ARCHETYPE Osrednji venski kateter (openEHR-EHR-CLUSTER.device-invasive-central_venous_catheter_mnd.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.device-invasive-central_venous_catheter_mnd.v1
ConceptOsrednji venski kateter
DescriptionFizični objekt, osrednji venski kateter za zagotavljanje medicinske oskrbe, vendar brez vpliva na terapijo.
UseUporablja se za zapisovanje podatkov o napravi, ki se lahko uporablja neposredno v terapevtske ali diagnostične namene; ali neposredno v zagotavljanju zdravstvene oskrbe. Uporaba termina naprava je odvisna od vsebine oz. namena uporabe.
MisuseSe ne uporablja za evidentiranje podatkov o izdelkih kot so zdravila in cepiva ali podobnih, ki se uporabljajo v terapevtske ali metabolične namene.
PurposeZa beleženje podrobnosti o fizičnem objektu, izdelku ali napravi, ki se uporablja za zagotavljanje medicinske oskrbe, vendar brez vpliva na terapijo.
References
AuthorsIme avtorja: Dr Ian McNicoll
Organizacija: Ocean Informatics, UK
e-Pošta: ian.mcnicoll@oceaninformatics.com
Datum izvora: 23/12/2011
Other Details LanguageIme avtorja: Dr Ian McNicoll
Organizacija: Ocean Informatics, UK
e-Pošta: ian.mcnicoll@oceaninformatics.com
Datum izvora: 23/12/2011
OtherDetails Language Independent{MD5-CAM-1.0.1=407183CB91A35F8F0DEE4B43520A1A71}
Keywordsnaprava, implant, kateter, proteza, biomedicinski
LifecycleAuthorDraft
Language usedsl
Citeable Identifier1075.67.1179
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Fizični objekt, osrednji venski kateter za zagotavljanje medicinske oskrbe, vendar brez vpliva na terapijo., archetypeConceptComment=null, otherContributors=, originalLanguage=en, translators=Slovenski: Biljana Prinčič, Uroš Rajkovič, Marand d.o.o., biljana.princic@marand.si; uros.rajkovic@fov.uni-mb.si
, subjectOfData=brez omejitev, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={source=[], state=[], description=[], content=[], provider=[], ism_transition=[], events=[], details=[], identities=[], contacts=[], activities=[], relationships=[], context=[], capabilities=[], other_participations=[], data=[], credentials=[], items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001.0.1], code=at0001.0.1, itemType=ELEMENT, level=1, text=Osrednji venski kateter, description=Osrednji venski kateter, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Centralni venski kateter [Osrednji venski kateter]
 • Silastični venski kateter [Silastični venski kateter]
 • Umbilikalni venski kateter [Umbilikalni venski kateter]
 • Broviac Hickman kateter [Broviac Hickman kateter]
 • Globoka Vena - IV kanila [Globoka Vena - IV kanila]
 • LAP (Left Atrial pressure) [LAP (Left Atrial pressure)]
 • PAP (Pulmonary Artery Pressure) [PAP (Pulmonary Artery Pressure)]
 • Port kateter [Port kateter]
 • Dializni venski kateter [Dializni venski kateter]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Opis, description=Opis naprave, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=1, text=Tip, description=Tip naprave, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0.0.103], code=at0.0.103, itemType=ELEMENT, level=1, text=Tip in velikost igle port katetra, description=Tip in velikost igle port katetra, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Gripper plus 1.1 mm (19G) x 19 mm (3/4 inch) [Gripper plus 1.1 mm (19G) x 19 mm (3/4 inch)]
 • Gripper plus 0,9 mm (20G) x 25 mm (1 inch) [Gripper plus 0,9 mm (20G) x 25 mm (1 inch)]
 • Gripper plus 0,9 mm (20G) x 32 mm (1 1/4 inch) [Gripper plus 0,9 mm (20G) x 32 mm (1 1/4 inch)]
 • Gripper 0,7 mm (22G) x 25mm (1 inch) [Gripper 0,7 mm (22G) x 25mm (1 inch)]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0016], code=at0016, itemType=ELEMENT, level=1, text=Velikost, description=Velikost naprave, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Izbira:
 •  Števec
 •  Količina
 •  Šifriran tekst
  • 3,5FR [3,5FR]
  • 4FR [4FR]
  • 4,5FR [4,5FR]
  • 5FR [5FR]
  • 5,5FR [5,5FR]
  • 6FR [6FR]
  • 7FR [7FR]
  • 8 FR [8 FR]
  • 8,5 FR [8,5 FR]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0016.1], code=at0016.1, itemType=ELEMENT, level=1, text=Dolžina, description=Dolžina tujka, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Izbira:
