ARCHETYPE Opredelitev cilja (openEHR-EHR-EVALUATION.goal_set-zn.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-EVALUATION.goal_set-zn.v1
ConceptOpredelitev cilja
DescriptionCilj procesa ZN
UseZa zapisovanje ciljev v procesu zdravljenja
MisuseSe ne uporablja za naročanje intervencij
PurposeZa zapisovanje ciljev v procesu zdravljenja
References
Copyright*copyright (c) 2010 openEHR Foundation(en)
AuthorsIme avtorja: Sam Heard
Organizacija: Ocean Informatics
e-Pošta: sam.heard@oceaninformatics.com
Datum izvora: 23/04/2006
Other Details LanguageIme avtorja: Sam Heard
Organizacija: Ocean Informatics
e-Pošta: sam.heard@oceaninformatics.com
Datum izvora: 23/04/2006
OtherDetails Language Independent{MD5-CAM-1.0.1=F2457B7171758965F46D956D8F231FFB}
KeywordsCilj
LifecycleAuthorDraft
Language usedsl
Citeable Identifier1075.67.1285
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Cilj procesa ZN, archetypeConceptComment=null, otherContributors=, originalLanguage=en, translators=Slovenski: mag. Biljana Prinčič, Marand d.o.o., Ljubljana, Slovenija, biljana.princic@marand.si
, subjectOfData=brez omejitev, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={source=[], state=[], description=[], content=[], provider=[], ism_transition=[], events=[], details=[], identities=[], contacts=[], activities=[], relationships=[], context=[], capabilities=[], other_participations=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0002.1], code=at0002.1, itemType=ELEMENT, level=2, text=Želeni cilj, description=Želeni cilj, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obvezno, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=Omejitev:
New constraint
[*]

Povezovanje omejitev:
[PK-Nanda]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0011], code=at0011, itemType=ELEMENT, level=2, text=Datum opredelitve cilja, description=Datum postavitve cilja, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=2, text=Opombe, description=Opombe, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=2, text=Časovni interval, description=Časovni interval, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_INTERVAL, bindings=null, values=
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=2, text=Namen, description=Namen cilja, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Za izboljšanje [Za izboljšanje]
 • Za ohranitev stanja [Za ohranitev stanja ]
 • Za podporo [Za podporo]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0005], code=at0005, itemType=CLUSTER, level=2, text=Vmesni cilj, description=Vmesni cilj, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Neobvezen, ponavljam, cardinalityFormal=1..4, cardinalityText=Maximum of 4 items, razvrščen, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0005]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=3, text=Vrednost, description=Vrednost, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Izbira:
 •  Interval štetja


 •  Interval količine

  Nižji: Lastnost: self

  Zgornja: Lastnost: self
 •  Besedilo
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0005]/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=3, text=Opomba, description=Opomba, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0005]/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=3, text=Časovni interval, description=Časovni interval, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_INTERVAL, bindings=null, values=
, extendedValues=null]], credentials=[], items=[], protocol=[], target=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001], code=at0001, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obvezno, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=neobvezen, subCardinalityFormal=1..*, subCardinalityText=, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=data, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0002.1], code=at0002.1, itemType=ELEMENT, level=2, text=Želeni cilj, description=Želeni cilj, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obvezno, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=Omejitev:
New constraint
[*]

Povezovanje omejitev:
[PK-Nanda]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0011], code=at0011, itemType=ELEMENT, level=2, text=Datum opredelitve cilja, description=Datum postavitve cilja, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=2, text=Opombe, description=Opombe, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=2, text=Časovni interval, description=Časovni interval, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_INTERVAL, bindings=null, values=
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=2, text=Namen, description=Namen cilja, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Za izboljšanje [Za izboljšanje]
 • Za ohranitev stanja [Za ohranitev stanja ]
 • Za podporo [Za podporo]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0005], code=at0005, itemType=CLUSTER, level=2, text=Vmesni cilj, description=Vmesni cilj, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Neobvezen, ponavljam, cardinalityFormal=1..4, cardinalityText=Maximum of 4 items, razvrščen, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0005]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=3, text=Vrednost, description=Vrednost, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Izbira:
 •  Interval štetja


 •  Interval količine

  Nižji: Lastnost: self

  Zgornja: Lastnost: self
 •  Besedilo
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0005]/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=3, text=Opomba, description=Opomba, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0005]/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=3, text=Časovni interval, description=Časovni interval, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_INTERVAL, bindings=null, values=
, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]