ARCHETYPE Aspiracija (openEHR-EHR-CLUSTER.aspiration_zn.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.aspiration_zn.v1
ConceptAspiracija
DescriptionRespiratorna aspiracija, ki se izvede v okviru ZN
UseBeleženje načina, poti skozi katero pacienta aspiriramo. Beleženje menjave potrošnega materiala na aspiratorju (napravi).
MisuseNe uporablja se za ocenjevanje aspirata
PurposeBeleženje aktivnosti aspiracije in aktivnosti na aspiratorju
References
AuthorsIme avtorja: Uroš Rajkovič
Organizacija: University of Maribor, Slovenia
e-Pošta: uros.rajkovic@fov.uni-mb.si
Datum izvora: 21.9.2010
Other Details LanguageIme avtorja: Uroš Rajkovič
Organizacija: University of Maribor, Slovenia
e-Pošta: uros.rajkovic@fov.uni-mb.si
Datum izvora: 21.9.2010
OtherDetails Language Independent{MD5-CAM-1.0.1=E8C7FBB0D42D128C8F7054D223ED111F}
KeywordsAspiracija
Lifecycle0
Language usedsl
Citeable Identifier1075.67.1164
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Respiratorna aspiracija, ki se izvede v okviru ZN, archetypeConceptComment=null, otherContributors=Biljana Prinčič, biljana.princic@marand.si, Marand d.o.o. Slovenia, originalLanguage=en, translators=Slovenski: Uroš Rajkovič, Biljana Prinčič, University of Maribor, Slovenia, Marand d.o.o., Slovenia, uros.rajkovic@fov.uni-mb.si, biljana.princic@marand.si
, subjectOfData=brez omejitev, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={source=[], state=[], description=[], content=[], provider=[], ism_transition=[], events=[], details=[], identities=[], contacts=[], activities=[], relationships=[], context=[], capabilities=[], other_participations=[], data=[], credentials=[], items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Filtra, description=Kdaj je bil zadnjič zamenjan filter na aspiratorju, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=1, text=Vrečke, description=Kdaj je bila zadnjič zamenjana vrečka na aspiratorju, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=1, text=Aspiracijska cevka, description=Kdaj je bila zadnjič zamenjana aspiracijska cev na aspiratorju, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=1, text=Razlog menjave vrečke, description=Zakaj je bila zamenjana vrečka na aspiratorju?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Izbira:
 •  Šifriran tekst
  • na 24 ur [Menjava vrečke n a24 ur]
  • 2/3 polna [Menjava vrečke, ko je ta polna 2/3]
 •  Besedilo
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=1, text=Pot aspiracije, description=Pot aspiracije pacienta, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Neobvezen, ponavljam, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Usta [Aspiracija skozi usta]
 • Nos [Aspiracija skozi nos]
 • Tubus [Aspiracija skozi tubus]
 • Kanila [Aspiracija skozi kanilo]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Tip ventilacije, description=Uporabljeni sistem ventilacije, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Zaprt sistem [Zaprt sistem ventialcije]
 • Odprt sistem [Odprt sistem ventilacije]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=1, text=Umetna ventilacija, description=Ali je pacient bil umetno ventiliran?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0007], code=at0007, itemType=SLOT, level=1, text=Sputum, description=Podrobnosti o sputumu, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Vključi:
openEHR-EHR-CLUSTER.bodily_substance-sputum.v1 in specializacije, extendedValues=null]], protocol=[], target=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obvezno, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Filtra, description=Kdaj je bil zadnjič zamenjan filter na aspiratorju, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=1, text=Vrečke, description=Kdaj je bila zadnjič zamenjana vrečka na aspiratorju, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=1, text=Aspiracijska cevka, description=Kdaj je bila zadnjič zamenjana aspiracijska cev na aspiratorju, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=1, text=Razlog menjave vrečke, description=Zakaj je bila zamenjana vrečka na aspiratorju?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Izbira:
 •  Šifriran tekst
  • na 24 ur [Menjava vrečke n a24 ur]
  • 2/3 polna [Menjava vrečke, ko je ta polna 2/3]
 •  Besedilo
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=1, text=Pot aspiracije, description=Pot aspiracije pacienta, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Neobvezen, ponavljam, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Usta [Aspiracija skozi usta]
 • Nos [Aspiracija skozi nos]
 • Tubus [Aspiracija skozi tubus]
 • Kanila [Aspiracija skozi kanilo]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Tip ventilacije, description=Uporabljeni sistem ventilacije, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Zaprt sistem [Zaprt sistem ventialcije]
 • Odprt sistem [Odprt sistem ventilacije]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=1, text=Umetna ventilacija, description=Ali je pacient bil umetno ventiliran?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0007], code=at0007, itemType=SLOT, level=1, text=Sputum, description=Podrobnosti o sputumu, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Neobvezen, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Vključi:
openEHR-EHR-CLUSTER.bodily_substance-sputum.v1 in specializacije, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]