ARCHETYPE *Medication safety event(en) (openEHR-EHR-EVALUATION.medication_safety_event.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-EVALUATION.medication_safety_event.v1
Concept*Medication safety event(en)
Description*Summary of a patient safety event associated with medication for reporting purposes.(en)
Use*(en)
Misuse*(en)
Purpose*To record a summary of a patient safety event associated with medication for reporting purposes.(en)
References
Copyright*(en)
AuthorsIme avtorja: Dr Ian McNicoll
Organizacija: Ocean Informatics, UK
e-Pošta: ian.mcnicoll@oceaninformatics.com
Datum izvora: 25/06/2012
Other Details LanguageIme avtorja: Dr Ian McNicoll
Organizacija: Ocean Informatics, UK
e-Pošta: ian.mcnicoll@oceaninformatics.com
Datum izvora: 25/06/2012
OtherDetails Language Independent{MD5-CAM-1.0.1=5CDCAE4F95401C78B1BBEF4FB81794C2}
Keywords
LifecycleAuthorDraft
Language usedsl
Citeable Identifier1075.67.1286
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=*Summary of a patient safety event associated with medication for reporting purposes.(en), archetypeConceptComment=null, otherContributors=Anže Droljc, Marand s.i.i, Slovenia, originalLanguage=en, translators=Slovenski: ?
, subjectOfData=brez omejitev, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={source=[], state=[], description=[], content=[], provider=[], ism_transition=[], events=[], details=[], identities=[], contacts=[], activities=[], relationships=[], context=[], capabilities=[], other_participations=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0235], code=at0235, itemType=ELEMENT, level=2, text=Prijavitelj, description=*Is this the principal or main event recorded during the case?(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=Dovoljene vrednosti: {true}, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=2, text=Tip zapleta, description=*The type of event reported.(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=Omejitev:
*New constraint(en)
[**(en)]

Povezovanje omejitev:
[SafetyEventType]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=2, text=Zaplet podrobno , description=*The category of event reported using MedDRA classification.(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=Omejitev:
MedDRA classification
[*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Datum in ura zapleta, description=*The date and/or time that the adverse event took place.(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0041], code=at0041, itemType=ELEMENT, level=2, text=Opis zapleta, description=*A narrative description of the medication safety event.(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0233], code=at0233, itemType=CLUSTER, level=2, text=Vzrok za zaplet, description=*Details of the estimated cause of the event.(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Neobvezen, ponavljam, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0233]/items[at0062], code=at0062, itemType=ELEMENT, level=3, text=Vzrok, description=*The reason suspected for this event occurring.(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Verbalno nerazumevanje [*Verbal understanding(en)]
 • Pisno nerazumevanje-nečitljiva pisava [*Written understanding(en)]
 • Pisno nerazumevanje-uporaba okrajšav [*Illegible writing(en)]
 • Pisno nerazumevanje-merske enote [**(en)]
 • Pisno nerazumevanje-decimalke [**(en)]
 • Ni prebral ali nepravilno prebral [**(en)]
 • Napačna interpretacija naročila [**(en)]
 • Podobno zveneča imena zdravila [**(en)]
 • Imena podobnega izgleda [**(en)]
 • Ovojnina-neprimerna ovojnina ali oblika ovojnine [**(en)]
 • Ovojnina-farmacevtska oblika [**(en)]
 • Ovojnina-napake zaradi podobnosti z drugim zdravilom (barva, oblika, velikost) [**(en)]
 • Ovojnina-napaka zaradi podobnosti z enakim zdravilom vendar druge jakosti [**(en)]
 • Lastnost zdravila [*]
 • Pomanjkanje informacij / znanja [**(en)]
 • Neizvršeno delo [**(en)]
 • Pomankljiva dokumentacija [**(en)]
 • Preobremenjenost, izgorelost [**(en)]
 • Utrujenost, neprespanost [**(en)]
 • Psihološki pritisk [**(en)]
 • Neustrezna svetloba [**(en)]
 • Neustrezna temperatura / vlažnost [**(en)]
 • Pogoste motnje med delom (prekinitev dela, različni vzroki) [**(en)]
 • Pomanjkanje osebja (zdravstvenih delavcev) [**(en)]