 •  Števec
 •  Količina
 •  Šifriran tekst
  • 5cm [5cm]
  • 8cm [8cm]
  • 12cm [12cm]
  • 13cm [13 cm]
  • 15cm [15cm]
  • 20cm [20cm]
  • 30cm [30cm]
  • 50cm [50cm]
  • 60cm [60cm]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0.24], code=at0.24, itemType=ELEMENT, level=1, text=Lumen, description=Število lumnov, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <=5

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0.0.101], code=at0.0.101, itemType=ELEMENT, level=1, text=Dolžina vstavitve, description=Dolžina vstavitve, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Lastnost: Length
Enote:
 • cm
 • mm
 • 0.0..2000.0 in
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0.22], code=at0.22, itemType=ELEMENT, level=1, text=Vhodna točka, description=Vhodna točka tujka v telo pacienta, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0.21], code=at0.21, itemType=ELEMENT, level=1, text=Lokacija, description=Lokacija tujka, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Vena subclavia levo [Vena subclavia levo]
 • Vena subclavia desno [Vena subclavia desno]
 • Vena jugularis interna levo [Vena jugularis interna levo]
 • Vena jugularis interna desno [Vena jugularis interna desno]
 • Vena jugularis eksterna levo [Vena jugularis eksterna levo]
 • Vena jugularis eksterna desno [Vena jugularis eksterna desno]
 • Vena femoralis levo [Vena femoralis levo]
 • Vena femoralis desno [Vena femoralis desno]
 • Vena umbilicalis [Vena umbilicalis]
 • Srce [Skozi kožo na prsih direktno v srce]
 • Glava zgoraj [Glava zgoraj]
 • Glava desno [Glava desno]
 • Glava levo [Glava levo]
 • Prsni koš levo [Prsni koš levo]
 • Prsni koš desno [Prsni koš desno]
 • Prsni koš centralno [Prsni koš centralno]
 • Nadlahet leva roka [Nadlahet leva roka]
 • Nadlahet desna roka [Nadlahet desna roka]
 • Podlahet leva roka [Podlahet leva roka]
 • Podlahet desna roka [Podlahet desna roka]
 • Hrbtišče leva roka [Hrbtišče leva roka]
 • Hrbtišče desna roka [Hrbtišče desna roka]
 • Leva noga zgoraj [Leva noga zgoraj]
 • Desna noga zgoraj [Desna noga zgoraj]
 • Leva noga spodaj [Leva noga spodaj]
 • Desna noga spodaj [Desna noga spodaj]
 • Nart leva noga [Nart leva noga]
 • Nart desna noga [Nart desna noga]
 • Zapestje leva roka [Zapestje desna roka]
 • Zapestje desna roka [Zapestje desna roka]
 • Komolčna jama leva roka [Komolčna jama leva roka]
 • Komolčna jama desna roka [Komolčna jama desna roka]
 • Podlahet desna roka dorzalno [Podlahet desna roka dorzalno]
 • Podlahet leva roka dorzalno [Podlahet leva roka dorzalno]
 • Golen leva noga [Golen leva noga]
 • Golen desna noga [Golen desna noga]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0017], code=at0017, itemType=SLOT, level=1, text=Dimenzija, description=Podrobne dimenzije naprave, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Neobvezen, ponavljam, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Vključi:
openEHR-EHR-CLUSTER.dimensions.v1 in specializacije, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=1, text=Proizvajalec, description=Proizvajalec naprave, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0.0.102], code=at0.0.102, itemType=ELEMENT, level=1, text=Predviden čas menjave, description=Predviden čas menjave, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=1, text=Datum proizvodnje, description=Datum proizvodnje, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=1, text=Serijska številka, description=Serijska številka naprave, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=1, text=Rok trajanja, description=Rok trajanja naprave / izdelka, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0013], code=at0013, itemType=CLUSTER, level=1, text=Varnostna navodila, description=Varnostna navodila , comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Neobvezen, ponavljam, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0013]/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=2, text=Tip navodil, description=Tip varnostnih navodil, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0013]/items[at0015], code=at0015, itemType=ELEMENT, level=2, text=Opis, description=Opis varnostnih navodil, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=1, text=Opomba, description=Opombe glede naprave, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0009], code=at0009, itemType=SLOT, level=1, text=Dodatne podrobnosti, description=Dodatna pojasnila, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Neobvezen, ponavljam, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER and ELEMENT, bindings=null, values=Vključi:
