER.bodily_substance-sputum.v1 in specializacije, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]