 • Drugo [**(en)]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0233]/items[at0234], code=at0234, itemType=ELEMENT, level=3, text=Opomba, description=*An additional comment on the estimated cause of the event.(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0020], code=at0020, itemType=ELEMENT, level=2, text=Pokazatelj zapleta, description=*Triggers thought to be related to this safety event recorded using IHCI classification.(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Izbira:
 •  Šifriran tekst
  • Transfuzija krvi ali krvnih derivatov [*]
  • Akutna dializa [*]
  • Pozitivna hemokultura [*]
  • Diagnostični postopki in preiskave na strdke ali globoko vensko trombozo [*]
  • Padec hemoglobina ali hematokrita za 25% ali več [*]
  • Padec pacienta [*]
  • Preležanina [*]
  • Ponovni sprejem v roku 30 dni [*]
  • Uporaba ovirnic [*]
  • Bolnišnična okužba [*]
  • Kap v bolnišničnem okolju [*]
  • Blato pozitivno na Clostridium difficile [*]
  • PTT višji od 100 sek. [*]
  • INR višji od 6 [*]
  • Glukoza nižja od 50 mg/dl* [*]
  • Porast dušika ali kreatinina za več kot 2X [*]
  • Aplikacija vitamina K [*]
  • Aplikacija difenhidramina [*]
  • Aplikacija flumazenila [*]
  • Aplikacija naloksona [*]
  • Aplikacija antiemetika [*]
  • Prekomerna sedacija/hipotenzija [*]
  • Nenadna prekinitev terapije [*]
  • Intra-ali post-operativna smrt [*]
  • Mehanska ventilacija več kot 24 ur po operaciji [*]
  • Intraoperativna aplikacija adrenalina, noradrenalina, naloksona ali flumazenila [*]
  • Pljučnica [*]
  • Ponovni sprejem na intenzivno enoto [*]
  • Uporaba terbutalina [*]
  • Trombocitopenija pod 50.000 [*]
  • Aplikacija oksitocinskih derivatov (oksitocin, metilergonovin, 15-metil-prostaglandin) v poporodni dobi [*]
  • Uvedba splošne anestezije [*]
  • Ponovni sprejem na enoto nujne pomoči v roku 48 ur [*]
  • Obravnava na enoti nujne medicinske pomoči več kot 6 ur [*]
  • Laboratorijski izvid odstopa [*]
  • Laboratorijski izvid lažno odstopa [*]
  • Nepoznan [*]
  • Ni pokazatelja [*]
 •  Besedilo
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0018], code=at0018, itemType=CLUSTER, level=2, text=Posledica zapleta, description=*Details of one or more side effects.(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Neobvezen, ponavljam, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0018]/items[at0345], code=at0345, itemType=CLUSTER, level=3, text=Podrobnosti posledice, description=*Details of reaction(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Neobvezen, ponavljam, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0018]/items[at0345]/items[at0021], code=at0021, itemType=ELEMENT, level=4, text=Posledica, description=*Description of the side-effect reported or observed using MEDRA or ATC codes.(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=Omejitev:
MEDRA or ATC codes
[*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0018]/items[at0345]/items[at0346], code=at0346, itemType=ELEMENT, level=4, text=Opomba, description=*An additional comment on the Reaction details.(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0018]/items[at0108], code=at0108, itemType=ELEMENT, level=3, text=Datum in ura posledice, description=*The datetime at which the side effects began.(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0018]/items[at0222], code=at0222, itemType=ELEMENT, level=3, text=Resnost, description=*The severity of the reaction.(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Nizka [**(en)]
 • Srednja [**(en)]
 • Visoka [**(en)]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0018]/items[at0022], code=at0022, itemType=ELEMENT, level=3, text=Verjetnost, description=*An estimate of how likely the side-effects noted are due to the safety event.(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Nizka [**(en)]
 • Srednja [**(en)]