openEHR-EHR-CLUSTER.device_details.v1 in specializacije
Izključi:
Vsi neizrecno vključeni arhetipi, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0020], code=at0020, itemType=SLOT, level=1, text=Sestavni deli, description=Informacije o sestavnih delih , comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Neobvezen, ponavljam, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Vključi:
openEHR-EHR-CLUSTER.device.v1 in specializacije, extendedValues=null]], protocol=[], target=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000.1.1, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obvezno, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001.0.1], code=at0001.0.1, itemType=ELEMENT, level=1, text=Osrednji venski kateter, description=Osrednji venski kateter, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Centralni venski kateter [Osrednji venski kateter]
 • Silastični venski kateter [Silastični venski kateter]
 • Umbilikalni venski kateter [Umbilikalni venski kateter]
 • Broviac Hickman kateter [Broviac Hickman kateter]
 • Globoka Vena - IV kanila [Globoka Vena - IV kanila]
 • LAP (Left Atrial pressure) [LAP (Left Atrial pressure)]
 • PAP (Pulmonary Artery Pressure) [PAP (Pulmonary Artery Pressure)]
 • Port kateter [Port kateter]
 • Dializni venski kateter [Dializni venski kateter]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Opis, description=Opis naprave, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=1, text=Tip, description=Tip naprave, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0.0.103], code=at0.0.103, itemType=ELEMENT, level=1, text=Tip in velikost igle port katetra, description=Tip in velikost igle port katetra, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Gripper plus 1.1 mm (19G) x 19 mm (3/4 inch) [Gripper plus 1.1 mm (19G) x 19 mm (3/4 inch)]
 • Gripper plus 0,9 mm (20G) x 25 mm (1 inch) [Gripper plus 0,9 mm (20G) x 25 mm (1 inch)]
 • Gripper plus 0,9 mm (20G) x 32 mm (1 1/4 inch) [Gripper plus 0,9 mm (20G) x 32 mm (1 1/4 inch)]
 • Gripper 0,7 mm (22G) x 25mm (1 inch) [Gripper 0,7 mm (22G) x 25mm (1 inch)]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0016], code=at0016, itemType=ELEMENT, level=1, text=Velikost, description=Velikost naprave, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Izbira:
 •  Števec
 •  Količina
 •  Šifriran tekst
  • 3,5FR [3,5FR]
  • 4FR [4FR]
  • 4,5FR [4,5FR]
  • 5FR [5FR]
  • 5,5FR [5,5FR]
  • 6FR [6FR]
  • 7FR [7FR]
  • 8 FR [8 FR]
  • 8,5 FR [8,5 FR]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0016.1], code=at0016.1, itemType=ELEMENT, level=1, text=Dolžina, description=Dolžina tujka, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Izbira:
 •  Števec
 •  Količina
 •  Šifriran tekst
  • 5cm [5cm]
  • 8cm [8cm]
  • 12cm [12cm]
  • 13cm [13 cm]
  • 15cm [15cm]
  • 20cm [20cm]
  • 30cm [30cm]
  • 50cm [50cm]
  • 60cm [60cm]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0.24], code=at0.24, itemType=ELEMENT, level=1, text=Lumen, description=Število lumnov, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <=5

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0.0.101], code=at0.0.101, itemType=ELEMENT, level=1, text=Dolžina vstavitve, description=Dolžina vstavitve, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Lastnost: Length
Enote:
 • cm
 • mm
 • 0.0..2000.0 in
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0.22], code=at0.22, itemType=ELEMENT, level=1, text=Vhodna točka, description=Vhodna točka tujka v telo pacienta, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0.21], code=at0.21, itemType=ELEMENT, level=1, text=Lokacija, description=Lokacija tujka, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Vena subclavia levo [Vena subclavia levo]
