ARCHETYPE Odstranitev tujka (openEHR-EHR-CLUSTER.invasive_device_removal_mnd.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.invasive_device_removal_mnd.v1
ConceptOdstranitev tujka
DescriptionOdstranitev tujka
PurposeZa beleženje informacij o odstranitvi tujka iz telesa pacienta
References
AuthorsIme avtorja: Dr Ian McNicoll
Organizacija: Ocean Informatics, UK
e-Pošta: ian.mcnicoll@oceaninformatics.com
Datum izvora: 23/12/2011
Other Details LanguageIme avtorja: Dr Ian McNicoll
Organizacija: Ocean Informatics, UK
e-Pošta: ian.mcnicoll@oceaninformatics.com
Datum izvora: 23/12/2011
OtherDetails Language Independent{MD5-CAM-1.0.1=4A30A7C0B1233E14283B7EAC8469F513}
Keywordsodstranitev, tujek
LifecycleAuthorDraft
Language usedsl
Citeable Identifier1075.67.1212
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Odstranitev tujka, archetypeConceptComment=null, otherContributors=, originalLanguage=en, translators=Slovenski: mag. Biljana Prinčič, Marand d.o.o., Ljubljana, Slovenia, biljana.princic@marand.si
, subjectOfData=brez omejitev, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={source=[], state=[], description=[], content=[], provider=[], ism_transition=[], events=[], details=[], identities=[], contacts=[], activities=[], relationships=[], context=[], capabilities=[], other_participations=[], data=[], credentials=[], items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Razlog odstranitve, description=Razlog odstranitve tujka, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Ni več potreben [Ni več potreben]
 • Sum na sepso [Sum na sepso]
 • Zamašitev [Zamašitev]
 • Pojav gnoja [Pojav gnoja]
 • Oteklina [Oteklina]
 • Rdečina [Rdečina]
 • Vnetje [Vnetje]
 • Pacient odstranil sam [Ispuljen s strani pacienta]
 • Izpad [Izpad]
 • Načrtovana odstranitev zaradi predvidene menjave [Načrtovana odstranitev zaradi predvidene menjave]
 • Zamenjava [Zamenjava z novim]
 • Napaka [Napaka]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Vzorec poslan na mikrobiloške preiskave, description=Ali je vzorec tujka poslan na mikrobiloške preiskave?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=1, text=Pacient odstranil sam, description=Pacient je sam odstranil tujek iz svojega telesa, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=1, text=Zapleti, description=Zapleti pri odstranitvi tujka, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], protocol=[], target=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obvezno, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Razlog odstranitve, description=Razlog odstranitve tujka, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Ni več potreben [Ni več potreben]
 • Sum na sepso [Sum na sepso]
 • Zamašitev [Zamašitev]
 • Pojav gnoja [Pojav gnoja]
 • Oteklina [Oteklina]
 • Rdečina [Rdečina]
 • Vnetje [Vnetje]
 • Pacient odstranil sam [Ispuljen s strani pacienta]
 • Izpad [Izpad]
 • Načrtovana odstranitev zaradi predvidene menjave [Načrtovana odstranitev zaradi predvidene menjave]
 • Zamenjava [Zamenjava z novim]
 • Napaka [Napaka]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Vzorec poslan na mikrobiloške preiskave, description=Ali je vzorec tujka poslan na mikrobiloške preiskave?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=1, text=Pacient odstranil sam, description=Pacient je sam odstranil tujek iz svojega telesa, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=1, text=Zapleti, description=Zapleti pri odstranitvi tujka, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]