 • Visoka [**(en)]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0018]/items[at0236], code=at0236, itemType=CLUSTER, level=3, text=Podrobnosti intervencije, description=*Details of interventions.(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Neobvezen, ponavljam, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0018]/items[at0236]/items[at0347], code=at0347, itemType=CLUSTER, level=4, text=Dodatne podrobnosti intervencije, description=**(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Neobvezen, ponavljam, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0018]/items[at0236]/items[at0347]/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=5, text=Intervencija, description=*The clinical intervention undertaken to resolve or ameliorate the adverse effect, uses PCNE terminology.(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Obvestilo zdravniku [*]
 • Informacija/navodilo sestri [*]
 • Zavrnitev izdaje zdravila [*]
 • Odpoklic zdravila z oddelka [*]
 • Nasvet za spremembo prehrane [*]
 • Ukinitev prehranskega dopolnila [*]
 • Uvedba prehranskega dopolnila [*]
 • Zamenjano topilo za rekonstitucijo zdravila [*]
 • Zamenjana nosilna raztopina [*]
 • Dodan medicinski pripomoček [*]
 • Zamenjano zdravilo [*]
 • Povišan odmerek [*]
 • Znižan odmerek [*]
 • Zamenjana farmacevtska oblika [*]
 • Spremenjen odmerni interval [*]
 • Ukinjeno zdravilo [*]
 • Uvedeno novo zdravilo [*]
 • Sprememba hitrosti aplikacije [*]
 • Sprememba poti aplikacije [*]
 • Potrebno oživljanje [*]
 • Hemodializa [*]
 • Transplantacija [*]
 • Transfuzija [*]
 • Operacija [*]
 • Dodatne laboratorijske preiskave [*]
 • Fizioterapija [*]
 • Psihoterapija [*]
 • Napaka odpravljena [*]
 • Spremljanje [*]
 • Obvestilo bolniku [*]
 • Drugo [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0018]/items[at0236]/items[at0347]/items[at0348], code=at0348, itemType=ELEMENT, level=5, text=Opomba, description=**(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0018]/items[at0236]/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=4, text=Rezultat intervencije, description=*The result(s) of any interventions undertaken, recorded using MEDRA classification subset.(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Neobvezen, ponavljam, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Intervencija preprečila, da bi zaplet dosegel pacienta [*]
 • Intervencija popolnoma odpravila posledice, ki jih je zaplet povzročil pacientu [*]
 • Intervencija delno odpravila posledice, ki jih je zaplet povzročil pacientu [*]
 • Intervencija ni odpravila posledic, ki jih je zaplet povzročil pacientu [*]
 • Intervencija ni bila možna [*]
 • Rezultat intervencije ni poznan [*]
 • Zmanjšanje stroškov zdravljenja [*]
 • Skrajšan čas hospitalizacije [*]
 • Pacient je bil odpuščen [*]
 • Izboljšana kvaliteta življenja [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0353], code=at0353, itemType=ELEMENT, level=2, text=Ponovitev stranskih učinkov, description=**(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Da [*]
 • Ne [*]
 • Navedba ni smiselna [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0349], code=at0349, itemType=CLUSTER, level=2, text=Podrobnosti izida za pacienta, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Neobvezen, ponavljam, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0349]/items[at0042], code=at0042, itemType=ELEMENT, level=3, text=Izid za pacienta, description=*The overall impact actually experienced by the patient.(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • [A] Okoliščine ali dogodki, ki lahko vodijo v zaplet [**(en)]
 • [B] Zaplet se je pojavil, vendar je bil ustavljen, preden je prišel do pacienta [**(en)]
 • [C] Zaplet se je pojavil, dosegel pacienta, vendar ni povzročil škode [**(en)]
 • [D] Zaplet je dosegel pacienta, potrebno je spremljanje, da se dokaže, da ni bilo storjene škode [**(en)]
 • [E] Zaplet je lahko vplival ali je vzrok za začasno škodo pri pacientu in zahteva intervencijo [**(en)]
 • [F] Zaplet je lahko vplival ali je vzrok za začasno škodo pri pacientu in zahteva podaljšano hospitalizacijo [**(en)]
 • [G] Zaplet je lahko vplival ali je vzrok za trajno škodo pri pacientu [**(en)]
 • [H] Zaplet zahteva intervencijo, da se ohrani pacienta pri življenju [**(en)]
 • [I] Pojavil se je zaplet, ki je lahko vplival ali je bil vzrok smrti pacienta [**(en)]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0349]/items[at0350], code=at0350, itemType=ELEMENT, level=3, text=Opomba, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0231], code=at0231, itemType=ELEMENT, level=2, text=Potencialni izid za pacienta, description=*An assessment of potential impact on the patient if interventions had been unsuccesful. Uses the MERP index. other remediation had not occured.(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • [A] Okoliščine ali dogodki, ki lahko vodijo v zaplet [**(en)]
