ARCHETYPE *Gynaecological procedure(en) (openEHR-EHR-ACTION.procedure-gyn_md.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-ACTION.procedure-gyn_md.v1
Concept*Gynaecological procedure(en)
Description*A gynaecological activity that has been carried out for therapeutic or diagnostic purposes.!(en)
UseZa beleženje podrobnosto o izvedeni aktivnosti, ki zadeva posameznega pacienta/subjekt
MisusePodrobnosti o aktivnostih povezani z opisano kativnostjo, kot npr. dajanje zdravil, se zabeleži v arhetipih tipa ACTION
PurposeZa beleženje podrobnosti o izvedeni aktivnosti
References
AuthorsIme avtorja: Ian McNicoll
Organizacija: Ocean Informatics, United Kingdom
e-Pošta: ian.mcnicoll@oceaninformatics.com
Datum izvora: 03/12/2009
Other Details LanguageIme avtorja: Ian McNicoll
Organizacija: Ocean Informatics, United Kingdom
e-Pošta: ian.mcnicoll@oceaninformatics.com
Datum izvora: 03/12/2009
OtherDetails Language Independent{MD5-CAM-1.0.1=808009BC4FC291615026034253FAA677}
Keywordsaktivnosti, postopek
LifecycleAuthorDraft
Language usedsl
Citeable Identifier1075.67.1248
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=*A gynaecological activity that has been carried out for therapeutic or diagnostic purposes.!(en), archetypeConceptComment=null, otherContributors=Heather Leslie, Ocean Informatics, Australia, originalLanguage=en, translators=Slovenski: Uroš Rajkovič, Biljana Prinčič, Slovenia, uros.rajkovic@fov.uni-mb.si, biljana.princic@marand.si
, subjectOfData=Mother, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={source=[], state=[], description=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0002.1], code=at0002.1, itemType=ELEMENT, level=2, text=*Intervention(en), description=*The name of the procedure.(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obvezno, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Izbira:
 •  Šifriran tekst
  • *Cone biopsy - classic technique(en) [**(en)]
  • *Cone biopsy - non-classical technique(en) [**(en)]
  • *Hysteroscopic septal resection(en) [**(en)]
  • *Operation on ADNEISH(en) [**(en)]
  • *Previous caesarian section(en) [**(en)]
 •  Besedilo
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=2, text=Razlog, description=Razlogi za izvedbo aktivnosti, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Neobvezen, ponavljam, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0051], code=at0051, itemType=ELEMENT, level=2, text=Metoda, tehnika, description=ID uporabljene metode oz. tehnike, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Neobvezen, ponavljam, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0049], code=at0049, itemType=ELEMENT, level=2, text=Opis, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0003], code=at0003, itemType=SLOT, level=2, text=Podrobnosti, description=Podroben opis izvedene aktivnosti, npr. priprave, uporabljena metoda, oprema in naprave, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Neobvezen, ponavljam, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Vključi:
Vsi neizrecno izključeni arhetipi, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0050], code=at0050, itemType=SLOT, level=2, text=Anatomska lokacija, description=Podrobnosti o anatomski lokaciji, vezani na aktivnost, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Vključi:
Vsi neizrecno izključeni arhetipi
Izključi:
openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location.v1 in specializacije, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0030], code=at0030, itemType=CLUSTER, level=2, text=Dodatne naloge, description=Podatki o nenačrtovanih aktivnostih, katere je bilo potrebno izvesti med aktivnostjo. Ta arhetip zajema naziv in opis naloge, drugi podatki o nalogi pa naj se zapišejo v povezanih (link) arhetipih tipa INSTRUCTION ali ACTION, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0030]/items[at0052], code=at0052, itemType=ELEMENT, level=3, text=Naloga, description=Naziv dodatne naloge, ki se je izvedla med aktivnostjo, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0030]/items[at0031], code=at0031, itemType=ELEMENT, level=3, text=Opis naloge, description=Opis dodatnih nalog med izvajanjem aktivnosti, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Neobvezen, ponavljam, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0030]/items[at0032], code=at0032, itemType=ELEMENT, level=3, text=Dodatna naloga, description=Povazava na zapis o dodatni nalogi, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Neobvezen, ponavljam, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_EHR_URI, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0060], code=at0060, itemType=ELEMENT, level=2, text=Odstopanja, description=Opis odstopanj med načrtovano in izvedeno aktivnostjo, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0048], code=at0048, itemType=ELEMENT, level=2, text=Rezultat, description=Rezultat, sprotno vrednotenje izvedene aktivnosti, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Neopravljeno, description=TRUE (resnično) pomeni, da aktivnost ni bila opravljena s kliničnega vidika, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=Dovoljene vrednosti: {true}, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0018], code=at0018, itemType=ELEMENT, level=2, text=Neuspešni poskusi, description=Število neuspešnih poskusov izvedbe, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0015], code=at0015, itemType=ELEMENT, level=2, text=Nenačrtovan dogodek, description=Nenačrtovan dogodek, npr. neželen dogodek, ki vpliva na aktivnost, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Neobvezen, ponavljam, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=2, text=Zapleti, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Neobvezen, ponavljam, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=2, text=Opombe, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=2, text=Multimedija, description=Multimedijske predstavitve, npr. slika, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Neobvezen, ponavljam, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_MULTIMEDIA, bindings=null, values=, extendedValues=null]], content=[], provider=[], ism_transition=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0034]_524_at0034, code=at0034, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Zahteva, sprožena, description=Initiated - začeta, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Trenutno stanje: initial, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0035]_524_at0035, code=at0035, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Zahteva, poslana, description=Sent - poslana v task sezname izvajalcev, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Trenutno stanje: initial, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0038]_527_at0038, code=at0038, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Zahteva, preložena, description=Postoponed - preložena na kasnejši čas, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Trenutno stanje: postponed, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0039]_528_at0039, code=at0039, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Zahteva, preklicana, description=Cancelled - preklicana zahteva, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Trenutno