 • Vena subclavia desno [Vena subclavia desno]
 • Vena jugularis interna levo [Vena jugularis interna levo]
 • Vena jugularis interna desno [Vena jugularis interna desno]
 • Vena jugularis eksterna levo [Vena jugularis eksterna levo]
 • Vena jugularis eksterna desno [Vena jugularis eksterna desno]
 • Vena femoralis levo [Vena femoralis levo]
 • Vena femoralis desno [Vena femoralis desno]
 • Vena umbilicalis [Vena umbilicalis]
 • Srce [Skozi kožo na prsih direktno v srce]
 • Glava zgoraj [Glava zgoraj]
 • Glava desno [Glava desno]
 • Glava levo [Glava levo]
 • Prsni koš levo [Prsni koš levo]
 • Prsni koš desno [Prsni koš desno]
 • Prsni koš centralno [Prsni koš centralno]
 • Nadlahet leva roka [Nadlahet leva roka]
 • Nadlahet desna roka [Nadlahet desna roka]
 • Podlahet leva roka [Podlahet leva roka]
 • Podlahet desna roka [Podlahet desna roka]
 • Hrbtišče leva roka [Hrbtišče leva roka]
 • Hrbtišče desna roka [Hrbtišče desna roka]
 • Leva noga zgoraj [Leva noga zgoraj]
 • Desna noga zgoraj [Desna noga zgoraj]
 • Leva noga spodaj [Leva noga spodaj]
 • Desna noga spodaj [Desna noga spodaj]
 • Nart leva noga [Nart leva noga]
 • Nart desna noga [Nart desna noga]
 • Zapestje leva roka [Zapestje desna roka]
 • Zapestje desna roka [Zapestje desna roka]
 • Komolčna jama leva roka [Komolčna jama leva roka]
 • Komolčna jama desna roka [Komolčna jama desna roka]
 • Podlahet desna roka dorzalno [Podlahet desna roka dorzalno]
 • Podlahet leva roka dorzalno [Podlahet leva roka dorzalno]
 • Golen leva noga [Golen leva noga]
 • Golen desna noga [Golen desna noga]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0017], code=at0017, itemType=SLOT, level=1, text=Dimenzija, description=Podrobne dimenzije naprave, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Neobvezen, ponavljam, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Vključi:
openEHR-EHR-CLUSTER.dimensions.v1 in specializacije, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=1, text=Proizvajalec, description=Proizvajalec naprave, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0.0.102], code=at0.0.102, itemType=ELEMENT, level=1, text=Predviden čas menjave, description=Predviden čas menjave, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=1, text=Datum proizvodnje, description=Datum proizvodnje, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=1, text=Serijska številka, description=Serijska številka naprave, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=1, text=Rok trajanja, description=Rok trajanja naprave / izdelka, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0013], code=at0013, itemType=CLUSTER, level=1, text=Varnostna navodila, description=Varnostna navodila , comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Neobvezen, ponavljam, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0013]/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=2, text=Tip navodil, description=Tip varnostnih navodil, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0013]/items[at0015], code=at0015, itemType=ELEMENT, level=2, text=Opis, description=Opis varnostnih navodil, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=1, text=Opomba, description=Opombe glede naprave, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0009], code=at0009, itemType=SLOT, level=1, text=Dodatne podrobnosti, description=Dodatna pojasnila, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Neobvezen, ponavljam, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER and ELEMENT, bindings=null, values=Vključi:
openEHR-EHR-CLUSTER.device_details.v1 in specializacije
Izključi:
Vsi neizrecno vključeni arhetipi, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0020], code=at0020, itemType=SLOT, level=1, text=Sestavni deli, description=Informacije o sestavnih delih , comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Neobvezen, ponavljam, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Vključi:
openEHR-EHR-CLUSTER.device.v1 in specializacije, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]