 • [B] Zaplet se je pojavil, vendar je bil ustavljen, preden je prišel do pacienta [**(en)]
 • [C] Zaplet se je pojavil, dosegel pacienta, vendar ni povzročil škode [**(en)]
 • [D] Zaplet je dosegel pacienta, potrebno je spremljanje, da se dokaže, da ni bilo storjene škode [**(en)]
 • [E] Zaplet je lahko vplival ali je vzrok za začasno škodo pri pacientu in zahteva intervencijo [**(en)]
 • [F] Zaplet je lahko vplival ali je vzrok za začasno škodo pri pacientu in zahteva podaljšano hospitalizacijo [**(en)]
 • [G] Zaplet je lahko vplival ali je vzrok za trajno škodo pri pacientu [**(en)]
 • [H] Zaplet zahteva intervencijo, da se ohrani pacienta pri življenju [**(en)]
 • [I] Pojavil se je zaplet, ki je lahko vplival ali je bil vzrok smrti pacienta [**(en)]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0043], code=at0043, itemType=ELEMENT, level=2, text=Tip vpliva, description=*The caetgory of impact on the patient's life.(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Neobvezen, ponavljam, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Klinični [**(en)]
 • Humanistični [**(en)]
 • Ekonomski [**(en)]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0232], code=at0232, itemType=ELEMENT, level=2, text=Dodatne opombe, description=*Any additional comment or narrative.(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0237], code=at0237, itemType=CLUSTER, level=2, text=Podrobnosti primera, description=*Details included only in Case Summary.(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0237]/items[at0238], code=at0238, itemType=ELEMENT, level=3, text=Sprejemna diagnoza, description=*Admission diagnosis using ICD classification.(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=Omejitev:
ICD classification
[*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0237]/items[at0239], code=at0239, itemType=ELEMENT, level=3, text=Odpustna diagnoza, description=*Discharge diagnosis using ICD classification.(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=Omejitev:
ICD classification
[*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0237]/items[at0249], code=at0249, itemType=ELEMENT, level=3, text=Povezava na glavni zaplet, description=*A link to the main case event.(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_EHR_URI, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0237]/items[at0241], code=at0241, itemType=CLUSTER, level=3, text=Onkološke podrobnosti, description=*Details required for oncological cases.(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0237]/items[at0241]/items[at0240], code=at0240, itemType=ELEMENT, level=4, text=TNM, description=*Malignant disease classification using TNM.(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=Omejitev:
TNM
[*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0237]/items[at0241]/items[at0244], code=at0244, itemType=ELEMENT, level=4, text=Ustreznost terapije, description=**(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Popolnoma učinkovita [*The therapy has been fully effective.(en)]
 • Delno učinkovita [*The therpay has been partially effective.(en)]
 • Nespremenjeno stanje bolezni [**(en)]
 • Neučinkovita-bolezen napreduje nenadzorovano [*The therapy has been ineffective and the disease is progressing unchecked.(en)]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0237]/items[at0241]/items[at0242], code=at0242, itemType=ELEMENT, level=4, text=Red zdravljenja, description=*???????(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0237]/items[at0241]/items[at0243], code=at0243, itemType=ELEMENT, level=4, text=Razlog zaključka primera, description=*Reason for the case being closed.(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Zdravljenje zaključeno [**(en)]