stanje: cancelled, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0036]_529_at0036, code=at0036, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Aktivnost, načrtovana, description=Scheduled - načrtovana v urniku, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Trenutno stanje: scheduled, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0047]_245_at0047, code=at0047, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Se izvaja, description=Aktinost je v teku, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Trenutno stanje: active, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0040]_530_at0040, code=at0040, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Zahteva, na čakanju, description=Suspend - zahteva trenutno miruje, lahko jo nadaljujemo v prihodnosti, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Trenutno stanje: suspended, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0041]_531_at0041, code=at0041, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Zahteva, takojšnja zaustavitev, description=Aborted - nepreklicno ustavljena zahteva, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Trenutno stanje: aborted, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0043]_532_at0043, code=at0043, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Zahteva, izvedena, description=Completed, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Trenutno stanje: completed, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0044]_532_at0044, code=at0044, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Poročilo pripravljeno, description=Written - kreirano, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Trenutno stanje: completed, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0045]_532_at0045, code=at0045, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Poročilo potrjeno, description=Attested - primerno za distribucijo, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Trenutno stanje: completed, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0046]_532_at0046, code=at0046, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Poročilo poslano, description=Sent - distribuirano prejemnikom, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Trenutno stanje: completed, extendedValues=null]], events=[], details=[], identities=[], contacts=[], activities=[], relationships=[], context=[], capabilities=[], other_participations=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/other_participations, code=null, itemType=PARTICIPATION, level=1, text=, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=PARTICIPATION, bindings=null, values=Funkcija:
 Šifriran tekst
 • Izvajalec [Izvajalec aktivnosti, kadar ta ni hkrati tudi uporabnik, ki dokumentira podatke]

Način:
 Šifriran tekst
 • physically present
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/other_participations, code=null, itemType=PARTICIPATION, level=1, text=, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Neobvezen, ponavljam, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=PARTICIPATION, bindings=null, values=Funkcija:
 Šifriran tekst
 • Sodelujoč izvajalec [Sodelavci, ki so pomagali/sodelovali pri izvedbi aktivnosti]
, extendedValues=null]], data=[], credentials=[], items=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0053]/items[at0054], code=at0054, itemType=ELEMENT, level=2, text=ID naročila - naročnik, description=Interni ID naročila, kot ga določi naročnik, npr. številka napotnice, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0053]/items[at0055], code=at0055, itemType=SLOT, level=2, text=Naročnik, description=Kdo je naročil aktivnost, posameznik ali organizacija, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Vključi:
Vsi neizrecno izključeni arhetipi, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0053]/items[at0056], code=at0056, itemType=ELEMENT, level=2, text=ID naročila - prejemnik, description=Interni ID naročila, kot ga določi prejemnik, npr. zap.št.pošte, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0053]/items[at0057], code=at0057, itemType=SLOT, level=2, text=Prejemnik, description=Prejemnik naročila za izvedbo aktivnosti, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Vključi:
Vsi neizrecno izključeni arhetipi, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0053]/items[at0061], code=at0061, itemType=SLOT, level=2, text=Lokalizacija, description=Podrobnosti za podporo procesom in drugim lokalnim zahtavam (cluster), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Neobvezen, ponavljam, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Vključi:
Vsi neizrecno izključeni arhetipi, extendedValues=null]], target=[]}, topLevelItems={other_participations=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/other_participations, code=null, itemType=PARTICIPATION, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=0..*, cardinalityText=Minimum of 0 items, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=PARTICIPATION, bindings=null, values=null, extendedValues=null], description=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/description[at0001], code=at0001, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obvezno, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=neobvezen, subCardinalityFormal=1..*, subCardinalityText=, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0053], code=at0053, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obvezno, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=neobvezen, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum of 0 items, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], ism_transition=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/ism_transition[at0034], code=at0034, itemType=ISM_TRANSITION, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=neobvezen, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0053]/items[at0054], code=at0054, itemType=ELEMENT, level=2, text=ID naročila - naročnik, description=Interni ID naročila, kot ga določi naročnik, npr. številka napotnice, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0053]/items[at0055], code=at0055, itemType=SLOT, level=2, text=Naročnik, description=Kdo je naročil aktivnost, posameznik ali organizacija, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Vključi:
Vsi neizrecno izključeni arhetipi, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0053]/items[at0056], code=at0056, itemType=ELEMENT, level=2, text=ID naročila - prejemnik, description=Interni ID naročila, kot ga določi prejemnik, npr. zap.št.pošte, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0053]/items[at0057], code=at0057, itemType=SLOT, level=2, text=Prejemnik, description=Prejemnik naročila za izvedbo aktivnosti, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Vključi:
Vsi neizrecno izključeni arhetipi, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0053]/items[at0061], code=at0061, itemType=SLOT, level=2, text=Lokalizacija, description=Podrobnosti za podporo procesom in drugim lokalnim zahtavam (cluster), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Neobvezen, ponavljam, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Vključi:
Vsi neizrecno izključeni arhetipi, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]