 • Zdravljenje prekinjeno [**(en)]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0237]/items[at0241]/items[at0268], code=at0268, itemType=ELEMENT, level=4, text=Opomba, description=*The reason why the treatment was aborted.(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0351], code=at0351, itemType=ELEMENT, level=2, text=Udeležena zdravila, description=*Medications involved(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Neobvezen, ponavljam, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0352], code=at0352, itemType=ELEMENT, level=2, text=Aplicirana zdravila, description=*Medications administered is used to enter wrongly administered drug for Safety event type *at0254 Pacient dobil drugo zdravilo od predpisanega* Wrong drug administered to a patient(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Neobvezen, ponavljam, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], credentials=[], items=[], protocol=[], target=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001], code=at0001, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obvezno, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=neobvezen, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum of 0 items, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=data, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0235], code=at0235, itemType=ELEMENT, level=2, text=Prijavitelj, description=*Is this the principal or main event recorded during the case?(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=Dovoljene vrednosti: {true}, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=2, text=Tip zapleta, description=*The type of event reported.(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=Omejitev:
*New constraint(en)
[**(en)]

Povezovanje omejitev:
[SafetyEventType]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=2, text=Zaplet podrobno , description=*The category of event reported using MedDRA classification.(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=Omejitev:
MedDRA classification
[*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Datum in ura zapleta, description=*The date and/or time that the adverse event took place.(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0041], code=at0041, itemType=ELEMENT, level=2, text=Opis zapleta, description=*A narrative description of the medication safety event.(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0233], code=at0233, itemType=CLUSTER, level=2, text=Vzrok za zaplet, description=*Details of the estimated cause of the event.(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Neobvezen, ponavljam, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0233]/items[at0062], code=at0062, itemType=ELEMENT, level=3, text=Vzrok, description=*The reason suspected for this event occurring.(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Verbalno nerazumevanje [*Verbal understanding(en)]
 • Pisno nerazumevanje-nečitljiva pisava [*Written understanding(en)]
 • Pisno nerazumevanje-uporaba okrajšav [*Illegible writing(en)]
 • Pisno nerazumevanje-merske enote [**(en)]
 • Pisno nerazumevanje-decimalke [**(en)]
 • Ni prebral ali nepravilno prebral [**(en)]
 • Napačna interpretacija naročila [**(en)]
 • Podobno zveneča imena zdravila [**(en)]
 • Imena podobnega izgleda [**(en)]
 • Ovojnina-neprimerna ovojnina ali oblika ovojnine [**(en)]
 • Ovojnina-farmacevtska oblika [**(en)]
 • Ovojnina-napake zaradi podobnosti z drugim zdravilom (barva, oblika, velikost) [**(en)]
 • Ovojnina-napaka zaradi podobnosti z enakim zdravilom vendar druge jakosti [**(en)]
 • Lastnost zdravila [*]
 • Pomanjkanje informacij / znanja [**(en)]
 • Neizvršeno delo [**(en)]
 • Pomankljiva dokumentacija [**(en)]
 • Preobremenjenost, izgorelost [**(en)]
 • Utrujenost, neprespanost [**(en)]
 • Psihološki pritisk [**(en)]
 • Neustrezna svetloba [**(en)]
 • Neustrezna temperatura / vlažnost [**(en)]
 • Pogoste motnje med delom (prekinitev dela, različni vzroki) [**(en)]
 • Pomanjkanje osebja (zdravstvenih delavcev) [**(en)]
 • Drugo [**(en)]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0233]/items[at0234], code=at0234, itemType=ELEMENT, level=3, text=Opomba, description=*An additional comment on the estimated cause of the event.(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0020], code=at0020, itemType=ELEMENT, level=2, text=Pokazatelj zapleta, description=*Triggers thought to be related to this safety event recorded using IHCI classification.(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Izbira:
 •  Šifriran tekst
  • Transfuzija krvi ali krvnih derivatov [*]
  • Akutna dializa [*]
  • Pozitivna hemokultura [*]
  • Diagnostični postopki in preiskave na strdke ali globoko vensko trombozo [*]
  • Padec hemoglobina ali hematokrita za 25% ali več [*]
  • Padec pacienta [*]
  • Preležanina [*]
  • Ponovni sprejem v roku 30 dni [*]
  • Uporaba ovirnic [*]
  • Bolnišnična okužba [*]
  • Kap v bolnišničnem okolju [*]
  • Blato pozitivno na Clostridium difficile [*]
  • PTT višji od 100 sek. [*]
  • INR višji od 6 [*]
  • Glukoza nižja od 50 mg/dl* [*]
  • Porast dušika ali kreatinina za več kot 2X [*]
  • Aplikacija vitamina K [*]
  • Aplikacija difenhidramina [*]
  • Aplikacija flumazenila [*]
  • Aplikacija naloksona [*]
  • Aplikacija antiemetika [*]
  • Prekomerna sedacija/hipotenzija [*]
  • Nenadna prekinitev terapije [*]
  • Intra-ali post-operativna smrt [*]
  • Mehanska ventilacija več kot 24 ur po operaciji [*]
  • Intraoperativna aplikacija adrenalina, noradrenalina, naloksona ali flumazenila [*]
  • Pljučnica [*]
  • Ponovni sprejem na intenzivno enoto [*]
  • Uporaba terbutalina [*]
  • Trombocitopenija pod 50.000 [*]
  • Aplikacija oksitocinskih derivatov (oksitocin, metilergonovin, 15-metil-prostaglandin) v poporodni dobi [*]
  • Uvedba splošne anestezije [*]
  • Ponovni sprejem na enoto nujne pomoči v roku 48 ur [*]
  • Obravnava na enoti nujne medicinske pomoči več kot 6 ur [*]
  • Laboratorijski izvid odstopa [*]
  • Laboratorijski izvid lažno odstopa [*]
  • Nepoznan [*]
  • Ni pokazatelja [*]
 •  Besedilo
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0018], code=at0018, itemType=CLUSTER, level=2, text=Posledica zapleta, description=*Details of one or more side effects.(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Neobvezen, ponavljam, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0018]/items[at0345], code=at0345, itemType=CLUSTER, level=3, text=Podrobnosti posledice, description=*Details of reaction(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Neobvezen, ponavljam, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0018]/items[at0345]/items[at0021], code=at0021, itemType=ELEMENT, level=4, text=Posledica, description=*Description of the side-effect reported or observed using MEDRA or ATC codes.(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=Omejitev:
MEDRA or ATC codes
[*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0018]/items[at0345]/items[at0346], code=at0346, itemType=ELEMENT, level=4, text=Opomba, description=*An additional comment on the Reaction details.(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0018]/items[at0108], code=at0108, itemType=ELEMENT, level=3, text=Datum in ura posledice, description=*The datetime at which the side effects began.(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0018]/items[at0222], code=at0222, itemType=ELEMENT, level=3, text=Resnost, description=*The severity of the reaction.(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Nizka [**(en)]
 • Srednja [**(en)]
 • Visoka [**(en)]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0018]/items[at0022], code=at0022, itemType=ELEMENT, level=3, text=Verjetnost, description=*An estimate of how likely the side-effects noted are due to the safety event.(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Nizka [**(en)]
 • Srednja [**(en)]
 • Visoka [**(en)]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0018]/items[at0236], code=at0236, itemType=CLUSTER, level=3, text=Podrobnosti intervencije, description=*Details of interventions.(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Neobvezen, ponavljam, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0018]/items[at0236]/items[at0347], code=at0347, itemType=CLUSTER, level=4, text=Dodatne podrobnosti intervencije, description=**(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Neobvezen, ponavljam, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0018]/items[at0236]/items[at0347]/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=5, text=Intervencija, description=*The clinical intervention undertaken to resolve or ameliorate the adverse effect, uses PCNE terminology.(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Obvestilo zdravniku [*]
 • Informacija/navodilo sestri [*]
 • Zavrnitev izdaje zdravila [*]
 • Odpoklic zdravila z oddelka [*]
 • Nasvet za spremembo prehrane [*]
 • Ukinitev prehranskega dopolnila [*]
 • Uvedba prehranskega dopolnila [*]
 • Zamenjano topilo za rekonstitucijo zdravila [*]
 • Zamenjana nosilna raztopina [*]
 • Dodan medicinski pripomoček [*]
 • Zamenjano zdravilo [*]
 • Povišan odmerek [*]
 • Znižan odmerek [*]
 • Zamenjana farmacevtska oblika [*]
 • Spremenjen odmerni interval [*]
 • Ukinjeno zdravilo [*]
 • Uvedeno novo zdravilo [*]
 • Sprememba hitrosti aplikacije [*]
 • Sprememba poti aplikacije [*]
 • Potrebno oživljanje [*]
 • Hemodializa [*]
 • Transplantacija [*]
 • Transfuzija [*]
 • Operacija [*]
 • Dodatne laboratorijske preiskave [*]
 • Fizioterapija [*]
 • Psihoterapija [*]
 • Napaka odpravljena [*]
 • Spremljanje [*]
 • Obvestilo bolniku [*]
 • Drugo [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0018]/items[at0236]/items[at0347]/items[at0348], code=at0348, itemType=ELEMENT, level=5, text=Opomba, description=**(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0018]/items[at0236]/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=4, text=Rezultat intervencije, description=*The result(s) of any interventions undertaken, recorded using MEDRA classification subset.(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Neobvezen, ponavljam, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Intervencija preprečila, da bi zaplet dosegel pacienta [*]
 • Intervencija popolnoma odpravila posledice, ki jih je zaplet povzročil pacientu [*]
 • Intervencija delno odpravila posledice, ki jih je zaplet povzročil pacientu [*]
 • Intervencija ni odpravila posledic, ki jih je zaplet povzročil pacientu [*]
 • Intervencija ni bila možna [*]
 • Rezultat intervencije ni poznan [*]
 • Zmanjšanje stroškov zdravljenja [*]
 • Skrajšan čas hospitalizacije [*]
 • Pacient je bil odpuščen [*]
 • Izboljšana kvaliteta življenja [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0353], code=at0353, itemType=ELEMENT, level=2, text=Ponovitev stranskih učinkov, description=**(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Da [*]
 • Ne [*]
 • Navedba ni smiselna [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0349], code=at0349, itemType=CLUSTER, level=2, text=Podrobnosti izida za pacienta, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Neobvezen, ponavljam, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0349]/items[at0042], code=at0042, itemType=ELEMENT, level=3, text=Izid za pacienta, description=*The overall impact actually experienced by the patient.(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • [A] Okoliščine ali dogodki, ki lahko vodijo v zaplet [**(en)]
 • [B] Zaplet se je pojavil, vendar je bil ustavljen, preden je prišel do pacienta [**(en)]
 • [C] Zaplet se je pojavil, dosegel pacienta, vendar ni povzročil škode [**(en)]
 • [D] Zaplet je dosegel pacienta, potrebno je spremljanje, da se dokaže, da ni bilo storjene škode [**(en)]
 • [E] Zaplet je lahko vplival ali je vzrok za začasno škodo pri pacientu in zahteva intervencijo [**(en)]
 • [F] Zaplet je lahko vplival ali je vzrok za začasno škodo pri pacientu in zahteva podaljšano hospitalizacijo [**(en)]
 • [G] Zaplet je lahko vplival ali je vzrok za trajno škodo pri pacientu [**(en)]
 • [H] Zaplet zahteva intervencijo, da se ohrani pacienta pri življenju [**(en)]
 • [I] Pojavil se je zaplet, ki je lahko vplival ali je bil vzrok smrti pacienta [**(en)]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0349]/items[at0350], code=at0350, itemType=ELEMENT, level=3, text=Opomba, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0231], code=at0231, itemType=ELEMENT, level=2, text=Potencialni izid za pacienta, description=*An assessment of potential impact on the patient if interventions had been unsuccesful. Uses the MERP index. other remediation had not occured.(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • [A] Okoliščine ali dogodki, ki lahko vodijo v zaplet [**(en)]
 • [B] Zaplet se je pojavil, vendar je bil ustavljen, preden je prišel do pacienta [**(en)]
 • [C] Zaplet se je pojavil, dosegel pacienta, vendar ni povzročil škode [**(en)]
 • [D] Zaplet je dosegel pacienta, potrebno je spremljanje, da se dokaže, da ni bilo storjene škode [**(en)]
 • [E] Zaplet je lahko vplival ali je vzrok za začasno škodo pri pacientu in zahteva intervencijo [**(en)]
 • [F] Zaplet je lahko vplival ali je vzrok za začasno škodo pri pacientu in zahteva podaljšano hospitalizacijo [**(en)]
 • [G] Zaplet je lahko vplival ali je vzrok za trajno škodo pri pacientu [**(en)]
 • [H] Zaplet zahteva intervencijo, da se ohrani pacienta pri življenju [**(en)]
 • [I] Pojavil se je zaplet, ki je lahko vplival ali je bil vzrok smrti pacienta [**(en)]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0043], code=at0043, itemType=ELEMENT, level=2, text=Tip vpliva, description=*The caetgory of impact on the patient's life.(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Neobvezen, ponavljam, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Klinični [**(en)]
 • Humanistični [**(en)]
 • Ekonomski [**(en)]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0232], code=at0232, itemType=ELEMENT, level=2, text=Dodatne opombe, description=*Any additional comment or narrative.(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0237], code=at0237, itemType=CLUSTER, level=2, text=Podrobnosti primera, description=*Details included only in Case Summary.(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0237]/items[at0238], code=at0238, itemType=ELEMENT, level=3, text=Sprejemna diagnoza, description=*Admission diagnosis using ICD classification.(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=Omejitev:
ICD classification
[*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0237]/items[at0239], code=at0239, itemType=ELEMENT, level=3, text=Odpustna diagnoza, description=*Discharge diagnosis using ICD classification.(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=Omejitev:
ICD classification
[*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0237]/items[at0249], code=at0249, itemType=ELEMENT, level=3, text=Povezava na glavni zaplet, description=*A link to the main case event.(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_EHR_URI, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0237]/items[at0241], code=at0241, itemType=CLUSTER, level=3, text=Onkološke podrobnosti, description=*Details required for oncological cases.(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0237]/items[at0241]/items[at0240], code=at0240, itemType=ELEMENT, level=4, text=TNM, description=*Malignant disease classification using TNM.(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=Omejitev:
TNM
[*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0237]/items[at0241]/items[at0244], code=at0244, itemType=ELEMENT, level=4, text=Ustreznost terapije, description=**(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Popolnoma učinkovita [*The therapy has been fully effective.(en)]
 • Delno učinkovita [*The therpay has been partially effective.(en)]
 • Nespremenjeno stanje bolezni [**(en)]
 • Neučinkovita-bolezen napreduje nenadzorovano [*The therapy has been ineffective and the disease is progressing unchecked.(en)]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0237]/items[at0241]/items[at0242], code=at0242, itemType=ELEMENT, level=4, text=Red zdravljenja, description=*???????(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0237]/items[at0241]/items[at0243], code=at0243, itemType=ELEMENT, level=4, text=Razlog zaključka primera, description=*Reason for the case being closed.(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Zdravljenje zaključeno [**(en)]
 • Zdravljenje prekinjeno [**(en)]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0237]/items[at0241]/items[at0268], code=at0268, itemType=ELEMENT, level=4, text=Opomba, description=*The reason why the treatment was aborted.(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0351], code=at0351, itemType=ELEMENT, level=2, text=Udeležena zdravila, description=*Medications involved(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Neobvezen, ponavljam, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0352], code=at0352, itemType=ELEMENT, level=2, text=Aplicirana zdravila, description=*Medications administered is used to enter wrongly administered drug for Safety event type *at0254 Pacient dobil drugo zdravilo od predpisanega* Wrong drug administered to a patient(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Neobvezen, ponavljam, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]